Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

18 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Een man heeft vaak last van een nachtmerrie in de gedaante van een hond. De hond gaat bovenop hem liggen.
 • man
 • Een man heeft vaak last van een nachtmerrie in de gedaante van een hond. De hond gaat bovenop hem liggen.

sage uit 1967
 • Op een spookplaats rolt 's nachts vaak een zak met noten heen en weer over de weg. Een man wil de zak eens kapotsnijden
 • man
 • Op een spookplaats rolt 's nachts vaak een zak met noten heen en weer over de weg. Een man wil de zak eens kapotsnijden met een mes, maar juist dan is de zak nergens te bekennen.

sage uit 1967
 • Yn Suwâld wenne in man, dy seach de dingen foarút. Hy wist altiten hwannear't der in deaden yn 'e famylje kom. Op in
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een
 • man
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een vrouw haar rok zou scheuren bij een begrafenis - en dit gebeurde ook.

sage uit 1966
 • andere plek weer dezelfde heer tegen. De man vroeg hem hoe hij die tweede haas had geschoten. "Ach, sa mar [ zomaar]." Dat
 • man
 • Een jager was eens ergens aan het jagen. Een heer kwam bij hem en vroeg: "Heb je al veel hazen geschoten?" De jager antwoordde: "Nee, myn earste mar [mijn eerste pas]." Toen had de heer een naam voor…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Het werk van een hele sterke man bestond uit het versjouwen van een heiblok van tweeduizend pond.
 • man
 • Het werk van een hele sterke man bestond uit het versjouwen van een heiblok van tweeduizend pond.

sage uit 1966
 • nooit heeft een man mij over de grond kunnen krijgen en nou gooit een kwajongen mij over de vloer."
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten
 • , en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een rondje.
 • man
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

sage uit 1966
 • Een man luisterde eens twee pratende wolkjes af. De ene wolk zei dat hij de griep was en dat hij naar de stad toeging
 • om de mensen daar ziek te maken. De andere wolk zei dat hij de koorts was. De man hoorde dat deze wolk hém vannacht ziek
 • man
 • Een man luisterde eens twee pratende wolkjes af. De ene wolk zei dat hij de griep was en dat hij naar de stad toeging om de mensen daar ziek te maken. De andere wolk zei dat hij de koorts was. De man…

mop uit 1966
 • foarby, dêr hienen de man en de frou rûzje. De man wie sa lulk op syn wiif, dat hy sei tsjin har: "Ik woe wol, dat de duvel
 • dy helle." De deurwaerder sei tsjin 'e duvel: "Hjir is wurk foar jo. Dizze man wol syn wiif graech kwyt." De duvel sei
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij
 • wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat hij haar niet zou halen, omdat de man het
 • man
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat…

mop uit 1967
 • naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en zegt dat hij hard moet zwoegen voor weinig
 • man
 • Een Duitse maaier krijgt werk als opperman en meldt dit aan zijn vrouw in Duitsland. De vrouw denkt dat hij, gezien de naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en…

sage uit 1967
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar
 • man
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar hij woont.

mop uit 1967
 • Der wie us in man, dy syn wiif wie rooms. Sy hienen in soan, dy wie net rooms. De man stoar. Doe sei 't wiif tsjin har
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur
 • man
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

sage uit 1967
 • man
 • Een arbeider hoorde eens gebulder komen uit een wolkje aan de lucht. Een jaar later kwam de trein er, die precies hetzelfde geluid maakte. Het was dus toverij geweest.

sage uit 1967
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.
 • man
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.

mop uit 1967
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl
 • man
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl waren. Om Petrus te laten zien dat mensen uit Delfzijl niets zijn dan rovers en…

sage uit 1967
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.
 • man
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.

sage uit 1967
 • Mar der is ek in rymke, dat fortelt it hwat oars: To Mindertsgea dêr sloech in man Syn wyfke dea mei in timpke
 • Rijmpje: Te Minnertsga daar sloeg een man zijn vrouwtje dood met een homp brood en daarom heet het: minder scha.
 • man
 • Rijmpje: Te Minnertsga daar sloeg een man zijn vrouwtje dood met een homp brood en daarom heet het: minder scha.

sage uit 1967
 • man
 • Drie oude knechten uit Berltsum zeiden: Ons Belkum is een zoet dal En degene, die daar komt, blijft er altijd.

Trefwoorden: 3, blijven, dal, dorp, drie, knecht, man, plaats, rijm, zeggen


sage uit 1967
 • roppen woarn: "De tijd is verschenen, maar de man is er nog niet." Keapman hie dat der nèt by.
 • Man vertelt dat hij met anderen op een brug staat en een luid gejammer, alsof iemand in doodsgevaar is, uit het meer
 • hoort. Een jonge man verbleekt en zegt dat het voor hem bestemd is. Een paar weken later verdrinkt hij. Iemand anders
 • man
 • Man vertelt dat hij met anderen op een brug staat en een luid gejammer, alsof iemand in doodsgevaar is, uit het meer hoort. Een jonge man verbleekt en zegt dat het voor hem bestemd is. Een paar weken…