Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

53 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sage uit 1888
 • blijkt haar man te zijn.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Bij een vrouw is geld gestolen. Een waarzegster zegt haar wat ze moet doen. De volgende nacht gaat de vrouw naar bed. Aan het voeteneinde van het bed heeft ze een spiegel geplaatst. Daarnaast staat…

sprookje uit 1889
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sage uit 1970
 • Sterke Hearke wie ris op in kear oan 't ploeijen. Doe kom der in man by him, dy koe him net. Mar tafallich moest er
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Sterke Hearke was aan het ploegen toen iemand hem vroeg waar Sterke Hearke woonde. Met de ploeg wijzend antwoordde hij dat die ginds woonde, maar hier stond.

mop uit 1970
 • Der wie in frou by har buorfrou op bisite. Doe kom dy buorfrou har man thús en dy naem har in bosk blommen mei. De frou
 • Vrouw is jaloers op haar buurvrouw die bloemen van haar man krijgt. Als de buurvrouw zegt dat het voor de komende nacht
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Vrouw is jaloers op haar buurvrouw die bloemen van haar man krijgt. Als de buurvrouw zegt dat het voor de komende nacht wat betekent, vraagt de vrouw of ze geen vazen hebben.

raadsel uit 1970
 • Hwa wie de earste man op ierde? De Wilde. Hwant: God zag de Wilde wateren.
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.

Trefwoorden: aarde, eerste, man, wateren, wilde


mop uit 1970
 • foar de houn in panne mei bier del. De man sei: "Né, de houn mat it bier yn in glês ha, net yn in panne. Hy hat in goeije
 • opfieding hawn." De juffer bringt de houn in glês bier. De houn krijt it tusken 'e poaten en drinkt it netjes op. Doe sei de man
 • Man komt met hond in café. Beiden gaan op een kruk bij de bar zitten. De man bestelt voor hem en de hond bier en brood
 • het eigenaardig is dat de hond zo is, zegt de man dat de hond op sex-gebied net als mensen is. Om te zien dat het waar is
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Man komt met hond in café. Beiden gaan op een kruk bij de bar zitten. De man bestelt voor hem en de hond bier en brood met een gehaktbal. Hij eist dat dat voor beiden op dezelfde manier geserveerd…

sage uit 1970
 • Kist met geld begraven, spoken van een man.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Kist met geld begraven, spoken van een man.

Trefwoorden: begraven, geld, grond, heer, kist, man, spoken


sage uit 1970
 • ûngetiid komme to Sânfurden achter Aldegea yn Wymbritseradiel by in boer, dat wie Bonne Groenveld. Mar dan moest ik in man
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de…

sage uit 1970
 • kloppe." Ik sei: "Kom der mar yn." Doe kom der in man yn, dy gong njonken my sitten. Hy sei tsjin my: "Nou matte jo it tou
 • graech âld wurde?" frege de man. "Ja, graech", sei Boardzer. "En hoe âld wolle jo dan wurde?" frege de man. "Dat lit ik oan
 • Boardzer vertelde dat er eens een vreemde man binnen stapte bij hem in huis en tegen hem zei dat hij zich op moest
 • tijdschriftartikel
 • man
 • vreemde man
 • Boardzer vertelde dat er eens een vreemde man binnen stapte bij hem in huis en tegen hem zei dat hij zich op moest hangen. Boardzer zei dat hij nog graag wat ouder zou willen worden, hoeveel ouder dat…

sage uit 1970
 • Marten Spiekstra fortelde, der wie in man op in stille sânreed. 't Sil wol wer yn 'e buert fan Burgum west ha. Doe kaem
 • Man vertelt dat onderweg hem een paard achterop kwam dat tegen hem begon te praten, en daarna om hem heen liep. De
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Man vertelt dat onderweg hem een paard achterop kwam dat tegen hem begon te praten, en daarna om hem heen liep. De mensen aan wie hij dit vertelde geloofden hem niet. Hij kon echter met de sporen…

sage uit 1970
 • Us mem fortelde, hja hie 't ris meimakke dat der in man bûtendoar yn 't fjild wie. Der wie in lyts mantsje oankaem. Hy
 • hie dat lytse mantsje de gek oanstutsen. Doe hie dat mantsje sein: "Ik krij dy wol." Fuort dêrnei krige dy man ûngewosken
 • Een klein mannetje dat belachelijk wordt gemaakt door een man belooft wraak te nemen. De man krijgt een vreselijk pak
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een klein mannetje dat belachelijk wordt gemaakt door een man belooft wraak te nemen. De man krijgt een vreselijk pak slaag van een onzichtbare macht terwijl het kleine mannetje toekijkt.

sage uit 1970
 • Op in joun siet der yn 'e Grinzer Pein in man yn 'e kroech. Hy dronk hiel hwat romerkes op en hwat er dêrby sei klonk
 • Een man drinkt veel, zegt dat hij niet bang is voor de duivel. Onderweg stuit hij op een scherpe draad. Een onbekende
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een man drinkt veel, zegt dat hij niet bang is voor de duivel. Onderweg stuit hij op een scherpe draad. Een onbekende pakt hem op en smijt hem over de draad. Het was de duivel.

sage uit 1970
 • woarde altyd op skreaun. It doogde net yn dy kelder. De man dy't dêr wenne, hat yn 'e kelder oan 't graven west, hwant hy
 • tijdschriftartikel
 • man
 • In een huis spookte het, want op de koppen voor het schapenmelken in de kelder werd geschreven. Bij het graven naar een dode werd niets gevonden. Nooit is ontdekt wat het schrijven betekende.

sage uit 1970
 • , bleke man. Dat is krekt sa útkom. It minske lies it út beppe har hân.
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets


sage uit 1970
 • wie fansels in forlegene boel foar de man dy't op 'e karre siet. Mar Jehannes koe se ek samar wer fierder rinne litte.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] zette honden voor de hondenkar vast en liet ze ook weer verder lopen.

sage uit 1970
 • Een nachtmerje, dat kon een man of een vrouw zijn. Was 't een vrouw dan kwam se bij mannen, was 't een man dan kwam hij
 • bij vrouwen. As je sliepen, dan kwam ze. Ze kwam bij je liggen als man of vrouw. Werd je wakker, dan was alles weg. Ik heb
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Als mensen slapen komt een mannelijke nachtmerrie bij vrouwen, eem vrouwelijke bij mannen, en zijn verdwenen als mensen wakker worden. Ze klopten op de deur, bezorgden de meeste last als mensen op hun…

sprookje uit 1953
 • Een man gooit een tovervisje terug in het water en mag drie wensen doen. Hij krijgt te horen van zijn ontevreden vrouw
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een man gooit een tovervisje terug in het water en mag drie wensen doen. Hij krijgt te horen van zijn ontevreden vrouw wat hij moet wensen: een mooi huis, een kasteel en een paleis in de wolken. Bij…

exempel uit 1970
 • Exempel. Het was een man, een ridder, die was scone ende een wel ghedaen man ende aen hem en ghebrac niet dat een scoen
 • man sculdich es te hebbenne, maer hi was quaet van levenne. God sloech desen man met eenre grooter lasarie, dat alle die
 • Een ridder heeft een goed uiterlijk, maar leidt wel een zondig leven. God straft deze man door hem melaatsheid te geven
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een ridder heeft een goed uiterlijk, maar leidt wel een zondig leven. God straft deze man door hem melaatsheid te geven. Niemand kan hem helpen en hij gaat een steeds slechter leven leiden door onder…

mop uit 1651
 • Een man zit wat met een dame te praten over allehande buitenactiviteiten. De juffrouw geeft aan dat zij het vangen van
 • een vinkje te brengen zodat ze daar haar handen aan kon warmen.' Waarop de man zegt: 'Ach liefje, als u weer uitgaat op
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Een man zit wat met een dame te praten over allehande buitenactiviteiten. De juffrouw geeft aan dat zij het vangen van vinken niet onaardig vindt. Zij heeft met mevrouw Jacoba al wel 100 maal op het…

mop uit 1651
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Leendert heeft een flesje wijn onder zijn arm en waarschuwt de mensen. Neel wil weten wat Leendert daar heeft en vraagt wat hij onder zijn mantel heeft. Hij antwoordt dat het een ponjaard (een korte…

sage uit 1965
 • kon dus geen man zijn. Hoe ze het konden zien is me niet bekend.
 • tijdschriftartikel
 • man
 • Vertelster herinnert zich dat soms mensen in het koffiedik zaken konden zien.