Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

legende uit 1390
 • legende
 • ghenant, Daer dit mirakel binnen schiede, Dat ons een teken groot bediede Van enen man, die siecke lach, 70
 • reyne vat, Dat hem was trou tot elker stede. 85 Daer ghinc een bode mit groter vlijt, Ende haelde den man in
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit
 • man
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit, en deze wordt volgens de aanwijzing van de priester in het vuur gegooid. De…
95.jpg

legende uit 1968
 • legende
 • Myn man en ik hienen forkearing. Myn man wie doe sa'n sauntsjin jier en ik miskien sa'n fyftsjin. Op in kear krigen wy
 • rûzje en de forkearing rekke út. Ik krige kunde oan in oare feint, dy't ik ek wol lije mocht. Mar myn lettere man roan om
 • Een jongen koestert wraakgevoelens jegens zijn ex-geliefde omdat zij het met een andere man houdt. Hij is voornemens
 • man
 • Een jongen koestert wraakgevoelens jegens zijn ex-geliefde omdat zij het met een andere man houdt. Hij is voornemens haar te doden - het mes ligt al in zijn hand - en wacht haar op. De vrouw wordt…

legende uit 1887
 • legende
 • Bloys wijf was. Bidt voor heer siele." Veertien jaar eerder was haar man heengegaan. Clara was alom bekend door haar groote
 • milddadigheid. Eens verweet 'r man haar, dat zij te veel gaf aan de armen, maar, door een wonder, veranderden de aalmoezen, die ze
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar
 • man
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar mantel droeg, in rozen.

legende uit 1970
 • legende
 • Mariabeeld bleek met geen mogelijkheid te tillen, hoewel het even tevoren door een man, de houtsnijder, aan boord was gebracht
 • één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam vereerd wilde worden. Bij een brand blijft
 • man
 • Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam…

legende uit 1925
 • legende
 • haer rechte Nichte was. Dese was verleyt van haeren Man uyt Gulpen in 't Landt van Saxen, alwaer hy een huys oprechte, ende
 • Man; want haeren Man, die een andere Vrouwe genomen hadde, was met sommige van syne mede borgers gereyst naer S. Jacob
 • In een dorp woonde eens een meisje dat door haar man werd verstoten. De man nam vervolgens een hoer in huis. De vrouw
 • tot Gerlacus en deze zorgt er met een wonder voor dat de vrouw weer kan zien. Ondertussen was haar man afgereisd naar St
 • man
 • In een dorp woonde eens een meisje dat door haar man werd verstoten. De man nam vervolgens een hoer in huis. De vrouw verliet vervolgens het huis en keerde terug naar haar vaderland, en door al haar…

legende uit 1925
 • legende
 • WINANDUS VAN ELSLOO. Te Elsloo leefde een vroom man, Winandus geheeten. Op zekeren dag trok hij met vele anderen als
 • man
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

legende uit 1925
 • legende
 • DE VRIJMETSELAAR. Te Maastricht was een man van "hoogen kom af" en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld
 • wat, hoort wat. Hij moest zijn krachten in dienst van de Loge stellen en vrijmetselaar worden. De man, die geen andere
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te
 • man
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

legende uit 1925
 • legende
 • St. Servaas wandelt over de Maas. De heilige man woonde te Wijk en ging iederen avond bidden in het nederige bedehuis
 • man
 • St. Servaas woonde te Wijk en iedere dag wandelde hij over de Maas naar de kerk. Op een avond regende het heel erg. St. Servaas sneed een tak af om onderweg te gebruiken als ondersteuning. Toen hij…

legende uit 1925
 • legende
 • meester. Op zekeren nacht verscheen de Heilige aan haar man, Theodoïnus geheten, en vermaande hem met zachtheid: "Uw
 • echtgenoote geve terug, wat zij wederrechtelijk in bezit heeft genomen." Daarop werd de man wakker en verhaalde zijn vrouw wat hij
 • de heilige was het hier niet mee eens. Hij bezocht de man van de vrouw en eiste de kam terug. De eerste maal sloeg hij
 • man
 • In een huis in Luik, waar het bloed van de heilige Lambertus heeft gevloeid, ziet men nog vaak wonderbaarlijke lichten schijnen. In dit huis is ook een kam van de heilige blijven liggen. De vrouw die…

legende uit 1925
 • legende
 • de heilige man op die woorden uit zijn cel kwam, om te zien, wat er gaande was, zag of hoorde hij niemand meer en begreep
 • man
 • Gerlacus lag op een dag in zijn cel uit te rusten van een dag arbeid. Een aantal duivels benijden hem en begonnen hem buiten lastig te vallen. Ze maakten veel lawaai, gedroegen zich als dieven. Toen…

legende uit 1425
 • legende
 • werf wert ghetoghen uut haer selven toter hemelscher bescouwinghen. Op eenen tijt quam tot haer een gheestelijc man ende
 • dicke also groot als een scoen man ende altoes met grooter claerheit. Ende die claerheit was dicke also groot, dat die
 • 13. Over het begin en de aard van Liedewijs hemelse beschouwingen Op zekere dag vroeg een godvruchtig man aan Liedewij
 • man
 • 13. Over het begin en de aard van Liedewijs hemelse beschouwingen Op zekere dag vroeg een godvruchtig man aan Liedewij hoe zij haar lijden toch kon dragen. Ze antwoordde dat ze buiten alle proporties…
_lie002lied01ill13.gif

legende uit 1425
 • legende
 • Van een man ende van een wijf die overmits Liedwys raet verlost waren van die becoringhe der wanhopen. Ca XX IN
 • voerleden tijden was te Scyedame een man die alsoe seer was becoert vanden viant om hem selven te verhanghen, alsoe dattet hem
 • 20. Over een man en een vrouw die dankzij Liedewijs advies verlost werden van de wanhoop In Schiedam was een man door
 • de duivel ertoe aangezet zich op te hangen. Liedewij ried de kapelaan de man na de biecht als penitentie op te leggen
 • man
 • 20. Over een man en een vrouw die dankzij Liedewijs advies verlost werden van de wanhoop In Schiedam was een man door de duivel ertoe aangezet zich op te hangen. Liedewij ried de kapelaan de man na de…
_lie002lied01ill15x.gif

legende uit 2006
 • legende
 • , dan veranderde die vrouw in een man. En begon overal te blauwen[?] En ik heb 't zelf zain. Ik bedoel, het is een [stapels
 • meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon hoofdpijn afnemen door handoplegging.
 • man
 • Drie meisjes die zeiden dat ze Maria hadden gezien werden opgesloten in een tehuis. Na terugkeer veranderde één van de meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon…

legende uit 1919
 • legende
 • man
 • Toen men in Maastricht niet wist, hoe men de bedevaart moest volgen van Minnebroederskerk naar Onze Lieve vrouwenkerk, ziet! Maria verliet haar altaar en ze droeg het kindeke Jezus bij haar. Een oude…

legende uit 1919
 • legende
 • , als het wijn drinkt, als het een geleerd man ziet,moet het God prijzen, met geheel zijn ziel, met geheel zijn hart, met
 • werkelijk(op een mooie Sabbathdag) iste men hem in de sjoel. Zeker was hij ziek! Men vroeg het den man, inwiens huis hij woonde
 • man
 • Joodse jongens worden vanaf kleins af aan streng opgeleid. Ze moeten onder ander het olf-beis, de broches, de geschiedenis van het jodendom, en de tien geboden leren.Twee van de tien geboden klinken…
cohen10.jpg

legende uit 1918
 • legende
 • , de moeder Gods. "O! intemerata et in eternum." Eens reed een heilig man het kasteel voorbij. De knechten kwamen, om hem
 • te berooven. De heilige man wendde zijn gelaat tot hem en smeekte: "Och! breng mij bij uwen heer--want ik heb iets met
 • man
 • Er was eens een ridder die woonde in een groot kasteel. De ridder beroofde iedereen die zijn kasteel passeerden. Maar hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als…

legende uit 2007
 • legende
 • , uhm hoe heet de goede man zeg Wim van Galen, een kanunnik, werd het dus opgehaald. En eh we zien hier dus de ingang van de
 • Grote Kerk onder de toren en we zien links die man die daar knielt, dus met dat mutsje op, dat is Hendrik III en rechts dat
 • In Niervaart wordt door een turfsteker in de grond en Hostie gevonden. Als de man de Hostie oppakt begint zij te
 • Niervaart om het wonder te onderzoeken. Deze man is zeer ongelovig en gaat met een priem in de Hostie prikken, maar hij komt er
 • man
 • In Niervaart wordt door een turfsteker in de grond en Hostie gevonden. Als de man de Hostie oppakt begint zij te bloeden. Door de pastoor wordt de Hostie met een processie in de kerk gelegd. De…
vondst van de Heilige Hostie - Breda.jpg

legende uit 2007
 • legende
 • [1.23.40] SS: Nou, ik vertel dat verhaal altijd een beetje op m’n eigen manier. Er was een eh man en eh die verdiende
 • de kost met het overzetten van mensen over een rivier. En die man die was nogal groot, een beetje reusachtig figuur. En
 • Het verhaal van de Heilige Christophorus. Een grote man zette altijd mensen over een rivier, waarbij de mensen op z'n
 • bleek Christus te zijn. Eenmaal aan de overkant gekomen bekeerde de man zich meteen tot het christendom en noemde zichzelf
 • man
 • Het verhaal van de Heilige Christophorus. Een grote man zette altijd mensen over een rivier, waarbij de mensen op z'n rug zaten. Op een dag vroeg een klein jongetje of hij naar de overkant mocht, maar…
Heilige Christophorus - Breda.jpg

legende uit 1933
 • legende
 • penningh op de tafel, daer 't yder man sach. Seyde hy wilde Godt int herte steecken, ende steeckende in den penningh, liepen
 • door drie droppelen bloets uit. Ic Sweder van Cuylenburch tuyge, dat myn huysvrouwen man dit gesien heeft, geheten Dirc van
 • man
 • Bruin van Wijborck legde een gekruisde penning op tafel en zei dat hij God in het hart wilde steken. Toen hij in de penning stak, kwamen er drie druppels bloed uit.

legende uit 1920
 • legende
 • verzengde alle bloesems. Nauwelijks kon het kind zijn schat hebben opgeraapt, of daar kwam een oude man met een lange, witte
 • zal ik doen?' 'Zal ik vader dan maar meenemen?' vroeg de oude man streng. 'Ik wilde ze liefst beiden behouden, vader en de
 • tenslotte de ster ook, als de oude man dreigt zijn broertje mee te nemen. Sindsdien is het verwende kind met alles tevreden
 • man
 • Een verwend kind krijgt alles, het hoeft er maar om te huilen. Op een keer wil het een ster, dan de maan en tenslotte de zon. Telkens schiet de vader die uit de hemel. Maar dan komt Petrus aan de…

legende uit 1933
 • legende
 • Toen Odulphus een oud man was geworden, kon hij zelden meer zonder stok naar de kerk gaan. Op 'n dag voelde hij zich
 • ) Generale Legende, A, 616-617. 2) Alkemade, Displegtigheden, II, 490. 3) Schtujes, Bisdom 's-Hertogenbosch, III, 261 vlg. Zie
 • man
 • Toen Sint Odulphus oud was kon hij zelden zonder zijn wandelstok naar de kerk. Op een dag voelde hij zich zo goed dat hij zijn stok thuisliet. Terwijl hij weg was stichtte de duivel brand in zijn…

legende uit 1995
 • legende
 • handelsman die waardeloze kermisdingen aan de man brengt als gouden ringen.' 'Hemels mooi meisje, zo moet je niet praten. als ik
 • van zal gewagen.' Ze zei: 'ik vergeef het je dan. Je bent voor mij de enige man van al wie er op aarde wonen. Al leefde
 • man
 • Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de…
beatrijs.jpg