Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1881
 • Daar was ereis een man en die was ter dood veroordeeld. Nou was het de gewoonte, dat ze altijd op een kar naar het
 • schavot werden gebracht. Zoo reed dan deze man daar naar toe. Onderweg vloog er een ooievaar voorbij met een kikkert in zijn
 • man
 • Een ter dood veroordeelde, op een kar naar het schavot gebracht, ziet een ooievaar met een kikker in zijn bek. De rechters vraagt hij, of ze hem vrij willen laten, als hij een raadsel opgeeft, dat ze…

mop uit 1859
 • Zoo zijn er. Een man met één oog trouwde zijnen bruid voor maagd, maar toen hij dit anders bevond, zocht hij dadelijk
 • mij de vijand gedaan,' antwoordde de man; 'en mij, mijn vriend,' zeide de vrouw, 'dat is dus nog veel slimmer.'
 • Man die zijn ongenoegen uit dat zijn bruid geen maagd meer is, krijgt als antwoord of zij geen gebrek zou mogen hebben
 • man
 • Man die zijn ongenoegen uit dat zijn bruid geen maagd meer is, krijgt als antwoord of zij geen gebrek zou mogen hebben terwijl hij maar één oog heeft. Op zijn opmerking dat dat komt door de vijand,…

mop uit 1678
 • , ende onderwijlen voer daer peerd en wagen voorby 't welck door 't Urinael scheen; de Doctor seyde: 'Sie daer vrou, uw man
 • Boerin gaat met de urine van haar zieke man naar de dokter die net de urine bekijkt als een paard en wagen
 • voorbijrijden. Zijn diagnose is dat de man paard en wagen in zijn lijf heeft. De reactie van de boerin is dat het wel waar kan zijn
 • man
 • Boerin gaat met de urine van haar zieke man naar de dokter die net de urine bekijkt als een paard en wagen voorbijrijden. Zijn diagnose is dat de man paard en wagen in zijn lijf heeft. De reactie van…

sprookje uit 1528
 • wel sien gehangen. Die stiefmoeder. Op eenen tijt wasse gheseten Bi haren man om drincken om eten En sey, ick biddu wel
 • lieve man Doet desen Iacke wt mijn ghespan Hi is soe arch, soe slim van daden Wilt een ander met hem beraden Die hem dwinge
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens
 • hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet weg konden geven. Maar het jongetje was
 • man
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet…
_jac001jack01ill01.gif

sprookje uit 1892
 • Van den smid die niet sterven wilde. B. Er was eens een rijke man die heel barmhartig was. Nu gebeurde het dat Jezus
 • op een van zijn omzwervingen met zijn apostelen aan het huis van dien man kwam en om nachtverblijf vroeg. Natuurlijk
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de
 • zolang als de man dat wil. Na honderd jaar komt de Dood om de man te halen. De man vraagt of de Dood voor hem een paar vijgen
 • man
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1892
 • Van den zieken man die den Dood fopte. Er was eens een man zwaar ziek en hij was bang dat hij sterven zou. Inderdaad
 • Van den zieken man die den Dood fopte.
 • Een man is ziek en heel erg bang voor de dood. De Dood verschijnt bij zijn bed en vertelt hem dat hij zal sterven
 • hij bij het hoofdeinde. Snel draait de man zich om in bed, zodat de Dood weer bij zijn voeteneinde staat. De Dood is hier
 • man
 • Een man is ziek en heel erg bang voor de dood. De Dood verschijnt bij zijn bed en vertelt hem dat hij zal sterven wanneer de Dood bij zijn hoofdeinde zal staan. Een paar keer verschijnt de Dood bij…

sprookje uit 1881
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt
 • : "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort dat hij aan allerlei gebrek heeft en
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt
 • : "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort dat hij aan allerlei gebrek heeft en
 • man
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt: "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort…

sprookje uit 1894
 • onderwezen wordt en zoo was die zoon onderwijl tot een flinken man opgegroeid. Toen riep op een goeden dag de vader hem bij zich
 • overvallen en mij al mijn kostbaarheden afgenomen, en nu ben ik een arm man geworden." "Wel, arme stakkerd," zei de boer, "dan
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • man
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1891
 • gestolen. Niemand wist wie het gedaan had en de man met het zilveren been zelf ook niet. Maar na dien tijd kon hij niet meer
 • The man from the gallows
 • Een man verliest zijn been en koopt een zilveren been in de plaats. Hij is heel rijk, maar doordat hij zijn geld over
 • man
 • Een man verliest zijn been en koopt een zilveren been in de plaats. Hij is heel rijk, maar doordat hij zijn geld over de balk smijt, heeft hij op het laatst alleen nog zijn zilveren been over. Wanneer…

sage uit 1901
 • me dan dat je nooit weer hier terugkomt." Toen kon de man weggaan. De meid was er niets over gesticht dat het zoo afliep
 • man te zijn. "Zie-je nu wel," zei de heer tegen de meid. Maar de huishoudster kon het geval niet stil houden, en zoo kwam
 • man
 • Een heer betrapt een dief, maar laat hem lopen, zeer tot ongenoegen van zijn huishoudster, maar hij zegt, dat de dief zijn straf niet zal ontlopen. Inderdaad wordt hij opgepakt en opgehangen, maar de…

mop uit 1881
 • In Utrecht was een man, die in de kourant adverteerde, dat hij van iedereen de gedachten kon raden. Nu was een prof
 • man
 • Een professor wil een gedachtenlezer beproeven, maar deze stuurt zijn knecht in zijn plaats en deze antwoordt de gebaren van de professor met tegengebaren tot de prof. het opgeeft en aan de ware…

mop uit 1881
 • man is ook altijd bedekt en toch ziet hij zoo zwart als een smeerwortel." (In 't Frans: omdat ik ze wasch met foutre.)
 • man
 • Een boerin wil weten hoe de handen van een dame zo wit komen. Ze zegt ze altijd bedekt te houden. De boerin wijst erop dat haar mans scrotum ook altijd bedekt is en toch zo zwart is als een…

sprookje uit 1894
 • ," zuchtte ze, "kon ik zelf maar gaan! Wat is het toch een last als men zoo'n dommen man heeft!" Die laatste opmerking trok
 • tweede koe te koopen, toen kochten ze een stukje land en op 't oogenblik is de koster een welgesteld man met een heelen stal
 • om een koe te verkopen. De vrouw waarschuwt haar man voor kopers met veel praatjes, maar de boer verkoopt de koe zelfs
 • man
 • Een domme boer heeft een slimme vrouw, die alles regelt. Op een keer is zij echter ziek en moet de boer naar de markt om een koe te verkopen. De vrouw waarschuwt haar man voor kopers met veel…

mop uit 1881
 • Een man was bezig een boom te snoeien. Onderwijl ging een ander onder de boom staan om een kleine boodschap te doen. Op
 • dat oogenblik laat de man boven zijn snoeimes vallen en dit snijdt ongelukkigerwijze net een stuk van den neus en van een
 • man
 • Neus en geslachtsdeel worden afgesneden en weer verkeerd om aangezet, met vreemde gevolgen.

mop uit 1881
 • Adam en Eva leefden in het paradijs, maar wisten nog niet hoe man en vrouw met elkaar moesten leven. Eens waren ze aan
 • man
 • De ontdekking van seks door Adam en Eva: vlas beuken

mop uit 1881
 • erg tevreden en zei: "Het gaat heel wat beter dan anders." "Dat wil ik ook wel gelooven," zei de man, "want hij zit er
 • Oud echtpaar vrijt boven verwachting wel naar de zin van de vrouw; kwam omdat de man hem er dubbelgeklapt in had zitten.
 • man
 • Oud echtpaar vrijt boven verwachting wel naar de zin van de vrouw; kwam omdat de man hem er dubbelgeklapt in had zitten.

mop uit 1881
 • Een vrouw en een man wedden wie het verst een kleine boodschap zou doen. De man zei: "Dat win ik natuurlijk," maar de
 • boogje. Toen zou de man zijn kunst vertoonen, maar toen hij beginnen zou, zei de vrouw: "Hei, hei, hei, afblijven! Ik ben er
 • Man en vrouw wedden wie het verst kan plassen. De man mag zijn handen niet gebruiken en pist op zijn schoenen en
 • man
 • Man en vrouw wedden wie het verst kan plassen. De man mag zijn handen niet gebruiken en pist op zijn schoenen en verliest.

mop uit 1881
 • Een mevrouw met twee knappe dochters vraagt een keukenmeid. Een man biedt zich als zoodanig aan en wordt aangenomen
 • Een man wordt als keukenmeid aangenomen en slaapt om beurten bij de dochters des huizes en bezwangert er een. Een oude
 • eenogige baker moet van de moeder de zaak onderzoeken, maar de man heeft zijn zaakje naar achter gebonden. Echter tijdens het
 • man
 • Een man wordt als keukenmeid aangenomen en slaapt om beurten bij de dochters des huizes en bezwangert er een. Een oude eenogige baker moet van de moeder de zaak onderzoeken, maar de man heeft zijn…

mop uit 1881
 • Een Jodin heeft haar man verloren. Op een bepaalden feestdag van het jaar gaat ze altijd het graf bezoeken. Eens toen
 • Een vrouw, die bij het graf van haar man gaat zitten plassen, voelt gekriebel (van gras) en zegt haar man zijn vingers
 • man
 • Een vrouw, die bij het graf van haar man gaat zitten plassen, voelt gekriebel (van gras) en zegt haar man zijn vingers thuis te houden.

mop uit 1883
 • Een man droomde, dat hij in den hemel was. Petrus leidde hem rond. Hij zag overal lichtjes. "Wat zijn dat voor lichtjes
 • Een man droomt door Petrus te worden rondgeleid door de hemel; hij ziet veel lichtjes, levenslichten volgens Petrus en
 • de man wil weten waar zijn licht is. Het potje is bijna leeg, maar dat van zijn vrouw is nog bijna vol en hij doopt zijn
 • man
 • Een man droomt door Petrus te worden rondgeleid door de hemel; hij ziet veel lichtjes, levenslichten volgens Petrus en de man wil weten waar zijn licht is. Het potje is bijna leeg, maar dat van zijn…

mop uit 1881
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.
 • man
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.

mop uit 1881
 • Een man hield het met een dienstbode, maar omdat hij een houten been had, was het bezwaarlijk om met haar mee naar
 • Een man met een houten been, die met de dienstbode vrijt, doet het met haar onder de trap; daarbij steekt zijn houten
 • been naar buiten. Een agent stoot zich aan eraan en zegt: "Juffrouw, haal je sportkar binnen." Daarop zegt de man: "Hou je
 • man
 • Een man met een houten been, die met de dienstbode vrijt, doet het met haar onder de trap; daarbij steekt zijn houten been naar buiten. Een agent stoot zich aan eraan en zegt: "Juffrouw, haal je…

sage uit 1892
 • . 's Avonds kwam een man praten en ging in den hoek van den haard zitten. Dat moest de toovenaar zijn. De vrouw des huizes
 • kruisdaalder belette het. Toen ging de vrouw voor hem staan en zei: "Nu zult ge mijn man onttooveren, of ge gaat heilig en zeker de
 • Een man is betoverd. Zijn echtgenote verdenkt iemand. Zij legt onder de stoel bij de haard, waar hij altijd zit, een
 • kruisdaalder. De volgende keer dat de man daar zit, stookt ze het vuur zo op, dat de man weg wil gaan. Dit kan hij echter niet
 • man
 • Een man is betoverd. Zijn echtgenote verdenkt iemand. Zij legt onder de stoel bij de haard, waar hij altijd zit, een kruisdaalder. De volgende keer dat de man daar zit, stookt ze het vuur zo op, dat…