Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • souden volgen, by al dien wy, daer in, door onse aengeboren macht en wijsheyt, niet tijdelick genoegh voorsagen, aen alle Man
 • Man sal, in 't wandelen, soo wel binnen als buyten de Steden, sijn Vrou, schoon sy van een Edel, en hy van een onedel
 • man
 • Een manifest voor mannen met regels om hun gezag en mannelijkheid te bewaren.

mop uit 1659
 • een vuil woort veeltijdts in de mondt hadde, docht hem daer mede te behelpen. Hy krijght een arm man, doch een gauwert, by
 • , ten mocht niet ghelden hy most de Man selfs spreken, ten laetsten komt Heer Pachter voor, dien de arme Man dus vraeghe
 • haalt de wijnkoper zijn gram. Hij laat een man een onzinnige vraag stellen, waarop de ontvanger een vloek met 'stront' laat
 • horen. De man betaalt hierop meteen met 'stront' (eigenlijk uitgekauwd brood), waarop de wijnkoper vraagt of iedereen
 • man
 • Een wijnkoper smokkelt wijn zonder belasting te betalen, zelfs onder de ogen van de ontvangers. Later nemen de ontvangers wraak en laten de wijnkoper voor al zijn misstappen boeten. Eén van de…

mop uit 1659
 • de Vrouwe hem, wat haren man lette? Moeder antwoorde hy, uw' Man heeft een wagen in 't lijf. Ia, antwoorde sy, dat geloof
 • Een dokter onderzoekt de urine van een zieke man en ziet daarin de weerspiegeling van het familiewapen, waarop een
 • wagen staat. Hij zegt dat de man een wagen in zijn lichaam heeft en de vrouw zegt dat ze inderdaad de 'disselboom
 • man
 • Een dokter onderzoekt de urine van een zieke man en ziet daarin de weerspiegeling van het familiewapen, waarop een wagen staat. Hij zegt dat de man een wagen in zijn lichaam heeft en de vrouw zegt dat…

mop uit 1659
 • Het leevendigh Corpus Iuris. Zekere Iuffrou, hartzeer hebbende, dat haer Man, meer boeckachtigh, dan doekachtigh om
 • Iuffrouw, dat'er Man so koel van haer was, en liever in sijn studoor alleen, dan op het bedde [p. 19] by haer was: waer op de
 • Een vrouw vindt dat ze te weinig aandacht van haar man krijgt, omdat hij meer interesse in zijn boeken heeft. Ze vraagt
 • man
 • Een vrouw vindt dat ze te weinig aandacht van haar man krijgt, omdat hij meer interesse in zijn boeken heeft. Ze vraagt haar moeder om raad. Zij raadt de schoonzoon aan niet in het Corpus Iuris te…

mop uit 1659
 • Bedroghe Venus-Vriendt. In Parys was seecker Venus-janker, op een kuyssche Vrouw, diens man uyt de Stadt was verhit; En
 • Man weder t'huys sou zijn; al hoewelse hem had moeten belooven; ter selver uure, met hem een Venusdansje te wagen: en dat
 • Een man probeert een vrouw te verleiden wier man van huis is. Ze vertelt het verhaal aan haar echtgenoot wanneer die
 • terug is en die verzint een plan om de man een lesje te leren. Als de man later verleid wordt om naakt in haar bed te
 • man
 • Een man probeert een vrouw te verleiden wier man van huis is. Ze vertelt het verhaal aan haar echtgenoot wanneer die terug is en die verzint een plan om de man een lesje te leren. Als de man later…

mop uit 1659
 • Een vrouw vraagt de dokter of de problemen van haar man soms te maken hebben met het 'opstijgen' van zijn baarmoeder
 • man
 • Een vrouw vraagt de dokter of de problemen van haar man soms te maken hebben met het 'opstijgen' van zijn baarmoeder, waarop de dokter in lachen uitbarst.

mop uit 1659
 • een Iongeling; en ernstigh, als een bedaeght Man
 • Gezegde: Een zedig mens is oprecht als een kind, beleefd als een jongeling en ernstig als een bedachtzaam man.
 • man
 • Gezegde: Een zedig mens is oprecht als een kind, beleefd als een jongeling en ernstig als een bedachtzaam man.