Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

39 resultaten voor ""

exempel uit 1401
 • Oick lestmen eyn exempel dat eens eyn hillich man, doe hie yn synen ghebede lach, sach ynden geest dat hemelrick apen
 • satten daer eyn groet nett voer, ende hynderden all die ghoen die daer yn wolden gaen. Doe woert dese hillige man screyende
 • Een heilige man zag tijdens een gebed het hemelrijk opengaan. Er kwamen twee draken die een net spanden en zo iedereen
 • die naar binnen wilden gaan tegenhielden. De heilige man moest huilen toen hij dit zag en bad tot God of hij hem wilde
 • man
 • Een heilige man zag tijdens een gebed het hemelrijk opengaan. Er kwamen twee draken die een net spanden en zo iedereen die naar binnen wilden gaan tegenhielden. De heilige man moest huilen toen hij…

exempel uit 1970
 • Exemplum. Men leest een exempel van eenen man, die hadde die costume wanneer dat hi over dat kerchof ghinc, soe plach
 • . Het quam dat dese man gheiaghet was van sinen vianden, ende hi vloet op kerchof, want si wilden hebben sijn goet oft sijn
 • Een man liep over het kerkhof om voor de zielen van de overledenen te bidden. De duivel wilden de ziel of het lichaam
 • van de man hebben en stonden hem op te wachten op het kerkhof. De zielen van de overledenen stonden echter allemaal op om
 • man
 • Een man liep over het kerkhof om voor de zielen van de overledenen te bidden. De duivel wilden de ziel of het lichaam van de man hebben en stonden hem op te wachten op het kerkhof. De zielen van de…

exempel uit 1463
 • Exempel. Het was een man, ende hij sat up eenen tijt ende dobbelde, ende hij blasphemeerde gode met groeten zwaren
 • wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De vrouw zei dat het kind de zoon van God was
 • en ze vroeg hem wat voor straf de man moest krijgen die haar kind zo had verwond. Hij zei, die persoon moet wegzinken in
 • man
 • Een godslasteraar was aan het dobbelen. Toen kwam er een mooie vrouw met een kind op haar arm. Het kind had overal wonden van het hoofd tot de voeten. De man vroeg wie haar kind zo verwond had. De…

exempel uit 1463
 • Exempel Het waren up eenen tijt een paer volcs, een goet man ende een eerbaer vrauwe in huwelicke. Ende en hadden maer
 • huus, ende dat sonderlinghe metten wive. Sou begheerde an haren man dat men hem lieden een huus hueren soude: sou en conste
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou
 • hadden gegeven wat zij hadden beloofd. De man ging biechten en kreeg de opdracht goed te zorgen en dan zou de pad verwijderd
 • man
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou alleen worden voltrokken als de ouders hun zoon veel goeds gaven. Toen de zoon een…

exempel uit 1463
 • Exempel. Van eenen ionghen man, die een ioncfrauwe aensach. Hij wart groctelic ontstekin met quader begheerten, ende
 • Een jonge man zag een jonkvrouw en hij begeerde haar. Hij wilde geslachtsgemeenschap met haar of anders moest hij
 • man
 • Een jonge man zag een jonkvrouw en hij begeerde haar. Hij wilde geslachtsgemeenschap met haar of anders moest hij sterven. Hij werd in een kamer gestopt zonder eten en drinken. Toen hij daar drie…

sage uit 1967
 • over heure vertelle. Daor zou dan 'n jonkvrouw vermoord zèn deur d'r man, of in elluk geval deur de baron van 't kasteel
 • Het zou spoken op het Haarens kasteel. Daar zou een jonkvrouw vermoord zijn door haar man, of in elk geval door de
 • man
 • Het zou spoken op het Haarens kasteel. Daar zou een jonkvrouw vermoord zijn door haar man, of in elk geval door de baron van het kasteel. Zij zweeft daar nog altijd rond achter het kasteel. Ze was…

sage uit 1969
 • bier te drinke. Mulders, die un ok goei had, kwaam d'r ok. Hij bestelde bier. Mar d'r was ok unne man, hoe hiette die ok
 • . Da maokte die man zo, da die da nie kos. Hij heet ut zelluf verteld, en veur ginne gulde loog ie. Hij kos nie los, Daor
 • een café. Er was nog een man in het café die bier dronk. Hij zei tegen de andere dat ze hun bier moesten opdrinken, maar
 • dat lukte ze niet. Het glas ging niet leeg. Die man had daarvoor gezorgd. De man kon daarna niet loskomen en daar was hij
 • man
 • Vroeger was er een knecht die heel veel bier op kon drinken. Mulders luste ook graag bier en ze kwamen vaak samen in een café. Er was nog een man in het café die bier dronk. Hij zei tegen de andere…

sage uit 1969
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom
 • een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht bleef die nacht op. Om een uur of twee
 • man
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht…

sage uit 1969
 • Kooimans moest zijn fiets nog halen bij Bart Pen. Bij het smidje moest ik roepen. Daar was ook een man die meer kon
 • man
 • Kooimans moest zijn fiets nog halen bij Bart Pen. Bij het smidje moest ik roepen. Daar was ook een man die meer kon. Hij zei tegen Bart: ik zal je over de biljarttafel laten kruipen, net zolang tot je…

sage uit 1967
 • hand, goedenavond Van Zandvoort". De man werd bang en vluchtte snel weg.
 • man
 • In Vught ligt een wei, de Kattenheuvel genaamd. Dat komt omdat Johannes van Zandvoort daar een keer een heleboel katten had gezien. Ze kwamen met zijn allen aangedanst. De katten zongen: "Hier komen…

sage uit 1967
 • komme ze 'ne man tege mè 'n stukske van die zadoek in z'n mond.
 • toen een zakdoek naar het hondje gegooid. Die verscheurde heel die zakdoek. De volgende dag komen ze een man tegen met een
 • man
 • Er was een verloofd paartje aan het vrijen. Telkens kwam er een hondje op hun afgelopen. De jongen of het meisje heeft toen een zakdoek naar het hondje gegooid. Die verscheurde heel die zakdoek. De…

mop uit 1973
 • Man ligt in het water Komt er een agent aan en die man: "Hellup, hellup ik kan niet zwemmen." Zegt die agent: "Wees
 • Een man ligt in het water, maar kan niet zwemmen. Hij roept om hulp. Een agent die voorbij komt zegt tegen hem dat hij
 • man
 • Een man ligt in het water, maar kan niet zwemmen. Hij roept om hulp. Een agent die voorbij komt zegt tegen hem dat hij blij mag zijn dat hij niet kan zwemmen. Anders had hij namelijk een bekeuring…
MOP40689.MP3

mop uit 1973
 • Geleenstraat in Den Haag. Niet druk. Meisjes doen d'r best. Loopt een man. Meisje: "Komt u mee naar binnen?" Hij zegt
 • beroepszeer, dat snap ie zo wel. "Kom 's mee naar binnen." Mee naar binnen. Ze gaat me daar tekeer met die man. Hij zegt
 • Een meisje van de straat vraagt een man bij haar binnen te komen. Deze stotterende man zegt dat het meisje toch niet
 • zal doen wat hij wil. Vervolgens geeft ze hem een flinke beurt. Nadien zegt de man dat het wel lekker was, maar dat ze
 • man
 • Een meisje van de straat vraagt een man bij haar binnen te komen. Deze stotterende man zegt dat het meisje toch niet zal doen wat hij wil. Vervolgens geeft ze hem een flinke beurt. Nadien zegt de man…
MOP40692.MP3
Touw6.jpg

sage uit 1966
 • Op de Poejers woonde een man die bij Philips werkte. De mensen durfde niet in de buurt van zijn huis te komen, omdat
 • man
 • Op de Poejers woonde een man die bij Philips werkte. De mensen durfde niet in de buurt van zijn huis te komen, omdat ze binnen altijd vreemde piepgeluiden hoorden. De mensen dachten dat het huis…

mop uit 1973
 • op, we zitten allebei in ons blootje. Nou die man die komt boven, zet daar twee soep neer. En nou lepelen hè? En zij
 • hetzelfde doen als vijfentwintig jaar geleden, namelijk naakt dineren. De man en vrouw gaan naar het hotel waar ze vijfentwintig
 • weer datzelfde warme gevoel krijgt als vijfentwintig jaar geleden. Haar man antwoordt: "Logisch je tieten hangen in de soep."
 • man
 • Een zeeman komt thuis van zijn reis op de dag dat hij vijfentwintig jaar getrouwd is. Zijn vrouw wil op deze dag hetzelfde doen als vijfentwintig jaar geleden, namelijk naakt dineren. De man en vrouw…
MOP40699.MP3

mop uit 1973
 • : Maar ik heb een sterke vrouw, ik ben een sterke man, sterk condoom. Dat kan. De dag daarop staat het Chineesje erweer. Ik
 • heb het u gezegd. Ik sterke man, 'k heb sterke vrouw, condoom zegge pang. Nou hier heb je een andere. Dag daarop staat ie
 • man
 • Een Chinees komt bij de apotheker en vraagt om een sterk condoom, want zijn vrouw en hij zijn heel sterk. De dag daarop staat de Chinees weer bij de apotheek. Het condoom was niet sterk genoeg. Dit…
MOP40702.MP3

sage uit 1967
 • man
 • Sjaak van Stiphout is ervan overtuigd dat hij ooit een kabouter heeft gezien. Hij zegt dat de kabouter naast de Dommel op een paaltje zat.

sage uit 1967
 • 't kesteel stonde naokte bilde, 'n man en 'n vrouw, alles hadde ze vèf kir zoveul, heul geweldig. De pestoor was daor
 • man
 • Op het Haarense kasteel heeft het altijd gespookt. Zo'n twintig jaar geleden kwamen er treinen vanuit Oisterwijk met toeristen. In de lanen hingen zelfs stukken kleed van het spook. Het spook is de…

sage uit 1967
 • Onschuldig veroordeeld D'r is ok nog 'n verhaal van de Hilverenbeekse tore. D'r was 'ne man, die ter dood veroordeeld
 • Er is in Hilvarenbeek een toren. Een man die ter dood werd veroordeeld had een stok in de grond gezet bij die toren
 • man
 • Er is in Hilvarenbeek een toren. Een man die ter dood werd veroordeeld had een stok in de grond gezet bij die toren. Hij zei dat als die stok zou gaan bloeien zijn onschuld zou blijken. De stok is…
toren.jpg

sage uit 1967
 • heb er enkele jare gewerrukt op 't sekretarie. D'r was ok 'n man veroordeeld, die heel ver van 't dorrup terecht gesteld
 • De verteller heeft een aantal jaren gewerkt op het secretariaat in Hilvarenbeek. Er was een keer een man veroordeeld
 • man
 • De verteller heeft een aantal jaren gewerkt op het secretariaat in Hilvarenbeek. Er was een keer een man veroordeeld, die heel ver van het dorp terecht werd gesteld. Hij mocht nog één laatste wens…
toren2.jpg

sage uit 1966
 • De dodende vuist Hier had 'ne man ruzie met 'nen boer. Elke dag stapte-n-ie vor de boerderij uit en hief ie z'n vuist
 • Een man had ruzie met een boer. Iedere dag stapte de man voor de boerderij uit en hield zijn vuist omhoog. Op een dag
 • man
 • Een man had ruzie met een boer. Iedere dag stapte de man voor de boerderij uit en hield zijn vuist omhoog. Op een dag werd de boer dood gevonden. Dit was het gevolg van de opgeheven vuist die iedere…

sage uit 1966
 • Een man zei tegen een ander dat hij zou overlijden en een tijdje later was hij dood. De man kon de dood voorspellen.
 • man
 • Een man zei tegen een ander dat hij zou overlijden en een tijdje later was hij dood. De man kon de dood voorspellen.

sage uit 1966
 • . Nou was er 'ne man ant buurte tegenover de kazerne bij Loomanse, en hij durrefde nie langs de meule nar huis; 't was
 • Een man durfde 's avonds niet langs de windmolen naar huis, want daar brandde altijd een lichtje. Hij was bang dat de
 • molen behekst zou zijn. Jan Looimans, zijn zoon en Fons zijn toen gaan kijken, maar zagen niets. Teruggekomen stond de man
 • man
 • Een man durfde 's avonds niet langs de windmolen naar huis, want daar brandde altijd een lichtje. Hij was bang dat de molen behekst zou zijn. Jan Looimans, zijn zoon en Fons zijn toen gaan kijken,…

sage uit 1966
 • zo'n grote mond moest hebben, omdat hij net zomin veel geld had als hij. De man zei dat Oostelbos dat niet kon weten
 • . Oostelbos noemde een bedrag en de man keek na of het in zijn portemonnee zat. Het klopte precies.
 • man
 • Oostelbos uit Eindhoven kon toveren. Hij haalde kunstjes uit tijdens het biljarten. Zo liet hij een keu rechtop staan, terwijl hij zelf aan het buffet zat. Er was een keer een vent binnen en die…

sage uit 1966
 • man
 • In Zesgehuchte zat bij een kleine waterstroom de nekkerman, ook wel williger genoemd. Kinderen mochten niet te dicht bij hem in de buurt komen, omdat je dan in het water zou worden getrokken. Je zou…