Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

120 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • man
 • Monsieur de Thou vroeg aan Pieter de Groot welke weg hij zijn vrouw moest aanraden om naar hen toe te komen. Pieter de Groot's antwoord was: de langste weg mogelijk.

mop uit 1651
 • Een wijf lag dapper overhoop met haer man, soodat sij voor commissarissen van 't Hof quamen. De man wierd belast dat
 • dit, wijf, laet uw man eerst uytspreken.' Hij begon pas weer. R. 'Dat sult ghij etc.' R. 'Ghij sult soolang swijgen, wijf
 • Een man en een vrouw moesten wegens echtelijke ruzie voorkomen. De man kreeg als eerste het woord, maar de vrouw
 • man
 • Een man en een vrouw moesten wegens echtelijke ruzie voorkomen. De man kreeg als eerste het woord, maar de vrouw praatte er constant doorheen. Pas toen er gedreigd werd dat ze buiten gezet wordt en…

mop uit 1651
 • man
 • Nero had Sporus laten castreren. Hij behandelde hem als zijn vrouw. Iemand zei, dat het jammer was dat zijn vader niet ook zo'n vrouw had gehad.

mop uit 1651
 • man
 • Fragment. Twee mannen bespraken waarom het roemsteken [= kaartspel] een typisch vrouwenspel was.

mop uit 1651
 • haar man, die er met een goede knuppel naer toe peurde. Sij quam ter gesetter uyre en plaetse. Hij braef aen 't
 • schermutseeren met sijn swaerdt tot er ontset quam. Dit wierd mij vertelt. R. 'Seker, sij hadde haer man daer recht gevonden.'
 • Een man hoorde dat zijn vrouw haar minnaar op de Vijverberg zou ontmoeten, en snelde erheen. Hij heeft daar staan
 • vechten tot er verlossing kwam. De vrouw had haar man daar gevonden.
 • man
 • Een man hoorde dat zijn vrouw haar minnaar op de Vijverberg zou ontmoeten, en snelde erheen. Hij heeft daar staan vechten tot er verlossing kwam. De vrouw had haar man daar gevonden.

mop uit 1651
 • Een swarte vrouw, met een Nederlander op Batavia getrouwt zijnde, soude met haer man ten avondmael gaen. Sij wierden
 • man
 • Een zwarte vrouw ging met haar Nederlandse echtgenoot naar het avondmaal. Van te voren werden zij geexamineerd. Haar buurvrouw vroeg hoe het haar was vergaan, en of ze geen lastige vragen kreeg. Het…

mop uit 1651
 • Sekere vrijster, nae twee maenden getrouwt te zijn geweest, beviel van een jonge soon. Het gaf de man machtig nieuw in
 • Een vrouw beviel na twee maanden huwelijk van een zoon. Haar man was daar nogal verwonderd over. Hij zei zijn vrouw
 • man
 • Een vrouw beviel na twee maanden huwelijk van een zoon. Haar man was daar nogal verwonderd over. Hij zei zijn vrouw, dat hij het haar deze keer vergaf, maar dat ze niet niet nog een keer zo snel mocht…

mop uit 1651
 • Seker man sat met een gast en acht kinderen over tafel. R. 'Mijnheer, zijn dit altemael uw kinderen?' R. 'Jae
 • Een man zat met een gast en acht kinderen aan tafel. De gast vroeg, of het allemaal zijn kinderen waren. De man
 • man
 • Een man zat met een gast en acht kinderen aan tafel. De gast vroeg, of het allemaal zijn kinderen waren. De man bevestigde dat, maar de rest van zijn antwoord is doorgehaald.

Trefwoorden: gast, kind, man, tafel


mop uit 1651
 • nagts wacker en klimt op de vrouw. De man van dat gestommel wacker wordende, seyde: 'Wat duyvel, wijf, maij dunckt hij
 • de vrouw. De man werd daar wakker van zag dat de jongen seks met zijn vrouw had. Hij vroeg zijn vrouw hem dat te
 • man
 • Een Spaanse jongen werd ingekwartierd bij twee arme mensen en moest bij hen in bed slapen. 's Nachts beklom de jongen de vrouw. De man werd daar wakker van zag dat de jongen seks met zijn vrouw had.…

mop uit 1651
 • soud'ik welhaest onder de man raecken.'
 • haar wat ze dan nog meer te wensen had. Antwoord: "Dat ik geld of een nieuwe tijding was, dan zou ik wel aan de man komen."
 • man
 • Margriet zei de heer Spronssen dat ze niet meer bij hem wilde wonen, omdat hij haar niet uitgehuwelijkt had. Hij vroeg haar wat ze dan nog meer te wensen had. Antwoord: "Dat ik geld of een nieuwe…

mop uit 1651
 • Een vrouw daer de paep wat conversatie mede hielt hadde haer man voor het recht ontboden, hem te last leggende dat hij
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben
 • man
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook…

mop uit 1651
 • gelegen, dat doe ick mee.' R. 'Maer ik heb haer nu korts hooren sweeren dat sij geen liever man in de werelt hadde als Teun
 • man
 • Iemand vroeg Aelbert hoe hij het volhield dat Teun wanneer hij wilde bij Aelberts vrouw sliep. Antwoord: "Wat maakt het uit, dat doe ik ook." De ander had echter gehoord dat zijn vrouw had gezworen…

mop uit 1651
 • Een man kwam om drie uur 's middags thuis en vond een ander bij zijn vrouw. Hij ging de kamer uit en zei: "Zo zo, ik
 • man
 • Een man kwam om drie uur 's middags thuis en vond een ander bij zijn vrouw. Hij ging de kamer uit en zei: "Zo zo, ik bij nacht en jij bij dag, je zult er een mooie kous van maken."

mop uit 1651
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in
 • zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en weer ontkende hij dat hij de vader van het
 • man
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en…

mop uit 1651
 • Toen een man een ander bij zijn vrouw aantrof, keerde hij om en sloeg de deur hard achter zich dicht. Hij vertelde
 • man
 • Toen een man een ander bij zijn vrouw aantrof, keerde hij om en sloeg de deur hard achter zich dicht. Hij vertelde iemand hoe hij zijn vrouw aangetroffen had, en die persoon vroeg of hij haar niets…

mop uit 1651
 • als haer man. R. 'Hoe soo?' R. 'De beesten sprongen mij tenminsten elck eens op 't lijf.'
 • Toen Agniet thuis kwam van een reis klaagde zij tegen haar buren dat haar honden beleefder waren dan haar man. Deze
 • man
 • Toen Agniet thuis kwam van een reis klaagde zij tegen haar buren dat haar honden beleefder waren dan haar man. Deze sprongen haar tenminste elk een keer op het lijf.

mop uit 1651
 • man
 • Kapitein Westrene vindt roomsteken een echt vrouwenspel, omdat ze meteen vegen zodra ze de steek hebben.

mop uit 1651
 • souw dat sijn, ick ken de man niet.' R. 'De man is wel.' R. 'Wel, maer is het wijf geen voogdt?' R. 'Dat hoef je niet te
 • vraegen, maer als de man voogdt is, soo sijn er evidente teeckenen die men van buyten klaerlijck sien kan.' R. 'Welcke?' R
 • baas in huis was. Graswinckel antwoordde, dat er duidelijke tekenen waren die er op wezen of de man of vrouw baas in huis
 • was. Bij alle huizen waar de man de baas is, trekt de rook uit de schoorstenen tegen de wind op.
 • man
 • Graswinckel vroeg iemand om met hem mee een heer te gaan bezoeken. De andere twijfelde en vroeg of zijn vrouw niet de baas in huis was. Graswinckel antwoordde, dat er duidelijke tekenen waren die er…

mop uit 1651
 • het mannelijck geslagt, baerden en schreeuwden all' de wijven daertegen. Eyndelijck sey een man: 'De Heylige Schrift seyt
 • evenwel klaer dat een vrouw haer man soude onderdanig sijn.' R. ' Waer staet dat? ' R. 'Daer en daer. ' R. 'Wel, wie heeft
 • man
 • Een gezelschap sprak over de superioriteit van mannen over vrouwen. De vrouwen protesteerden heftig, en de mannen wilden hun punt bewijzen aan de hand van de bijbel. Toen een vrouw erachter kwam dat…

mop uit 1651
 • Jacob van der Burg merkte tegen een pasgetrouwde man op, die zijn vrouw nogal veel zoende dat hij zich niet hoefde uit
 • man
 • Jacob van der Burg merkte tegen een pasgetrouwde man op, die zijn vrouw nogal veel zoende dat hij zich niet hoefde uit te sloven. Als er veren op staan, moet je je haasten, want anders vliegt het je…

mop uit 1651
 • Een man probeert de hand van een jonge dame te pakken te krijgen. Zij verweert zich, maar haar hand belandt evenwel op
 • zijn schoot. Zij geeft de man een tik en zegt dat hij haar hand moet 'laten staan'. Hij antwoordt dat hij dat niet kan
 • man
 • Een man probeert de hand van een jonge dame te pakken te krijgen. Zij verweert zich, maar haar hand belandt evenwel op zijn schoot. Zij geeft de man een tik en zegt dat hij haar hand moet 'laten…

mop uit 1651
 • man
 • De heer van Zuylichem bespreekt in Engeland tijdens het laten maken van een nieuw kleed het dragen van kousenbanden.

mop uit 1651
 • 's ochtens ten 6 heen, maer sijn wijf hieldt hem noch 2 uyrtjes op. Doe hij quam hadt Trijn Luls de vogel gekocht. De man
 • man
 • Samson was na vier jaar huwelijk zijn vrouw zat. Hij hoorde van haar dat er een papegaai te koop was, dus de volgende ochtend wilde hij erheen. Hij werd echter opgehouden door zijn vrouw, waardoor de…

mop uit 1651
 • Margriet sat aen tafel en kloof een schoone paling. Steijn quam er in en vroeg nae haer man. R. 'Die leyt en slaept
 • Margriet zat een paling te eten, toen Steijn binnenkwam en naar haar man vroeg. Antwoord: "Hij slaapt, hij heeft
 • man
 • Margriet zat een paling te eten, toen Steijn binnenkwam en naar haar man vroeg. Antwoord: "Hij slaapt, hij heeft vannacht deze paling gevangen." Het antwoord van Steijn daarop is doorgehaald.

Trefwoorden: echtgenoot, eten, man, paling, slapen, vissen


mop uit 1651
 • . 'Wat souw dat zijn, ick ken de man niet.' R. 'De man is wel.' R. 'Maer is het wijf geen voogdt?' R. 'Dat hoef je niet te
 • vraegen, maer als de man voogdt is, soo zijn er evidente teeckenen die men van buyten klaerlijck sien kan.' R. 'Welcke?' R
 • niet de baas in huis was. Graswinckel antwoordde, dat er duidelijke tekenen waren die er op wezen of de man of vrouw baas
 • in huis was. Bij alle huizen waar de man de baas is, trekt de rook uit de schoorstenen tegen de wind op.
 • man
 • Dirck Graswinckel vroeg iemand om met hem mee een heer te gaan bezoeken. De andere twijfelde en vroeg of zijn vrouw niet de baas in huis was. Graswinckel antwoordde, dat er duidelijke tekenen waren…