Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

15 resultaten voor ""

exempel uit 1970
 • Exempel. Het was een man, een ridder, die was scone ende een wel ghedaen man ende aen hem en ghebrac niet dat een scoen
 • man sculdich es te hebbenne, maer hi was quaet van levenne. God sloech desen man met eenre grooter lasarie, dat alle die
 • Een ridder heeft een goed uiterlijk, maar leidt wel een zondig leven. God straft deze man door hem melaatsheid te geven
 • man
 • Een ridder heeft een goed uiterlijk, maar leidt wel een zondig leven. God straft deze man door hem melaatsheid te geven. Niemand kan hem helpen en hij gaat een steeds slechter leven leiden door onder…

exempel uit 1970
 • sassen lant, die hiet coenraet, ende des bisscop was een heilich man. Op enen tijt na der mettenen soe was hi in sijn camere
 • man
 • Een zekere bisschop leidt een slecht leven. De Heer heeft hem al een paar keer gestraft, maar hij betert zijn leven niet. In Sassenland leeft een heilige bisschop genaamd Coenraet. Hij zit op zijn…

exempel uit 1441
 • onweerdelic droech. Dit heeft die man dus zelve vertelt sinen eygenen kerchere ende die kerchere verteldet voert den bisscop van
 • man doet net of hij niets gezien heeft en gaat verder met zijn werk. Plotseling wordt hij door angst bevangen en doodt de
 • man wil het hele gebeuren geheim houden en draagt het kind naar de kerk om het te begraven. Onderweg naar de kerk
 • man
 • Een bijenhouder is bang dat zijn bijen zullen ontsnappen of doodgaan. Om hier wat aan te doen gaat hij naar de kerk waar hij van de priester de hostie (het heilig lichaam Christus) ontvangt. In plaats…

exempel uit 1970
 • Noch een exempel. Het was een man die langhe tijt een woekener hadde gheweest, ende het was een groot sunder. Doe wert
 • , ende ghinc weder in zijn cloester. Des selven nachts, doe die broeders metten songhen, starf die zieke man ende die brueder
 • Een man heeft lange tijd als woekeraar geleefd en was een groot zondaar. Wanneer hij ziek wordt is hij wanhopig, maar
 • situatie en gaat bij de man op bezoek. De zieke man wil hem eerst wegsturen, maar als de broeder duidelijk maakt dat hij de man
 • man
 • Een man heeft lange tijd als woekeraar geleefd en was een groot zondaar. Wanneer hij ziek wordt is hij wanhopig, maar hij weigert de biecht af te leggen. Familie en vrienden kunnen hem niet van…

exempel uit 1970
 • . Doe begonste sente ambrosius dien man te vraghen om sijn leven ende welkerhande dattet waer. Doe sprac die here: ,,Ic bin
 • een zeer gheluckich man, ende het mi wel in hant gaet van allen dinghen. Ic heb go[e]ds ghenoech, ic heb veel knechten
 • De heilige Ambrosius is onderweg naar Rome en verblijft op een dag bij een rijke man. Als hij hem naar zijn leven
 • man
 • De heilige Ambrosius is onderweg naar Rome en verblijft op een dag bij een rijke man. Als hij hem naar zijn leven vraagt, antwoordt deze dat hij zeer gelukkig is. Hij heeft alles wat een mens maar kan…

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een rijc man, die hadde grote vlijt teten wat dat hi best mocht. Dese man starf ende wart begraven
 • Een rijke man die graag zijn maag vulde met allerlei lekkernijen wordt na zijn dood opgegraven. Er komt een enorme
 • stank uit de kist en voor de mond van de overleden man blijkt een dikke worm te zitten. Deze worm werd aangetrokken door al
 • man
 • Een rijke man die graag zijn maag vulde met allerlei lekkernijen wordt na zijn dood opgegraven. Er komt een enorme stank uit de kist en voor de mond van de overleden man blijkt een dikke worm te…

exempel uit 1970
 • een brugghe over, die was te broken. Doe quam daer een man ghereden op een swart peert, ende vraechde hem waer hi woude
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug
 • niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn, maar zodra de jongen zit springt de man
 • man
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…

exempel uit 1970
 • Exempel. Tot parijs soe was een man die hadde sijn goet ver- coren tot enen afgod, ende hadt veel liever dan sinen
 • henen tot sijnre kisten, ende vonden daer sijn herte bi sinen schatte. Dese man hadde sijn schat liever dan sinen scepper
 • Te Parijs was een man die zijn eigendommen belangrijker vond dan zijn schepper. Hij deelde zijn spullen niet en was ook
 • vinden geen hart in zijn lichaam. Dit verwondert hen zeer en ze vragen een wijze man of het mogelijk is zonder hart te leven
 • man
 • Te Parijs was een man die zijn eigendommen belangrijker vond dan zijn schepper. Hij deelde zijn spullen niet en was ook niet bepaald dankbaar te noemen. Wanneer hij sterft willen zijn vrienden zijn…

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een goet man ende een vrouwe, ende die man stont eens heylighes daghes vroe op ende dreef sijn
 • wech, ende si waende dattet haer man waer. Doe die vrouwe opstont, doe verweet sijt haren man ende sprac tot hem: „Ghi
 • Op een heilige dag staat een man vroeg op om aan het werk te gaan, terwijl zijn vrouw nog in bed ligt. Ondertussen
 • kruipt een indringer stiekem in het bed van de vrouw, die zich van geen kwaad bewust is. Zij denkt dat haar man naast haar
 • man
 • Op een heilige dag staat een man vroeg op om aan het werk te gaan, terwijl zijn vrouw nog in bed ligt. Ondertussen kruipt een indringer stiekem in het bed van de vrouw, die zich van geen kwaad bewust…

exempel uit 1970
 • gebracht waar hij een rijke man ziet. Deze man heeft zijn hele leven alleen maar aan het voeden van zijn lichaam en zijn eigen
 • zijn mond in. Als de monnik het lijden van de man ziet komt hij weer tot zichzelf. Hij klaagt niet meer over het
 • man
 • Een rijke jongeman leidt een gemakkelijk leventje. Hij besluit alles op te geven en zich als monnik in een klooster te vestigen. Hij is echter niet tevreden met het kloosterleven. Het stro is te hard,…

exempel uit 1970
 • biechtvader: ,,Ic en can u niet gheraden noch ghetroesten; ghi sijt een verloren man. Doe wert hi mistroest ende toech sijn sweert
 • stac. Doe quam hi totten derden, die was hem oec ghewijst voer enen goeden man. Doe hi voer hem quam, doe toech hi al
 • kan redden. De biechtvader laat hem echter weten dat zijn zonden te groot zijn en dat hij hem niet kan helpen. De man is
 • hierover zo wanhopig dat hij de priester doodsteekt en naar een ander gaat. De tweede priester geeft de man hetzelfde antwoord
 • man
 • Een moordenaar die vele zonden heeft begaan biecht zijn zonden op aan een biechtvader en vraagt of hij zijn ziel nog kan redden. De biechtvader laat hem echter weten dat zijn zonden te groot zijn en…

exempel uit 1970
 • man
 • Een monnik zou graag een hogere rang willen hebben. De duivel merkt dit op en komt 's nachts tot hem met de boodschap dat de monnik richting stad moet gaan, omdat hij daar tot bisschop zal worden…

exempel uit 1970
 • die man: ,,Wie sijt ghi ?" Hi sprac: ,,Ic bint die u hier voerde". Doe sprac hi weder: „Ghi en sijt gheen enghel, mer ghi
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de
 • keus stelt tussen twee jaar ziekte of twee dagen in het vagevuur. De man kiest hierop voor het vagevuur en zijn ziel wordt
 • man
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de keus stelt tussen twee jaar ziekte of twee dagen in het vagevuur. De man kiest…

exempel uit 1970
 • den keyser op een tijt daer hi te recht sat, ende si schreyde voer die gheen die haren man vermoert hadden, ende si
 • lieven man vanden live tonrecht totter doot ghebrocht. Dat wil ic waer maken ende ic wil een heet ijser voer hem draghen
 • man en komt verhaal halen bij de keizer. De keizer vertelt haar dat de graaf de keizerin oneerbaar had toegesproken, maar
 • de vrouw legt hem uit dat haar man zoiets nooit zou doen en dat zij bereid is een heet ijzer te dragen om zijn onschuld
 • man
 • Te Rome leeft keizer Otto wiens vrouw hem ontrouw is. Ook leeft daar een graaf met zijn vrouw, die zeer rechtschapen is, en zij hebben elkaar zeer lief. Op een dag spreekt de keizerin de graaf…

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een man ende die wert ghevoert voer die helle. Daer sach hi mennigherhande pine. Hi sach daer
 • ligghen inden gronde enen man, then ghewassen was wtten monde een boem, ende aen then telghen van dien bome sach hi hanghen
 • Een man wordt naar de hel gevoerd waar hij veel ellende ziet. Hij ziet een man op de grond liggen uit wiens mond een
 • man uit wiens mond de boom groeit de eerste van zijn geslacht was en ooit erg arm was. Middels woekeren en onterechte
 • man
 • Een man wordt naar de hel gevoerd waar hij veel ellende ziet. Hij ziet een man op de grond liggen uit wiens mond een boom groeit. De boom staat midden in de gloed van de hel en heeft mensen aan de…