Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

mop uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Hearke werkt bij Bindert Japiks op het Bomkleaster en als een wagenlading hooi voor de schuurdeur blijft steken, wordt de hulp van Hearke ingeroepen. Ondanks tegenwerking van de andere arbeiders heeft…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Hearke verplaatste eens een boomstam die over de weg was gevallen.

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paard kreeg een mestwagen eens niet uit de mestvaalt getrokken. Toen is Sterke Hearke voor de wagen gaan staan, en heeft hij de wagen eruit getrokken.

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een keer blijft een volle hooiwagen tussen de kozijnen van de schuurdeuren bij Bindert Japiks steken. Hearke komt helpen en heeft de wagen zo in de schuur zonder hulp van anderen.

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een keer zijn ze bezig bij Bindert Japiks de mest met een wagen naar het land te brengen. Het is glad bij de mestvaalt en de paarden kunnen geen grip krijgen. Hearke spant de dieren uit en trekt de…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Opa heeft een keer met Sterke Hearke gewerkt bij Bindert Japiks op het Bomkleaster. Hearke is een beetje lui, want als hij kalven moet drenken, doet hij de emmers aan het juk, terwijl hij ze best zo…

sage uit 1969
 • Yn Bûrum wenne in man, dy wie knap sterk. Dy hie wolris fan Sterke Hearke heard en dy tocht: Ik wol wol ris mei him
 • Een man uit Burum wil weten wie het sterkste is: hij of Sterke Hearke. Als Hearke aan het werk is bij Bindert Japiks
 • van het Klooster vraagt de man Hearke waar deze woont. Hearke spant het paard uit, tilt de ploeg met een hand op en wijst
 • man
 • Een man uit Burum wil weten wie het sterkste is: hij of Sterke Hearke. Als Hearke aan het werk is bij Bindert Japiks van het Klooster vraagt de man Hearke waar deze woont. Hearke spant het paard uit,…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Bij Bindert Japiks op het klooster heeft men zoveel mest op een wagen gedaan dat de paarden het niet weg kunnen trekken. Ze gaan eerst maar koffiedrinken. Hearke komt iets later dan de rest en na het…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Hearke is arbeider op het Bouwklooster bij Bindert Japiks en is aan een keer aan het mestladen, als twee paarden de wagen niet uit het mestgat kunnen trekken. Hearke spant ze uit en trekt de…