Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • dêr in man, dy woe wol mei him wrakselje. Dy seach him dêr oan 't wurk. Dy frege him of er ek wist hwer 't Sterke Hearke
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke. Hearke was juist aan het ploegen. De man vroeg hem waar Sterke Hearke
 • man
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke. Hearke was juist aan het ploegen. De man vroeg hem waar Sterke Hearke woonde. Hearke nam de ploeg in zijn hand en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Hearke was eens boerenarbeider. Op een keer kreeg het paard de vracht mest niet uit de mestvaalt getrokken. Toen spande Hearke het dier uit, en trok zelf aan het leidsel de vracht weg.

sage uit 1971
 • By de dikke beam oan 'e Bomkleaster wei yn 'e Harkema spoeke in man, dy stie dêr altyd yn 'e daem. In protte minsken
 • Bij de dikke boom in Harkema spookte een man.
 • man
 • Bij de dikke boom in Harkema spookte een man.

Trefwoorden: boom, dik, man, spokerij, spook


sage uit 1971
 • Teunis Holthuis hjir fan 'e Harkema wie in tige bêste man, mar yn syn jonge jierren wied er los en krekt as syn heit
 • froom man.
 • Een nogal wilde jongeman is eens door de duivel gepakt en over de dijk heen gesmeten. Sindsdien was de man gelovig en
 • man
 • Een nogal wilde jongeman is eens door de duivel gepakt en over de dijk heen gesmeten. Sindsdien was de man gelovig en vroom.

sage uit 1971
 • Een man zat zondagsmorgens altijd in de kerk en 's middags werkte hij in de kroeg. Toen de kroeg bij veiling verhuurd
 • werd, wilde de man graag bieden. Maar zijn broer was hiertegen, vond het Satanswerk. Tijdens de hele veiling bad hij tot
 • man
 • Een man zat zondagsmorgens altijd in de kerk en 's middags werkte hij in de kroeg. Toen de kroeg bij veiling verhuurd werd, wilde de man graag bieden. Maar zijn broer was hiertegen, vond het…

sage uit 1971
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil toveren. Die liet hij dan door de kamer heen marcheren. Ook kon hij de paarden
 • man
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil toveren. Die liet hij dan door de kamer heen marcheren. Ook kon hij de paarden in de stal laten dansen. In zijn doodskist had hij een ruitje. Dat had toen nog…

sage uit 1970
 • Mike Ruerd wie in raer man. Op in kear wied er oan 't timmerjen op it Bomkleaster. Doe sei er: "Ik bin foar gjin duvel
 • Een man beweerde eens voor geen duivel bang te zijn. Toen hij op de terugweg van zijn werk een bruggetje over wilde
 • , stond er een vrouw die hem weigerde ruimte te geven. Zij pakte hem beet en smeet hem een eind weg. De man is er een tijd
 • man
 • Een man beweerde eens voor geen duivel bang te zijn. Toen hij op de terugweg van zijn werk een bruggetje over wilde, stond er een vrouw die hem weigerde ruimte te geven. Zij pakte hem beet en smeet…

sage uit 1970
 • Ruerd v.d. Veen wie in raer man. Hy wie nergens bang foar, sei er. Op in joun kom er fan 't Bomkleaster. Dêr hied er
 • Een man beweerde nergens bang voor te zijn. Op een keer was hij wezen timmeren. Op de terugweg heeft de duivel hem toen
 • man
 • Een man beweerde nergens bang voor te zijn. Op een keer was hij wezen timmeren. Op de terugweg heeft de duivel hem toen met zijn gereedschapbak en al in de sloot gegooid.

sage uit 1969
 • de golle to stean. Trije man stienen op 'e golle. Hearke stie allinne op 'e wein. Hearke krige in nije foarke fan 'e boer
 • de man wêze", sei Hearke. Hy krige nou in foarke mei in dikke stâlle. En doe bigong er opnij. It wienen stikken hea, dy't
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een boer zei tegen Sterke Hearke dat ze het werk snel moesten afmaken. Hearke gebruikte een nieuwe hooivork, maar nam zoveel hooi, dat de steel brak. Toen kreeg hij een speciale vork met een dikke…