Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

90 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Twee vrouwen onder elkaar. Vraagt de ene: "Weet jij waarom God de man uitgevonden heeft?" Waarop de andere vrouw: "Ja
 • Twee vrouwen bespreken waarom God de man heeft geschapen.
 • man
 • Twee vrouwen bespreken waarom God de man heeft geschapen.

sage uit 1970
 • harde gil en zien een zwarte handafdruk op de schouder van de man. Dat is een teken van het kwaad geweest. De man leeft nog
 • man
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er…

mop uit 1998
 • God schiep de wereld, de hemel, de sterren, de aarde, de planten en de dieren. En hij schiep man. Man was Adam. Op een
 • man
 • God schept de wereld en de mens. Adam wil graag een maatje hebben. God zegt dat hij de perfecte partner heeft en benadrukt haar onderdanigheid, schoonheid en behulpzaamheid. Hij zegt er wel bij dat…

sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • man
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

sprookje uit 1888
 • beschaafde en onbeschaafde volken, het meest verspreid zijn, is wel die van een man in de maan. Laten wij eerst eens zien, wat
 • een man, die den zondag ontheiligde door een takkebos te stelen en toen voor straf in de maan geplaatst werd. Zoo
 • Motieven: A751. Man in the moon A751.8. Woman in the moon A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as
 • punishment. C631. Tabu: breaking the sabbath A751.1.4. Man in moon banished there for stealing bundle of thorns
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.
 • man
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

mop uit 1881
 • hejj' doar mien 'estorreve man ok 'ezien ?" "Och joa!" zee Jan, "'ezien he'k hum wel, moar 't stoat niet al te best mit hum
 • gi'en geld zou nodeg hebbe." "Noe," zee Jan, "òf ie 't gebruke kan, zo te weg en te weer. Oe man het al vief pesallemboeke
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De man heeft al snel door dat hij de vrouw er
 • man
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sage uit 1968
 • man
 • Een vrouw sliep eens bij haar ouders toen ze 's nachts op zolder een hoop herrie hoorde. Ze heeft het nachtpitje bij haar moeder weggehaald en op haar eigen kamer gezet, opdat de duivel haar niets zou…

sage uit 1968
 • man
 • Drie dronken jongemannen zaten op een avond op een platte zerk op het kerkhof. Ze zweerden dat als er een god was, hij zich moest laten zien. Als er een duivel was, dan moest hij komen. God kwam en…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • Aen wie in âld man. Hy wenne yn 'e Harkema. Hy leaude oan God noch syn gebod en wie in greate spotter. It gong him
 • . De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd trouw naar de kerk is gegaan.
 • man
 • Een gedaante met ogen als etensborden zat eens bij het bed van een spotter. Hij deed en zei niets. Het was de duivel. De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd…

mop uit 1967
 • Een man wilde eens met een zekere Sara trouwen, maar zij wilde hem niet. Toen heeft hij door de schoorsteen naar haar
 • man
 • Een man wilde eens met een zekere Sara trouwen, maar zij wilde hem niet. Toen heeft hij door de schoorsteen naar haar geroepen dat zij zou trouwen met Roelof Smid. Zij dacht dat de Heer tot haar…

sage uit 1968
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent
 • man
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent, verdwijn'. Het spook maakt dat het wegkomt.

sage uit 1968
 • Een man wordt door een onzichtbare kracht staande gehouden en vastgezet. Het wordt hem ingeven Gods woord te
 • man
 • Een man wordt door een onzichtbare kracht staande gehouden en vastgezet. Het wordt hem ingeven Gods woord te verkondigen. Op die plek heeft hij terstond een tent gebouwd, waar hij ging preken. Later…

sage uit 1967
 • Myn man Ringer kom op 'e Jouwer by twa âlde minsken. It mantsje hie handel. Myn man kocht wol gauris hwat by him yn
 • . - Doe moest ik mei dy frijmitselder mei. Ik moest mei dy man yn in keamer. Dêr lei in bult jild. En dêr stie in deakiste
 • Een handelaar wordt benaderd door een man die hem aanspoort zijn zaak uit te breiden. De handelaar zegt dat het geld
 • hiertoe hem ontbreekt. De man raadt hem aan vrijmetselaar te worden: zij hebben immers nooit geldgebrek. De handelaar laat
 • man
 • Een handelaar wordt benaderd door een man die hem aanspoort zijn zaak uit te breiden. De handelaar zegt dat het geld hiertoe hem ontbreekt. De man raadt hem aan vrijmetselaar te worden: zij hebben…

sage uit 1967
 • : "Ja, kop". De man denkt dat dat zijn naam is en iedereen noemt hem daarna Jakob.
 • man
 • In de tijd dat de mensen namen krijgen, is er iemand die nog geen naam heeft. Hij is zo lang dat hij een kop boven de anderen uitsteekt. Hij vraagt of hij ook een naam krijgt, waarop God knikt, en…

mop uit 1974
 • Der wie in âld faem, dy hiet fan Johanne. In man út 'e buert, Ruerd, woe har wol graech ta syn wiif ha, mar Jehanne sei
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de
 • man
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de moeder van het meisje schakelt Ruurd een kennis in die een boodschap door de…

raadsel uit 1970
 • Hwa wie de earste man op ierde? De Wilde. Hwant: God zag de Wilde wateren.
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.
 • man
 • Wie was de eerste man op aarde? De Wilde. Want God zag De Wilde wateren.

Trefwoorden: aarde, eerste, man, wateren, wilde


sprookje uit 1973
 • man
 • Mannetje Tinterlanteen en vrouwtje Isebel wonen onder een pispot. Het mannetje vangt een gouden visje, dat hij terugzet in het water. Uit dank mag hij drie wensen doen. De eerste wens is een beter…

mop uit 1973
 • Der wie in frou, dy har man sûpte sa bot. Yn 'e nacht kaem er hast altyd smoardronken thús. Doe seinen se tsjin 'e frou
 • : "Jo matte jou man ris goed bang meitsje. Dan lit er it wol." Doe wachte hja him in kear op yn 'e nacht. Hja hie in wyt
 • Op aanraden van anderen probeerde een vrouw wier man bijna elke nacht stomdronken thuis kwam haar man angst in de
 • . Man die toevallig niet dronken was, riep dat hij een zuster van de duivel had getrouwd.
 • man
 • Op aanraden van anderen probeerde een vrouw wier man bijna elke nacht stomdronken thuis kwam haar man angst in de boezemen. Op een nacht wachtte ze hem met een wit laken over het hoofd in een holle…

sage uit 1923
 • Dwergen Thomas de Klerk, de man van Bet van de Vliet, was klein landbouwer te Kapelle, en moest elken morgen, voor dag
 • man
 • Als Thomas op 'n morgen in de wei komt om de paarden te halen, ziet hij een kring van elven dansen, onderwijl drinkend uit een beker. Hij krijgt ook de beker aangeboden en wil hem aan de lippen zetten…

sage uit 1833
 • Ossaart Iemand, die laat uit De Kauter 1) terug kwam, zag naast een hooge eik op den hoek van een kruisweg een man
 • van den burgemeester achterna zat, al maar in de rondte. Toen werd het den man toch bang te moe en hij begon het Sint
 • Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond
 • man
 • Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond, zo groot als een paard, en wordt achtervolgd door 'n wit konijn; hij bevrijdt…

mop uit 1977
 • Een stelletje jongelui wil eens een grap uithalen met een man en roept door de schoorsteen 'Ferdinand, waar zijt gij
 • ?'. De man denkt dat God hem aanspreekt en roept 'Hier ben ik, Heer'. De stem door de schoorsteen spoort de man aan de
 • man
 • Een stelletje jongelui wil eens een grap uithalen met een man en roept door de schoorsteen 'Ferdinand, waar zijt gij?'. De man denkt dat God hem aanspreekt en roept 'Hier ben ik, Heer'. De stem door…

sage uit 1971
 • Us mem fortelde, der hie ris in sterfgefal yn Stiensgea west. De man wie allinne oerbleaun. Elke joun, om in ûre of
 • acht hinne, kaem der ien by him yn 'e hûs by de leider del. Dat koe dy man op 't lêst net langer úthâlde en hy helle dûmny
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet
 • man
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt,…

sage uit 1970
 • 36. TRIJNTJE VAN BOSKOOP Op een dag in het najaar kwam er een oude man aan het huis van Trijntje van Boskoop en hij
 • profetie kwam over de oude man en hij sprak over de dingen die nog zijn verborgen en die in deze landen zouden gaan gebeuren
 • man
 • Vrouw krijgt profeteert voorspellingen over oorlogen en ander onheil, en uiteindelijk vernieuwing van het land met als resultaat vrede en geluk.

sage uit 1969
 • Der roan us op in joun in frou dy kant nei Kûkherne út. Doe wie der in man op har tasetten kom. Dy woe har birove. Hja
 • net by har wei. Doe rekke se frij. De man gong by har wei. Us mem hat ús dit forteld.
 • Een vrouw was op een avond onderweg, toen een man haar wilde beroven. De vrouw vertrouwde op het Opperwezen, en toen
 • kwam er een grote, zwarte hond bij haar lopen. De man heeft haar met rust gelaten.
 • man
 • Een vrouw was op een avond onderweg, toen een man haar wilde beroven. De vrouw vertrouwde op het Opperwezen, en toen kwam er een grote, zwarte hond bij haar lopen. De man heeft haar met rust…