Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • . 't Wie noch in âlderwetske ploege mei in houten balke. Doe kom der in fremde man op him ta en dy frege: "Wite jo hwer't
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of
 • man
 • Grote Pier was een hele sterke kerel. Toen hij een keer aan het ploegen was, kwam er een vreemde man aan hem vragen of hij wist waar Grote Pier woonde. Pier tilde de ploeg met een hand op en wees…

sage uit 1969
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Er kwamen een paar mannen bij hem, en die heeft hij toen met zijn ploeg doodgeslagen. Daarom werd hij ook wel Sterke Pier genoemd.

sage uit 1969
 • Der wie ris in man, dy moest by greate Pier wêze. Hy koe him net fine, mar der stie in man op it lân to ploegjen. Hy
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij ook wist waar Grote Pier woonde. Pier stak de ploeg recht
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij ook wist waar Grote Pier woonde. Pier stak de ploeg recht voor zich uit en zei: "Kijk, hier staat hij en daar woont hij."

sage uit 1969
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Een paar poepen vroegen hem of hij ook wist waar Grote Pier woonde. Pier stak de ploeg recht vooruit en zei: "Kijk, daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1968
 • man
 • Het werd bekend bij de Spanjaarden dat Grote Pier hun vijand was. Een overste zocht hem met zijn soldaat op. Ze vroegen een ploeger waar Grote Pier woonde. Deze nam de ploeg op en wees ermee naar een…

sage uit 1969
 • man
 • Grote Pier was aan 't ploegen op het land. Toen kwamen er vijf Saksen aan, die wilden grote Pier doodmaken. Maar ze kenden hem niet. Daarom vroegen ze de ploeger waar grote Pier woonde. Toen nam grote…

sage uit 1969
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen. Een paar mannen vroegen hem of hij ook wist waar Grote Pier woonde. Hij zei in Kimswerd, en wees naar Harns.

sage uit 1970
 • man
 • sterke man
 • Grote Pier was een grote, sterke vent. Hij was eens een keer aan het ploegen toen een klein mannetje bij hem kwam om te vragen waar Grote Pier woonde. Grote Pier tilde zijn ploeg op, wees na zijn huis…

sage uit 1974
 • 't Wie yn 'e oarloch. Greate Pier wie op it lân oan 't ploegjen. Doe kom der in man by him op 't lân, dy moest by
 • man
 • Grote Pier was aan het ploegen toen iemand hem vroeg waar Grote Pier woonde. Hij pakte de ploeg op en zei dat hij daar woonde en hier stond.

sage uit 1970
 • Greate Pier wie ris in kear oan it ploeijen op in stik groun. Doe kaem der in man by him yn 't lân, dy frege him
 • man
 • sterke man
 • Terwijl Grote Pier doende was met ploegen vroeg iemand of hij wist waar hij woonde. Grote Pier tilde de ploeg op en wees zijn huis aan.

sage uit 1967
 • Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan
 • man
 • onbekend (een oude man)
 • Sterke Hearke was vreselijk sterk; hij werd vaak als gelddrager gebruikt. Grote Pier was eens op het land aan het ploegen. Iemand vroeg hem waar Grote Pier woonde. Pier tilde toen met een hand de…

sage uit 1971
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen op het land. Twee mensen vroegen hem of hij ook wist waar Grote Pier woonde. Pier nam de ploeg en hield deze recht voor zijn borst en zei: "Daar woont hij en hier…

sage uit 1972
 • man
 • Grote Pier was op het land aan het ploegen. Iemand vroeg hem waar een bepaald persoon woonde. Toen wees Grote Pier met de ploeg naar een huis en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1970
 • Een stel soldaten wil Grote Pier gevangennemen en vraagt een man - Grote Pier zelf - waar Grote Pier woont. Grote Pier
 • man
 • Een stel soldaten wil Grote Pier gevangennemen en vraagt een man - Grote Pier zelf - waar Grote Pier woont. Grote Pier wijst hierop zijn huis aan met de ploeg, zeggend 'Daar woont hij en hier staat…

sage uit 1969
 • man
 • Sterke Hearke moet het geval met de ploeg van Grote Pier afgekeken hebben, maar het is wel degelijk echt gebeurd.

Trefwoorden: kracht, man, sterk, waargebeurd, waarheid


mop uit 1969
 • man
 • In Kimswerd woont Grote Pier, die wreed is en tevens een vechtersbaas. Als de vijand niet 'Boter, brood en groene kaas' in het Fries kan zeggen, doodt hij hem. Als hij een keer aan het ploegen is,…
gruttepierKlein.jpg
gruttepier2Klein.jpg
KimswerdKL.jpg

sage uit 1971
 • , dêr wennet er en hjir stiet de man sels." Ditselde wurdt ek forteld fan Greate Pier.
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij ook wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde met
 • een hand de ploeg op en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat de man zelf." Ditzelfde verhaal wordt ook verteld over
 • man
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij ook wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde met een hand de ploeg op en zei: "Kijk, daar woont hij, en hier staat de man zelf."…

sage uit 1971
 • man
 • Grote Pier was eens aan het ploegen, toen een paar mensen zijn krachten op de proef wilden stellen. Pier tilde de ploeg met een hand op en hield hem recht voor zich uit. Toen zagen ze hoe sterk hij…

sage uit 1974
 • Greate Pier wenne to Kimswerd. Der wie in man dy reizge dêrhinne, dy woe nei Greate Pier ta. Greate Pier wie in boer en
 • hy wie krekt oan 't ploegjen doe't dy man der oan kaem. Hy hie twa hynders foar de ploech. Doe frege dy man him: "Kinne
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke man wijst, als hem wordt gevraagd waar hij woont, met de ploeg in één hand in de richting van zijn huis, en zegt
 • man
 • Sterke man wijst, als hem wordt gevraagd waar hij woont, met de ploeg in één hand in de richting van zijn huis, en zegt dat hij daar woont en hier staat.