Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een man loopt met petroleumvaten naar huis maar de klemmen gaan er steeds af. Hij beschuldigt een meelopende vriend
 • man
 • Een man loopt met petroleumvaten naar huis maar de klemmen gaan er steeds af. Hij beschuldigt een meelopende vriend maar die raadt hem aan de klemmen beter vast te maken. Die vriend heet Johannes en…

sage uit 1967
 • Op een avond groette een man een andere man niet terug. Hij werd kwaad en wilde hem pakken. Maar hij ging met zijn hand
 • man
 • Op een avond groette een man een andere man niet terug. Hij werd kwaad en wilde hem pakken. Maar hij ging met zijn hand dwars door de ander heen. Het was een spook.

sage uit 1966
 • plakken wei. Der wie ek in man, dy koe allerhande kunsten. Hy koe ek knoffelje. 't Is sahwat in fjirtich jier lyn. Jehannes
 • Een man stond een ander heel de tijd in de weg bij het vlas plukken. De ander dreigde hem een tijdje stijf te laten
 • staan als hij dat nog een keer deed. Toen de man het nog een keer deed, heeft hij hem inderdaad een poosje stil laten staan.
 • man
 • Een man stond een ander heel de tijd in de weg bij het vlas plukken. De ander dreigde hem een tijdje stijf te laten staan als hij dat nog een keer deed. Toen de man het nog een keer deed, heeft hij…

sage uit 1967
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.
 • man
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.

mop uit 1970
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een
 • man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje' genoemd wordt zegt pesterig dat het een
 • man
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje'…

sage uit 1977
 • Als een man wil weten hoe laat het is, tovert een tovenaar die bij hem is allerlei klokken tevoorschijn.
 • man
 • Als een man wil weten hoe laat het is, tovert een tovenaar die bij hem is allerlei klokken tevoorschijn.

sage uit 1977
 • Sterke man (vrouw)
 • Een buitengewoon sterke, bejaarde man draagt twee zakken meel van honderd pond op zijn rug. Een andere krachtpatser
 • man
 • Een buitengewoon sterke, bejaarde man draagt twee zakken meel van honderd pond op zijn rug. Een andere krachtpatser tilt in zijn eentje een auto op waarvan de band verwisseld moet worden. Als iemand…

sage uit 1977
 • Een man wordt rond middernacht plotseling opgeschrikt door een zwarte kat. De man geeft het dier zo'n harde trap dat
 • zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij was de tovenaar in kattengedaante.
 • man
 • Een man wordt rond middernacht plotseling opgeschrikt door een zwarte kat. De man geeft het dier zo'n harde trap dat zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij…

sage uit 1974
 • man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.
 • man
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1974
 • . 't Wie op Swarteweisein. Doe frege Jehannes of er mei ride mocht. "Né", sei de man yn 'e wein, en hy ried fierder. Mar in
 • Man zet paard vast als hij niet mee mag rijden.
 • man
 • Man zet paard vast als hij niet mee mag rijden.

sage uit 1974
 • Myn man hat by Abe Kooistra yn 't wurk west. Doe kaem Jehannes dêr ris op in kear mei tsiis. Doe sei er tsjin 'e frou
 • Man voorspelt dat de inhoud uit een pan zal koken. Van de darmen in de pan blijft inderdaad niets over.
 • man
 • Man voorspelt dat de inhoud uit een pan zal koken. Van de darmen in de pan blijft inderdaad niets over.

sage uit 1974
 • Achter Jehannes wennen in pear âlde minsken, in man en in frou. Op in joun doe wie 't jongfolk op 'e wei hwat oan 't
 • : "Jimme matte net sa oangean, hwant de âlde minsken dy't dêr wenje, matte sliepe. De man mat der moarn yntiids wer ôf
 • Man zegt tegen vrouw die aan jongelui vraagt niet zoveel lawaai te maken, dat meer mensen die nacht niet kunnen slapen
 • man
 • Man zegt tegen vrouw die aan jongelui vraagt niet zoveel lawaai te maken, dat meer mensen die nacht niet kunnen slapen. De vrouw kan 's nachts niet slapen vanwege het lawaai op de zolder.

sage uit 1974
 • man om ien ûre thús kaem. Doe sei ik tsjin him: "Dû hast moarnmoarne wol wurk, Klaes, hwant de baelderbult is útsketten
 • man, een tovenaar, die in de buurt woont.
 • man
 • Vrouw hoort het ineenstorten van stapel turf, maar de volgende morgen staat de stapel er nog. Het is het werk van een man, een tovenaar, die in de buurt woont.

sage uit 1970
 • ûnderweis in man, dy rôp de hinnen. "Eigenaerdich," sei Jehannes, "nou sit de hoanne yn 'e midden." Doe fleagen de hinnen
 • Man kon bij vrouwen de rok laten afzakken, kon een haan in het midden laten vliegen en kippen op de nok van een huis
 • man
 • Man kon bij vrouwen de rok laten afzakken, kon een haan in het midden laten vliegen en kippen op de nok van een huis laten vliegen.

sage uit 1974
 • . Har man, Klaes, gong moarns fuort mei de seine, en dy hie in hiel stik fan 'e tsiis ôffike en dat yn 'e keats dien. Dat
 • man
 • Kaasventer weet, zonder dat vrouw het bekend is, dat ze nog maar een klein stuk kaas heeft.

sage uit 1970
 • Myn man wie ris op in joun yn 'e herbech om in kopke thé. De soan fan 'e kastlein, Klaes, soe petroalje yn 'e lampe
 • man
 • Na waarschuwing van tovenaar om op te passen bij bijvullen van brander van olielamp vliegt de brander in brand.

sage uit 1970
 • Op in kear helle in man - dat wie in petroaljesutelder - in fet mei petroalje fan 'e boat. Dat wie hjir op 'e Wâl. Mei
 • heakken woarde sa'n fet ophelle. Dy heakken sieten der om. Doe't de man dat fet thús bringe woe, foelen de heakken der hyltyd
 • Van een vat petroleum vallen steeds de haken af. De eigenaar beschuldigt een man die kan toveren er van.
 • man
 • Van een vat petroleum vallen steeds de haken af. De eigenaar beschuldigt een man die kan toveren er van.

sage uit 1970
 • Ek op in kear, doe wienen se yn 't âld fabryk, doe wie dêr in man, dy krige sin oan pikelhearrings. Jehannes wie der ek
 • by. It duorre net lang, of dêr wie de man mei pikelhearrings al. Hja hearden him roppen: "Pekelharingen!" De mannen
 • man
 • Kort nadat iemand gezegd had zin te hebben in een pekelharing hoorde men de roep van de haringventer. Toen men ging kijken was er niemand. Johannes had ze voor de gek gehouden.

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.
 • man
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets


sage uit 1970
 • wie fansels in forlegene boel foar de man dy't op 'e karre siet. Mar Jehannes koe se ek samar wer fierder rinne litte.
 • man
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] zette honden voor de hondenkar vast en liet ze ook weer verder lopen.

sage uit 1972
 • Sterke man (vrouw)
 • elkaar. Toen kwam er een sterke man, die het voor een fles drank wel wilde doen. Hij kreeg het zonder veel moeite wel voor
 • man
 • Een boer had last van hooibroei. Dan moet er een gat in het hooi gemaakt worden, maar de arbeiders kregen het niet voor elkaar. Toen kwam er een sterke man, die het voor een fles drank wel wilde doen.…

sage uit 1974
 • . Dan seit der ien: "Hark, dêr by de syddoar is in man mei pikelhearrings." Se hearre allegear dat der roppen wurdt
 • : "Pikelhearrings!" Lytse Gosse giet nei de doar ta, mar dêr is net in man mei pikelhearrings. Even letter hearre se by de achterdoar
 • man
 • Het omroepen dat er pekelharing is wordt door buikspreker gedaan

sage uit 1971
 • Een man zei tegen zijn zoons dat hij een lijkstoet had gezien, en dat hij bang was dat hun moeder binnenkort zou
 • man
 • Een man zei tegen zijn zoons dat hij een lijkstoet had gezien, en dat hij bang was dat hun moeder binnenkort zou sterven. Niet veel later is hij zelf dood gegaan, het was zijn eigen lijkstoet die hij…

sage uit 1974
 • Swarte Jehannes wenne yn in aekje. 't Wie in sûnderling man. Op in kear soed er beantsjes ite. Sa't er se yn 'e panne
 • Een zonderlinge man zet zich aan tafel met een pan boontjes. De duivel neemt daarop tegenover hem plaats met een andere
 • pan met boontjes. De man zegt hierop 'Is het van de Here, kom tot mij. Is 't van de duivel, wijk van mij'. De duivel
 • man
 • Een zonderlinge man zet zich aan tafel met een pan boontjes. De duivel neemt daarop tegenover hem plaats met een andere pan met boontjes. De man zegt hierop 'Is het van de Here, kom tot mij. Is 't van…

sage uit 1966
 • man stoar noch yn 't âlde hûs. Jehannes hie dat fan tofoaren sjoen.
 • Een huishouden van vier mensen zou verhuizen. Jehannes voorspelde dat slechts drie van hun zouden vertrekken. De man
 • man
 • Een huishouden van vier mensen zou verhuizen. Jehannes voorspelde dat slechts drie van hun zouden vertrekken. De man stierf voor de verhuizing.