Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor ""

legende uit 1390
 • ghenant, Daer dit mirakel binnen schiede, Dat ons een teken groot bediede Van enen man, die siecke lach, 70
 • reyne vat, Dat hem was trou tot elker stede. 85 Daer ghinc een bode mit groter vlijt, Ende haelde den man in
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit
 • man
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit, en deze wordt volgens de aanwijzing van de priester in het vuur gegooid. De…
95.jpg

sprookje uit 1888
 • beschaafde en onbeschaafde volken, het meest verspreid zijn, is wel die van een man in de maan. Laten wij eerst eens zien, wat
 • een man, die den zondag ontheiligde door een takkebos te stelen en toen voor straf in de maan geplaatst werd. Zoo
 • Motieven: A751. Man in the moon A751.8. Woman in the moon A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as
 • punishment. C631. Tabu: breaking the sabbath A751.1.4. Man in moon banished there for stealing bundle of thorns
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.
 • man
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

legende uit 1970
 • Mariabeeld bleek met geen mogelijkheid te tillen, hoewel het even tevoren door een man, de houtsnijder, aan boord was gebracht
 • één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam vereerd wilde worden. Bij een brand blijft
 • man
 • Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam…

legende uit 1425
 • werf wert ghetoghen uut haer selven toter hemelscher bescouwinghen. Op eenen tijt quam tot haer een gheestelijc man ende
 • dicke also groot als een scoen man ende altoes met grooter claerheit. Ende die claerheit was dicke also groot, dat die
 • 13. Over het begin en de aard van Liedewijs hemelse beschouwingen Op zekere dag vroeg een godvruchtig man aan Liedewij
 • man
 • 13. Over het begin en de aard van Liedewijs hemelse beschouwingen Op zekere dag vroeg een godvruchtig man aan Liedewij hoe zij haar lijden toch kon dragen. Ze antwoordde dat ze buiten alle proporties…
_lie002lied01ill13.gif

sage uit 1919
 • !" schreewde hij vol angst nu. „O deze... wèg! God hebbe genade met me, het is mijn wreedste daad. Een man, dien ik heb doen dooden
 • viel hem op de borst, en hij weende. „Nu komt de achtste of laatste, Balthasar Gerard, de man uit Bourgondië. Deze was
 • man
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voor- hoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

legende uit 2006
 • , dan veranderde die vrouw in een man. En begon overal te blauwen[?] En ik heb 't zelf zain. Ik bedoel, het is een [stapels
 • meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon hoofdpijn afnemen door handoplegging.
 • man
 • Drie meisjes die zeiden dat ze Maria hadden gezien werden opgesloten in een tehuis. Na terugkeer veranderde één van de meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon…

legende uit 1919
 • man
 • Toen men in Maastricht niet wist, hoe men de bedevaart moest volgen van Minnebroederskerk naar Onze Lieve vrouwenkerk, ziet! Maria verliet haar altaar en ze droeg het kindeke Jezus bij haar. Een oude…

sage uit 1919
 • een man, donker als een schaduw, zich voor haar stelde, en haar bij den arm nam. "Wat heb je daar in je hand?' vroeg hij
 • zwaar-gewapend man, den sabel getrokken. Ze keek naar de vreemden voor haar, met hun witte, wassen gezichten, en ze werd
 • man
 • Een zigeunermeisje wordt betrapt bij het stelen van een diamanten ring. Eén van de rechters meent dat kinderen niet tot de galg veroordeeld moet worden, waarop men besluit te testen of ze de waarde…
cohen19.jpg

sage uit 1918
 • Keulschen scholaster. Kon er een vrouw zijn, die niet bad, dat deze vloek de jammerende aarde zou verlaten? Was er eenig man
 • vragen om te geven. 'Geef mij,' zegt het kind. 'Geef mij,' zegt de jongeling. 'Geef mij,' zegt de man. 'Geef mij,' zegt de
 • man
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

legende uit 1918
 • , de moeder Gods. "O! intemerata et in eternum." Eens reed een heilig man het kasteel voorbij. De knechten kwamen, om hem
 • te berooven. De heilige man wendde zijn gelaat tot hem en smeekte: "Och! breng mij bij uwen heer--want ik heb iets met
 • man
 • Er was eens een ridder die woonde in een groot kasteel. De ridder beroofde iedereen die zijn kasteel passeerden. Maar hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als…

raadsel uit 1996
 • man
 • Wat is het verschil tussen een moderne vrouw en Maria? Maria nam de ezel, vluchtte en liet alles achter. De moderne vrouw neemt nu alles mee en laat de ezel achter.

sage uit 2007
 • een man belaagd die op een laat uur over een stil weggetje ging. Hij had zich verdedigd en daarbij de kat verwond aan een
 • man aangevallen heeft. De man verdedigde zich waardoor de kat een wond aan haar voorpoot had, de vrouw had de volgende dag
 • man
 • Opa Bertje is bestellingen aan het lopen wanneer er ineens een enorme mist opzet, hij bidt tot Maria en de mist verdwijnt. Moeder hoorde in haar jeugd een verhaal over een vrouw in de buurt die in een…

legende uit 1995
 • handelsman die waardeloze kermisdingen aan de man brengt als gouden ringen.' 'Hemels mooi meisje, zo moet je niet praten. als ik
 • van zal gewagen.' Ze zei: 'ik vergeef het je dan. Je bent voor mij de enige man van al wie er op aarde wonen. Al leefde
 • man
 • Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de…
beatrijs.jpg