Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • man
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1967
 • De duvel boude tabaksplanten. Dêr smookte er fan. "Wist ik mar hwat er dêr yn 'e tún hat," sei in man, "dan bistelde ik
 • har man, "ik wurd it wol gewaer." En doe smarde se har alhiel mei tar yn. "Nou mastû my yn 'e fear birolje", sei se tsjin
 • man, en hij bestelt ook tabaksplanten.
 • man
 • Om erachter te komen van wat voor bladeren de duivel tabak rookt, loopt een vrouw, vermomd als een grote vogel, over de plantjes heen. De duivel roept dat ze moet uitkijken voor zijn tabaksbladeren,…

sage uit 1967
 • man
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1968
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent
 • man
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent, verdwijn'. Het spook maakt dat het wegkomt.

sage uit 1969
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij opeens tegengehouden werd door de duivel. Hij herkende de zwarte
 • gedaante aan zijn paardenpoot. Hij keerde zich om, en daar stond Jezus. De man kon geen kant meer uit. Toen heeft hij zich weer
 • man
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij opeens tegengehouden werd door de duivel. Hij herkende de zwarte gedaante aan zijn paardenpoot. Hij keerde zich om, en daar stond Jezus. De man kon…

sage uit 2006
 • .) Ik ken daar een verhaal over: een man kon de vliegen maar niet van zich af slaan. Hij zat altijd onder de vliegen. Die
 • man
 • Over: namen voor de duivel, duivelse dieren en duivels kaartspel.

sage uit 1966
 • Der wie ris in man oan 't harjen. Doe woarde it ynienen roettsjuster en it hearde him sa ta dat it ek bot bigong to
 • stiiffol protters. Doe smiet dy man mei de hammer nei ien fan dy protters. Mar doe koed er dy hammer net wer fine, hwant it
 • Man merkt dat het donker wordt en hard begint te waaien. De oorzaak is een vlucht spreeuwen. Hij gooit een hamer naar
 • man
 • Man merkt dat het donker wordt en hard begint te waaien. De oorzaak is een vlucht spreeuwen. Hij gooit een hamer naar de vogels, kan die niet meer vinden, want er zijn veel veren. Als hij een veer in…

sprookje uit 1966
 • Goede maaier gaat uitdaging aan van een andere man om om het snelst te maaien. De ander kan sneller, maait de kop van
 • man
 • Goede maaier gaat uitdaging aan van een andere man om om het snelst te maaien. De ander kan sneller, maait de kop van het haarspit dat in de grond zit. Als de maaier dat hoort stopt hij, want hij weet…

sage uit 1919
 • trotsch man, zóó trotsch, dat hij niemand iets van zijn gedachten gunde. Men zag hem nooit met vrienden gaan. Men kon zich
 • graf, en deze zeide, dat de overledene een man van plichtsgevoel was geweest. Toen rommelde de trommen. Niemand echter
 • man
 • Evenals in Bergen-op-Zoom, heeft er ook in Nijmegen een plaatsmajoor gespookt, van wie verteld wordt, dat hij tijdens zijn leven nooit tevreden was over zijn manschappen. De plaatsmajoor was erg op…