Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

31 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein
 • del. Doe sei de man fan 'e slajut tsjin him: "Hwer komme jo wei?" "Fan Bakkefean", sei Ynse.
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…

sage uit 1968
 • Ik haw us fortellen heard oer in sterke Ynse. Hy wie oan 't ploegjen. Der kom in man, dy frege him: "Kenne jo my
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei
 • man
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn 'e Mieuwmar. Op in kear kom er by in stik of trije man, dy moesten in grouwe beam op 'e wein hise
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen die een boomstam niet op een wagen konden krijgen. Toen de mannen daarna iets gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse trok in zijn eentje de mestkar uit de mesthoop.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hoefde nooit hulp, die deed altijd alles alleen. Hij trok de wagen in zijn eentje.

Trefwoorden: alleen, helpen, hulp, kracht, man, sterk, trekken, wagen


sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse was veel groter en breder gebouwd dan anderen. Hij kon wel twee mud zand in een kruiwagen vervoeren. Op een keer stond hij een half uurtje te praten met de politie. Al die tijd hield hij…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paar mannen vroegen de veertienjarige Ynse om hulp bij het laden van een zware boom op een wagen. Maar toen ze daarna iets gingen drinken, trakteerden ze Ynse niet. Dit vond hij niet leuk. Hij…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse droeg een kruiwagen vol met zand op zijn armen.

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een timmerman grote boomstammen van de mallejan af te krijgen. Daarna riep de vrouw van de timmerman dat ze thee voor hem had gezet. Toen de timmerman vroeg of Ynse dan niets…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hielp een aantal mannen een hele grote, zware boomstam op een wagen te tillen. Maar toen de mannen daarna wat gingen drinken, hadden ze niet het fatsoen om Ynse daar ook voor uit te…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse vaarde niet zoals de anderen met de baggerbakken, maar nam ze onder zijn arm en tilde ze naar de plek waar ze wezen moesten.

sage uit 1967
 • . Doe't de smid dêr even letter syn ambyld stean seach, siet er raer mei de hannen yn 't hier. Trije man koenen it der net
 • Sterke man (vrouw)
 • , zette Ynse snel het aambeeld buiten. De smid kon zo niet verder met zijn werk, en drie man kregen het aambeeld niet terug op
 • man
 • Sterke Ynse had een vork nodig, maar de smid had niet zo'n zin om het te maken. Toen de smid even was koffie drinken, zette Ynse snel het aambeeld buiten. De smid kon zo niet verder met zijn werk, en…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse fan Bakkefean wie ris op in kear op Drachtster merke. Doe kom er by de Sla jut op 'e kop. De man frege of
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse heeft eens in een slag de kop van Jut kapot geslagen.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse was eens met een schaap onderweg naar de markt. Hij hield zijn handen op de rug en hield het touw beet, waar het schaap aan vast zat. Hij had niet door dat het schaap niet wilde lopen en…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse spitte vroeger plaggen. Doordat hij zo sterk was, maakte hij hele dikke plaggen. De mensen hadden daar een heleboel werk aan, zij moesten die plaggen fijn maken.

Trefwoorden: kracht, man, plag, spitten, sterk, werken


sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen met het laden van een paar boomstammen. Daarna gingen de mannen naar de kroeg, maar ze nodigden Sterke Ynse niet uit om mee te gaan. Dat vond Ynse zo…

sage uit 1969
 • Der wienen us trije man oan 't houtladen yn Bakkefean. Der wie in kolossale swiere beam by, dy koenen se net op 'e wein
 • sil jimme wol even helpe, mannen." Doe hienen se dy grouwe beam samar op 'e wein. Doe gongen dy trije man yn 't café om in
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen met het laden van boomstammen. Toen ze klaar waren, gingen de mannen naar de kroeg voor een borrel. Maar ze nodigden Sterke Ynse niet uit om mee te gaan. Die was…

sage uit 1969
 • Ynse wie us in kear op 'e merke yn Drachten. Dêr stie ek in krachtmeter. Ynse bleau der by stean. Hy sei tsjin 'e man
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse sloeg op de markt eens de krachtmeter kapot, nadat hij gezegd had: "Dit wordt de klap van Ynse van Bakkeveen, onthoudt dat maar."

sage uit 1969
 • klap alles kapotslein. Doe hie de man fan 'e slajut sein: "Och God, hwer komt dy klap wei?" "Fan Bakkefean", hie Ynse sein
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke Ynse was eens op de markt van Drachten. Hij sloeg met een slag de kop van Jut kapot. De man van de slajut vroeg
 • man
 • Sterke Ynse was eens op de markt van Drachten. Hij sloeg met een slag de kop van Jut kapot. De man van de slajut vroeg hem waar die klap vandaan kwam. "Uit Bakkeveen," zei Ynse.

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke Ynse zat eens in de kroeg wat te drinken, toen er buiten een man een vreselijk lawaai stond te maken. Na een
 • tijdje werd Ynse het zat; hij pakte de man, en gooide hem in de sloot. Hij zei dat hij hem maar liever in de sloot gooide dan
 • man
 • Sterke Ynse zat eens in de kroeg wat te drinken, toen er buiten een man een vreselijk lawaai stond te maken. Na een tijdje werd Ynse het zat; hij pakte de man, en gooide hem in de sloot. Hij zei dat…

sage uit 1968
 • sloech der mei ien earm mei. De hiele krachtmeter sloech er plat tsjin 'e groun. Doe sei de man fan 'e krachtmeter
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke Ynse uit Bakkeveen sloeg op de markt eens een krachtmeter in een slag plat tegen de grond. De man van de
 • man
 • Sterke Ynse uit Bakkeveen sloeg op de markt eens een krachtmeter in een slag plat tegen de grond. De man van de krachtmeter vroeg zich af waar zo'n kracht vandaan kwam. "Uit Bakkeveen", zei Ynse.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een kastelein kon op een avond het volk in zijn kroeg niet onder bedwang krijgen, zo druk waren ze. Hij vroeg Sterke Ynse om hulp. Deze nam er een paar onder zijn arm en bracht ze buiten. Zo had hij…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paard kreeg een vracht hooi niet over een brug heen. Toen nam Sterke Hearke het tuig en trok de vracht over de brug.