Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sprookje uit 1893
  • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
  • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
  • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
  • man
  • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1891
  • en wat men ook deed en wat men ook aanraadde, - niets kon helpen, de vrouw bleef kwijnende. Haar man ontbood eens den
  • pastoor, die aanstonds bereidwillig medekwam. Nauwelijks echter is deze binnenshuis, of de man werpt de deur op slot en
  • Man van zieke vrouw gooit op raad van een pastoor een emmer water naar buiten, en ziet een vrouw die stond te luisteren
  • man
  • Man van zieke vrouw gooit op raad van een pastoor een emmer water naar buiten, en ziet een vrouw die stond te luisteren weggaan. Vanaf dat moment geneest de vrouw.