Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

344 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1972
 • bart dit mei de holle fan de man dy't efterfolge wurdt, mar soms ek mei dy fan it efterfolgjende spoek, lyk as wy yn it
 • alderhurdst! Efkes letter, it spoek is deun efter him. Deabenaud riidt de man, sjocht no en dan oer't skouder. Riidt, riidt! Hy
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude
 • achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een groot wak. Aan de andere kant van het wak
 • man
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

mop uit 1975
 • Ik zie hem It wie yn Beets, oan ús heit te hearren, en op in sneintemoarn foar de preek. Doe wie der in man—ik kin sa
 • : 'Ik zie hem! Ik zie hem!' Dat wie de tekst, of yn elk gefal, it kaam yn 'e preek te pas. Mar de man tocht, hy hat my al
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in
 • . Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn. Nadat de dominee hem een paar keer
 • man
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in. Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn.…

mop uit 1975
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels
 • naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de mispels te brengen. Hij is erg onbeleefd
 • man
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de…

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • man gekleed, en steekt in de stropop, denkende dat hij de soldaat doodsteekt. De soldaat ziet het, en doodt hem. De
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kwamen die graag kinderen wilden. Soms ging dat met het zaad van hun eigen man, maar niet altijd. De dokter regelde, indien
 • man
 • Er zijn gevallen bekend van artsen die hun vrouwelijke patiënten verdoven om ze te kunnen verkrachten. Ook was er een arts die zelf als enige zaaddonor voor zijn patiënten fungeerde.

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sprookje uit 1966
 • tochten net oars of hy hie sawn màn yn ien slach deaslein. Dy man matte wy hjir krekt ha, ornearren se, dat is krekt ús man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft
 • ene deur en zelf door de andere deur te verdwijnen. De man krijgt na het doodschieten van de beer zoveel geld dat hij
 • man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

mop uit 1998
 • Er liep 'ns 'n blanke man door de woestijn die superdorst had. Echt...hij snakte naar water. En eindelijk zag hij 'n
 • café midden in de woestijn. Er stond alleen 'n bordje met de tekst: "Verboden voor blanken" maar de man had zò 'n dorst
 • White man made to believe he is a Negro
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een
 • man
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een potje schoensmeer en maakt zijn gezicht zwart. Hij kan nu wel een kamer huren, en…

mop uit 1998
 • Een man die broodmager is, en desalniettemin niet eet maar vreet, meldt zich na lang aandringen van zijn vrouw bij de
 • zegt: "Ga maar op de onderzoekstafel liggen." De dokter neemt een zaklampje en kijkt de man in zijn achterste. "Tja
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na
 • een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van de man en krijgt een klap met een
 • man
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van…

sprookje uit 1966
 • like moai. Mar doe seagen se ta 't finster út. Doe seagen se in man en in wyfke, elk op in fyts. "Sa'n fyts moesten wy ek
 • terug naar het visje en wenst een interieur. Ook dat krijgen ze. Maar dan ziet de vrouw een man op een fiets rijden, en dan
 • man
 • Jan Kneppelkont en zijn vrouw wonen in een pot, omdat ze te arm zijn om een huis te kunnen kopen. De vrouw heeft wel eens gehoord van een tovervisje dat wensen vervult. De vrouw wil dat hij een huis…


personal narrative uit 1998
 • man
 • Een taxi-chauffeur leent zijn auto voor 250 gulden uit aan een paartje dat een uurtje ongezien in zijn auto wil vrijen.

sage uit 1999
 • man
 • Als afweer tegen het boze oog kun je een handje van Fatima aan een ketting om je hals dragen. Wie zich niet beschemt, kan ziek worden en zelfs doodgaan door het boze oog. Het is ook gevaarlijk om 's…

sprookje uit 2000
 • werken 's avonds." VG: "In een hele zwarte jurk. Een vrouw in een zwarte jurk, hè?" RvW: "Een man was het. Het was een man of
 • The man from the gallows
 • man
 • Een taxichauffeur rijdt een persoon in een zwarte jurk naar het bos. Als dit nog eens gebeurt, bijt de chauffeur de vinger met een ring van de passagier af, omdat deze niet betaalt. Later komt de…

sage uit 1966
 • man
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • keamer ûndersochten founen se in brief, dy wie oan dûmny adressearre. De man dy't se herberge hienen, wie de overste fan in
 • dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de slaapkamer boven gaat, vraagt de man of de dominee
 • mannetje naar beneden gaan en na enige tijd ziet ze hem door haar raam het huis verlaten. Ze vinden een brief die de man heeft
 • man
 • Een dominee woont op een eenzame pastorie. Hij heeft een waakhond. Een oud mannetje vraagt op een avond om onderdak. De dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de…

sage uit 1966
 • ; hij denkt dat ze een man is. Als de boer de proef met de appels doet en het vrouwtje bij het vangen de benen bij elkaar
 • man
 • Een hottentot, een klein mannetje dat onder dienst is, kan niet meer naar Leeuwarden reizen. Hij vraagt bij een boerderij om onderdak. Even later klopt er een oud vrouwtje aan die ook wil blijven…

personal narrative uit 1999
 • rest liep de buurt niet uit. Echt niet. Nee hoor." TM: "Maar dan had die man natuurlijk ook wat gedaan." MB: "Tuurlijk
 • In de straat was een man die wel eens gekke dingen deed. De gezinssituatie was slecht: scheiding, verwaarlozing
 • , prostitutie. De man had het hele pand gekocht en wilde van zijn huurders af. Toen heeft hij met een revolver omhoog geschoten. De
 • man
 • In de straat was een man die wel eens gekke dingen deed. De gezinssituatie was slecht: scheiding, verwaarlozing, prostitutie. De man had het hele pand gekocht en wilde van zijn huurders af. Toen heeft…

personal narrative uit 1999
 • anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt het sterk op d'r hart om voor Arthur te gaan bidden. Dus ze maakt haar man
 • man
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

mop uit 1999
 • Temel zit toevallig een geleerde man uit Istanbul, die ook van Ankara naar Istanbul reist. Daar heeft hij zijn opleiding
 • gehad. Temel vroeg aan die man: 'Okee, de reis is lang. We gaan praten, vragen stellen onderling. Dan kunnen we een beetje
 • man
 • In de trein heeft Temel een weddenschap met een geleerde. Als de geleerde het antwoord niet weet, moet hij 100 Lira betalen. Als Temel het antwoord niet weet, moet hij 10 Lira betalen. Temel vraagt:…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • man
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

mop uit 1966
 • op húsbisyk kom. Dûmny sei der hwat fan en hy krige it sa fier, dat de man soe dan de sneins dêroan nei tsjerke ta. Dûmny
 • wol in man ta dy't syn wurd hâldt." Dat de jouns brocht er syn koe stil by dûmny syn seis kij yn 't lân. Mar syn koe wie
 • zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin de zes koeien van de dominee staan. De koe van
 • de man breekt 's nachts los en rent terug naar huis - de zes koeien van de dominee in zijn kielzog. De man gelooft dat de
 • man
 • Een onkerkelijk echtpaar gaat op aanraden van de dominee naar de kerk. De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin…

mop uit 1888
 • man
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…