Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Der siet ien to melken yn 't lân. Doe gong dêr in man lâns, dy sei: "Mei 'k in bytsje molke fan jo ha?" Doe sei de boer
 • : "Né, ik jow dy dêr gjin molke fan." Doe draeide de koe him om. Dy sei: "Jow dy man in bytsje molke." (Dy man koe
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en
 • zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe laten buikspreken.
 • man
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe…

Trefwoorden: boer, buikspreken, koe, man, melk, melken, vragen


mop uit 1968
 • man
 • Een paar mannen kregen eens een lange balk niet in de schuur. Ze zien dan een spreeuw met een lange stro in de lengte door een gat gaan, en besluiten de balk ook in de lengte te verplaatsen.

sage uit 1968
 • doe kom dy frou hiel bot yn 'e earmoed to sitten, hwant har man stoar. Sy bleau allinne mei de bern sitten as in earme
 • widdou. De man hie skuon mei sulveren gaspen. Foar't er stoar hied er syn frou bilove litten dat dy sulveren gaspen, dy
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te
 • bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen. Maar hierdoor kon de dode geen rust
 • man
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • die man met dat zwarte bos haar was er ook bij."
 • niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt. En die man met dat zwarte bos haar was
 • man
 • Een dominee werd af en toe een paar van zijn eenden ontstolen. In een zondagse preek zei hij toen een keer: "Ik zeg niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt.…

sage uit 1968
 • in man, dy stie achter hûs. Hy hie de holle foardel en seach net botte moedich. Doomny seach wol, dat dy man
 • ha se my dy ûntstellen op ien sa'n lyts dinkje nei. Dat stiet hjir op 'e hoeke, sjoch." "Man," sei doomny, "hwat in strop
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de
 • man
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de dominee mee. In zijn zondagse preek sprak hij over stelen. Af en toen nam hij daarbij…

sage uit 1954
 • By in minske op 'e Sumarreheide kom us in krûk en kannedrager oan 'e doar. Dat wie sa'n man - faek in poep - dy hie
 • om 'e holle hinne. Meast hie sa'n man earst in kessentsje op 'e holle, dêr't de koer dan bovenop kom. Noait hied er de
 • haar zieke man te kijken. De verkoper haalde een haakje uit zijn zak en deed er iets aan. Dit moest de zieke doorslikken
 • . Even later trok de venter aan het draadje en haalde zo een lintworm uit de keel van de man. De patiënt was genezen.
 • man
 • Er kwam eens een kruik- en kannendrager bij mensen aan de deur. De vrouw nodigde hem uit binnen te komen, en eens bij haar zieke man te kijken. De verkoper haalde een haakje uit zijn zak en deed er…

sage uit 1954
 • man
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


mop uit 1954
 • Se wienen ergens mei man en macht dwaende de tsjerke in eintsje to forsetten, omt er net earlik op it goede plak stie
 • Met man en macht probeerden mensen de kerk een eindje te verzetten. Een man had zijn jas precies neergelegd tot waar de
 • man
 • Met man en macht probeerden mensen de kerk een eindje te verzetten. Een man had zijn jas precies neergelegd tot waar de kerk moest komen. Iemand haalde toen de jas weg, zonder dat iemand het zag. Ze…

mop uit 1954
 • In man hie seis ezels kocht, dêr't er mei nei hûs ta ried. Op ien fan dy ezels gong er sitten. Underweis telde er de
 • se: "Mar man, dû hast dy forteld, ik tel gjin fiif, mar sawn!" (de man hie de ezel dêr't er op ried net meiteld)
 • Een man had zes ezels gekocht, waarmee hij naar huis reed. Op een van de ezels ging hij zitten. Onderweg telde hij de
 • er nu nog maar vijf telde. De vrouw zei: "Man, je hebt je verteld. Ik tel er geen vijf, maar zeven!"
 • man
 • Een man had zes ezels gekocht, waarmee hij naar huis reed. Op een van de ezels ging hij zitten. Onderweg telde hij de ezels nog een keer, maar toen kwam hij maar op vijf. Thuisgekomen zei hij tegen…

mop uit 1954
 • wie, skiet in protter him op 'e noas. "En jij" rôp de man razend, "jij bent ten eeuwigen dage verbannen." En wylst wiisde
 • moment dat de bode het besluit voorlas, scheet een spreeuw hem op zijn neus. De man riep kwaad dat die vogel voor eeuwig
 • man
 • In Dokkum scheten de vogels zo veel op de daken, dat de raad besloot de dieren voor een jaar te verbannen. Op het moment dat de bode het besluit voorlas, scheet een spreeuw hem op zijn neus. De man…

mop uit 1954
 • man
 • De meid van een grietman maakte de kooi van een kanarie schoon, en de kanarie vloog door het open venster weg. De meid ging naar de mevrouw, en mevrouw naar de bode. De bode ging naar de grietman, die…

sage uit 1970
 • Sterke man (vrouw)
 • was, terwijl hij allang geantwoord had. Toen pakte Ielke de ene man met zijn ene hand in de kraag en met zijn andere hand
 • man
 • De sterke Ielke Bouma werd op een avond eens lastig gevallen door twee ruziezoekers. Ze bleven hem vragen hoe laat het was, terwijl hij allang geantwoord had. Toen pakte Ielke de ene man met zijn ene…

sage uit 1970
 • Op een vroege ochtend kwam er iets naast een man lopen. De man kon niet zien of het een dier of een mens was. Het
 • man
 • Op een vroege ochtend kwam er iets naast een man lopen. De man kon niet zien of het een dier of een mens was. Het antwoordde niets op zijn groet.

sage uit 1970
 • Een man hoorde soms 's nacht getimmer, terwijl er niets te zien was. Later zijn daar nieuwe huizen gebouwd.
 • man
 • Een man hoorde soms 's nacht getimmer, terwijl er niets te zien was. Later zijn daar nieuwe huizen gebouwd.

sage uit 1970
 • man
 • Twee mannen hadden in de kroeg nogal zitten vloeken. Op de terugweg werden ze toen door de duivel met hondenkar en al opgetild en in het kanaal gesmeten.

sage uit 1970
 • Een vrouw droomde eens dat haar man gestorven was, en dat er sneeuw lag, en dat haar schoenen nog naar de schoenmaker
 • moesten. Toen haar man die winter daarop stierf, lag er inderdaad sneeuw, en moesten haar schoenen naar de schoenmaker.
 • man
 • Een vrouw droomde eens dat haar man gestorven was, en dat er sneeuw lag, en dat haar schoenen nog naar de schoenmaker moesten. Toen haar man die winter daarop stierf, lag er inderdaad sneeuw, en…

sage uit 1970
 • Een man dronk altijd heel veel, maar was toch in staat om zijn herberg gaande te houden. Hij was een vrijmetselaar, en
 • man
 • Een man dronk altijd heel veel, maar was toch in staat om zijn herberg gaande te houden. Hij was een vrijmetselaar, en hij had een contract met de duivel. Op zijn zolder had hij een ton, die de duivel…

sage uit 1970
 • Een man werd vaak achtervolgd door een plaagbeest: een grote, zwarte hond. Pas als hij thuis was, verdween het dier
 • man
 • Een man werd vaak achtervolgd door een plaagbeest: een grote, zwarte hond. Pas als hij thuis was, verdween het dier. Voor zijn huisdeur zag hij dan vaak een vrouw, waardoor hij zijn huis niet binnen…

sage uit 1970
 • bargewein. Twa man wienen der mei dwaende de wein oer de rails hinne to krijen, mar 't joech neat. Doe't Douwe en Folkert der
 • oan kommen sei Folkert: "Jimme sitte dêr ek raer, net? Matte wy helpe?" "Och man," hienen se sein, "hjir is gjin
 • Sterke man (vrouw)
 • was er een hele sterke man, die heeft de wagen een zet je gegeven, en toen konden de paarden weer verder.
 • man
 • Een varkenswagen was eens in de rails terecht gekomen, en de paarden kregen de wagen er niet meer uit getrokken. Toen was er een hele sterke man, die heeft de wagen een zet je gegeven, en toen konden…

sage uit 1970
 • Een man vroeg eens aan een hele sterke man hoe laat het was. Dit deed hij om te pesten, want de klok had juist 12 uur
 • geslagen. Toen gooide de sterke man hem ondersteboven en zei: "Weet je nu hoe laat het is?"
 • man
 • Een man vroeg eens aan een hele sterke man hoe laat het was. Dit deed hij om te pesten, want de klok had juist 12 uur geslagen. Toen gooide de sterke man hem ondersteboven en zei: "Weet je nu hoe laat…

sage uit 1970
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Terwijl een arbeider aan het koffie drinken was, vulden een paar jongens zijn kruiwagen met stenen. Daarbovenop legden ze mest, zodat hij niets door zou hebben. Maar de arbeider was zo sterk, dat toen…

sage uit 1963
 • Een man wordt bij een café door de duivel over de heg gesmeten.
 • man
 • Een man wordt bij een café door de duivel over de heg gesmeten.

sage uit 1963
 • Een man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om voorgezichten te krijgen.
 • man
 • Een man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om voorgezichten te krijgen.

sage uit 1963
 • Een man ziet een andere man druk timmeren. Als hij dichterbij komt, is er niets te zien. Het is een voorgezicht: pas
 • een paar dagen later treft hij dezelfde man aan, timmerend aan een varkenshok.
 • man
 • Een man ziet een andere man druk timmeren. Als hij dichterbij komt, is er niets te zien. Het is een voorgezicht: pas een paar dagen later treft hij dezelfde man aan, timmerend aan een varkenshok.

sage uit 1963
 • Een man beweert tijdens een hevige storm met fiets en al over de sloot gezet te zijn.
 • man
 • Een man beweert tijdens een hevige storm met fiets en al over de sloot gezet te zijn.