Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

28 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • van een rijke boer. De jonge vrouw bedacht een middel om haar man aan de macht van het witte wief te ontrekken. Verkleed
 • een man die haar weet te verdrinken.
 • man
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

personal narrative uit 1999
 • anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt het sterk op d'r hart om voor Arthur te gaan bidden. Dus ze maakt haar man
 • man
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

sprookje uit 1970
 • HET GEVONDEN GELD Dicht bij Kampen, in een klein dorpje, woonden een man en een vrouw met een boel kinderen, die hun
 • kost verdienden met vissen, weven en wild strikken. Eens, op een avond, toen de man uitging om nog even naar zijn zalmfuik
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan
 • iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt een list. Hij neemt zijn vrouw mee in het
 • man
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

mop uit 1860
 • Het gevunnen geld Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe met 'n stok of wat kienders, dee
 • mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list
 • man
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sprookje uit 1970
 • Het rechterraodsel Nen man har kwaod 'edaon en zol 'ehangen of 'eköpt wodden, meer ziene vrouw wol em nig missen, ze
 • bidden en smeekten de rechters zoo lange tot ze zéden: "De man mog vri-j wên, as de vrouw eer 'n raodsel kon opgewwen, dat ze
 • Een man zit in de gevangenis. Om hem vrij te krijgen moet zijn vrouw een raadsel verzinnen dat de rechters niet op
 • antwoord op het raadsel bedenken, en de man wordt vrijgelaten.
 • man
 • Een man zit in de gevangenis. Om hem vrij te krijgen moet zijn vrouw een raadsel verzinnen dat de rechters niet op kunnen lossen. Ze gaat bedroefd naar huis. Hoe kan een boerenvrouw slimmer zijn dan…

sage uit 1955
 • , (en gespleten tenen). Dat beest heeft een jonge man aangepakt.
 • Een spookdier heeft eens een jonge man gegrepen. Het is dier is zo groot als een varken van twee jaar. Het heeft een
 • man
 • onbekend, een man die woonde bij een molen
 • Een spookdier heeft eens een jonge man gegrepen. Het is dier is zo groot als een varken van twee jaar. Het heeft een blauwachtige huidskleur als een olifant, een scheve kop, een lange staart met een…

sage uit 1955
 • Er zaten zowat twintig man bijeen in een café'tje aan een tafeltje. Toen kwam opeens de duivel. Het was een forse man
 • Een duivel - in de gedaante van een forse man met wratten zo groot als aardappels - neemt één van twintig drinkers mee
 • . Na veertien dagen brengt de duivel de man terug op de motor.
 • man
 • onbekend, een man die woonde bij een molen
 • Een duivel - in de gedaante van een forse man met wratten zo groot als aardappels - neemt één van twintig drinkers mee. Na veertien dagen brengt de duivel de man terug op de motor.

mop uit 1956
 • Een man ving eens een haas, en niemand had zo'n beest ooit gezien. Ze besloten het te verbannen, en ze lieten het los
 • man
 • Een man ving eens een haas, en niemand had zo'n beest ooit gezien. Ze besloten het te verbannen, en ze lieten het los in het land.

sage uit 1966
 • Kloas Voogd. Er stun es een schip op de helling, kloar um in int water te laatn. Toen kwam er een man aan en vroeg aan
 • de hellingbaas: “Mag ik eevn in t schip en bekiekn et?” De hellingbaas weigerden dat. De man gung weer vot en de andere
 • Man zet schip op helling vast als hem wordt geweigerd het schip te bekijken. Als hij het schip mag bekijken en drie
 • maal rond het schip heeft gelopen lukt het te water laten. Dezelfde man is knecht bij een schipper, die niet gelijk met de
 • man
 • Man zet schip op helling vast als hem wordt geweigerd het schip te bekijken. Als hij het schip mag bekijken en drie maal rond het schip heeft gelopen lukt het te water laten. Dezelfde man is knecht…

mop uit 2006
 • man
 • De vraag wordt gesteld of je mannelijk of vrouwelijk bent. Om het antwoord te weten, moet je naar beneden kijken.

sage uit 1965
 • de schipper een stem hoorde: "Hier is de plaats; waar is de man?" Dat was de schipper al een paar maaln overkomen en toen
 • ik geregeld een stem heure: "Hier is de plaats; waar is de man?". De domeneer zei toen: "As ie nou weer uut vaarn goat
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • man is. Als hij het de dominee voorlegt vraagt die of hij eens mee mag naar die plek. Dat gebeurt, en op de plaats waar de
 • man
 • Een schipper hoort een aantal malen op een bepaalde plaats op zee een stem die zegt dat hier de plaats is en waar de man is. Als hij het de dominee voorlegt vraagt die of hij eens mee mag naar die…

sage uit 1965
 • Gevecht met de duivel Ja, hier was een oostganger en die hef met de duvel evochten. De man was dronken en toen kwam ie
 • duvel gooiden hum over de sloot. De man sprung weer over de sloot en dat opnei op de duvel of. Dat gung wel drie maal; de
 • Dronken man steekt duivel met een mes, waarop de duivel de man over een sloot gooit. Dat herhaalt zich drie keer.
 • man
 • Dronken man steekt duivel met een mes, waarop de duivel de man over een sloot gooit. Dat herhaalt zich drie keer.

sage uit 1966
 • man
 • Jongen zag 's nachts een zwart mannetje, een nachtmerrie, waardoor hij niet kon slapen. Nadat moeder het bed weer had opgemaakt was er niets meer aan de hand. Verteller heeft ook een nachtmerrie…

sage uit 1966
 • man
 • Dokters nemen de helm mee van pasgeboren kinderen. Als van de helm een pannekoek wordt gebakken die door het kind gegeten wordt, is er niet aan de hand. Wordt de helm bewaard dan kan het kind later…

sage uit 1966
 • dier wat schichtig en begint achteruit te lopen. De man kan het beest niet in bedwang houden en paard met ruiter verdwijnen
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Uit een kolk komt een stem die zegt dat het tijd is, maar dat de man er nog niet is. De volgende dag verdwijnt een boer
 • man
 • Uit een kolk komt een stem die zegt dat het tijd is, maar dat de man er nog niet is. De volgende dag verdwijnt een boer met zijn paard in de kolk.

sage uit 1881
 • Hoe het schip van stapel loopen moest. Ongeveer 1880 woonde in Zwartsluis een man met bovenmenschelijke macht. Hij
 • ..... bleef op z'n plaats liggen. De man met de bovenmenschelijke macht stond er rustig met de handen in z'n zak bij te kijken. De
 • probeert. De sterkste man van de omgeving geeft als raad eerst de kinderen weer op het schip toe te laten, dan gaat het schip
 • man
 • In Zwartsluis is het de gewoonte bij het te water laten van een schip dat de schoolkinderen op het schip mogen zijn. De baas van de werf vindt dat op een keer echter te tijdrovend. Het schip gaat…

sage uit 1881
 • De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had. Bij ons op het dorp loopt het verhaal van een man, die zijn ziel aan
 • . Toen de man dichterbij gekomen was zagen ze dat het hun kameraad was en toen ze naar de overkant keken zagen ze dat de
 • De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had.
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. In tegenstelling tot alle andere arme boeren heeft hij geld genoeg
 • . Elke nacht vecht hij met de duivel. De laatste keer wint de man en gooit hij de duivel naar de overzijde.
 • man
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. In tegenstelling tot alle andere arme boeren heeft hij geld genoeg. Elke nacht vecht hij met de duivel. De laatste keer wint de man en gooit hij de…

sage uit 1881
 • De goddelooze vrouw. In een huis bij ons op het dorp woonde vroeger een man. Deze was de rijkste boer uit de omtrek en
 • deze kwam, probeerde hij de man met vriendelijke woorden te bewegen om weg te gaan. Maar de vreemdeling weigerde dit. Alles
 • nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet, ze met de duivel uitgaat. Ze ontmoet een
 • man
 • Een rijke boer heeft veel knechten en meiden in dienst. Een van deze meiden begint wat ouder te worden, naar ze heeft nog steeds geen man. Op een dag zegt ze, dat als ze deze dag geen vrijer ontmoet,…
1173.jpg

sprookje uit 1881
 • Het Gevunnen Geld. Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe mit 'n stok of wat kienders
 • , dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis
 • man
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis in de vosseval, gaat naar Greet en neemt haar mee, Bij het stadhuis zegt hij, dat…

mop uit 1881
 • Tweeërlei Beteekenis. Eene vrouw, die reeds geruimen tijd met haren man in onmin leefde, liep eindelijk wanhopig naar
 • vergevingsgezindheid te bewegen en besloot zijne rede met de woorden: "Geloof me, vrouw, het beste wat ge kunt doen is, dat ge uw man
 • Rechtbankpresident zegt vrouw te proberen haar man te vergeven. Ze zegt dat geprobeerd te hebben, maar hij wilde het
 • man
 • Rechtbankpresident zegt vrouw te proberen haar man te vergeven. Ze zegt dat geprobeerd te hebben, maar hij wilde het niet innemen.

sage uit 2008
 • > JG: Nee, nee, hij heeft enkel die boodschappentas *gedragen*. RK: Oh, gedragen. Dus 't was 'n aardige man. JG: Ja ja, was
 • . Opeens loopt er een man naast haar die zich heel netjes gedraagt en de boodschappen voor haar draagt, want hij zegt: "Vrouwe
 • , deze last is u te zwaar." Wanneer ze even later de postweg oversteken klinkt er opeens een knal, en de man verdwijnt in een
 • man
 • De duivelssteen is een steen die de grenzen aangaf tussen de marken De Lutte en Zuid-Berghuizen. Een vrouw liep eens 's avonds langs die steen met haar boodschappen, maar sloeg geen kruis terwijl ze…

sage uit 1957
 • avond op het Westeinde op bezoek. Toen ze daar op bezoek was huilde er een hond. De oude man in huis zei: "ga eens kijken
 • hond zat aan straat). De volgende morgen was de bewuste man overleden.
 • Een meisje gaat op bezoek bij een oude man. Wanneer ze een hond hoort huilen, vraagt de oude man aan haar in welke
 • richting de hond kijkt. Ze antwoordt dat de hond naar zijn huis kijkt. De volgende dag overlijdt de man.
 • man
 • Een meisje gaat op bezoek bij een oude man. Wanneer ze een hond hoort huilen, vraagt de oude man aan haar in welke richting de hond kijkt. Ze antwoordt dat de hond naar zijn huis kijkt. De volgende…

sage uit 1957
 • man, de volgende dag loopt de vrouw met een doek om haar hoofd.
 • man
 • Vrouw kan zich in een kat veranderen en ook binnenkomen als de deur gesloten is. De kat wordt eens geslagen door een man, de volgende dag loopt de vrouw met een doek om haar hoofd.

sage uit 1953
 • de menschen een stem uit het water: "uut is het lied, waar is de man". De menschen zagen een paard met een man erop aan
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • : "uut is het lied, waar is de man". Op datzelfde moment komt er een man op een paard aanrijden. Het paard dreigt het water
 • man
 • Men gelooft dat er een watergeest of bollebak in een kolk zit. Op een dag klinkt er een stem uit die kolk die zegt: "uut is het lied, waar is de man". Op datzelfde moment komt er een man op een paard…

sage uit 1957
 • man
 • Twee mannen lopen 's ochtends vroeg naar het dorp om te gaan dorsen. Twee wezens met grote ogen lopen mee. De mannen proberen ze weg te jagen, maar de wezens blijven meelopen.