Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

76 resultaten voor ""

sage uit 1888
 • , in een bosch, eenen man ontdekten, die in vlam en vuur stond! Hunne boot werd van den eenen naar den anderen oever
 • Op een nacht zien vissers op de oever een man in vuur en vlam staan. Daarop wordt de vissersboot naar de andere oever
 • man
 • Op een nacht zien vissers op de oever een man in vuur en vlam staan. Daarop wordt de vissersboot naar de andere oever geslagen. De vissers kruipen van schrik in het vooronder en blijven daar tot de…

Trefwoorden: angst, boot, bos, man, visser, vlam, vuur


mop uit 1888
 • man
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…

sprookje uit 1970
 • KOMT DE NOOD AAN DE MAN Er was een arm boertje, dat maar één koe had en een heel domme vrouw. Elke dag voor hij wegging
 • dat hebben we nodig als de nood aan de man komt." "Best," zei ze. Toen het boertje een tijdje weg was, kwam er een
 • Komt de nood aan de man
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • man
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • DE MAN DIE OP ZOEK GING NAAR DE RECHTVAARDIGHEID Er was eens een man die niets liever wenste dan dat er overal in de
 • lang te reizen tot hij de rechtvaardigste van alle mensen had gevonden. Bij die man wilde hij in dienst gaan en voortaan
 • De man die op zoek ging naar de rechtvaardigheid
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel
 • is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de man Onze Lieve Heer tegen. Niet iedereen
 • man
 • Een man is op zoek naar de rechtvaardigste man om bij hem in dienst te gaan. Eerst komt hij de duivel tegen. De duivel is niet de rechtvaardigste man, want niet iedereen gaat naar de hel. Dan komt de…

sprookje uit 1970
 • . "Ten tweede..." "Kies de hemel," riep Sint Pieter luider, en hij trok de smid aan zijn mouw. "Laat me met rust, man
 • van de smidse geklopt en Smidje-Smee riep: "Kom maar binnen." De klink werd opgetild en een oude, manke man kwam binnen
 • boom, een stoel en een beurs waar niemand uit kan, zonder dat hij het wil. De smid vervalt in armoede. De man verkoopt zijn
 • man
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sprookje uit 1970
 • man
 • Kinkankoneke is in de pap verdronken. Daarom moet Kinkonkaneke huilen. Omdat Kinkonkaneke huilt, moet de deur rammelen. Om het rammelen van de deur moet de mesthoop steunen. Dit heeft tot gevolg dat…

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • man
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sprookje uit 1889
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • kost (=kon) heure man toch nie zien vertrekken, zonder hem bij te springen; ze trok aan de sleppen van zijnen zwarten frak
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • man
 • Een stelletje dat terugkomt van een weekendje weg ontdekt dat er is ingebroken. Er is niets gestolen maar de inbrekers hebben wel flink feestgevierd. Na een tijdje ontdekt de jongen een gebruikt…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • man
 • Enkele mannen gaan naar een live sexshow kijken. Eén van hen wordt meegelokt door een vrouw voor een vluggertje. Zijn vrienden vertellen hem achteraf dat de vrijpartij zichtbaar was voor de mensen in…

sprookje uit 1893
 • vieren vaarden zij voort. Een eind verder zagen zij weer op den oever van de rivier een man zitten, die een kanonkogel aan
 • met vijven en ze vaarden verder. Wanneer ze weer een tijdlang gevaren hadden, lag daar op den oever een man met zijn oor
 • onderweg acht mannen tegen: een reus, een hardloper, een man met een bijzonder goed gehoor, een scherpschutter, een man met
 • zijn buik vol rook, een man met dertig winters, een man die zo hard kan blazen als de wind en een man die heel veel kan
 • man
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • man
 • De jongste van drie dochters moet van haar moeder het zware werk doen. Als ze de schapen weidt, is het altijd mooi weer. Als de oudste zus het eens probeert, wordt het noodweer. Op een dag deelt de…
cinderella2.mov

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

personal narrative uit 2000
 • en hield zich met het kind bezig. Toen kwam er van achter onze bank een man aangeslenterd recht naar de open handtas toe
 • . De man bekeek haar. De vrouw bekeek haar. Het kind bekeek haar. Toen zei de vrouw: "Das isch mei Mann!" (Verzameld door
 • Moeder en kind zitten op een bankje, waar ook de handtas van de vrouw staat. Een man graait in de handtas, en de vrouw
 • van de verteller makt de vrouw hierop attent. De man blijkt echter haar echtgenoot te zijn.
 • man
 • Moeder en kind zitten op een bankje, waar ook de handtas van de vrouw staat. Een man graait in de handtas, en de vrouw van de verteller makt de vrouw hierop attent. De man blijkt echter haar…

sage uit 2000
 • Van een eenzame man met een houtenbeen wordt beweerd dat hij het met de duivel houdt. Als de kinderen stout zijn, wordt
 • er met de man gedreigd als straf.
 • man
 • Van een eenzame man met een houtenbeen wordt beweerd dat hij het met de duivel houdt. Als de kinderen stout zijn, wordt er met de man gedreigd als straf.

sage uit 1510
 • man
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

sage uit 1510
 • haer joncheit hielt si groote kinderen op. Sy was konstich in veel dinghen. Haer man was jonck ghenoech, daer 165 om dat
 • wel, dat ic Loeske, mine man, meer nam om sijn scoonheit dan om sijns goets wille, want het was een scamel geselle. Ic en
 • begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een man die zich onbehoorlijk gedraagt en
 • verantwoorden als een dief. De man die zijn leven niet in deze wereld al betert, zal in het vagevuur belanden.
 • man
 • Maandag, eerste kapittel. Rondom vertelster Ysengrin en de schrijver hebben zich veel vrouwen verzameld. De vrouw begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een…
496.jpg

sage uit 1510
 • ¶ Het tweede capittel. ¶ "Daer en is niet sekerder der selver pinen, dan die man die 185 altijt contrarie valt sijnen
 • man
 • Maandag, tweede kapittel. Mannen die altijd tegen hun vrouw in gaan of haar niet willen geloven zijn vals, ontrouw en ze plegen meineed. Een van de vrouwen vertelt dat haar stiefvader zijn been brak…

sage uit 1510
 • ¶ Het derde capittel. "Een man die sijn wijf slaet, waerom dattet oeck is, en sal nemmermeer bede hebben an ons lieve
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft
 • man
 • Maandag, derde kapittel. Een man die zijn vrouw slaat, kan zich nooit meer richten tot Onze-Lieve-Vrouwe. De man treft ook zichzelf als hij zijn vrouw slaat, want in het huwelijk zijn ze samen één…

sage uit 1510
 • ¶ Het iiij. capittel. 200 "Een man die iet doet sonder sine wive dat te kennen te geven, ic seg u also
 • man
 • Maandag, vierde kapittel. Mannen die iets doen zonder dat aan hun vrouw te vertellen, zijn erger dan dieven die wel zeggen wat ze hebben gedaan. Kinderen uit dit soort huwelijken zullen nooit rijk…

sage uit 1510
 • is als dat een man tsins elders draecht, datmen thuys wel gehoeven soude, bisonder dat goet dat van sinen 210 wive comt
 • Maandag, vijfde kapittel. Er bestaat geen groter verdriet voor een vrouw dan wanneer haar man zijn zinnen ergens anders
 • zoekt. Een man die overspel pleegt, moet men meer minachten dan een Jood of een Saraceen.
 • man
 • Maandag, vijfde kapittel. Er bestaat geen groter verdriet voor een vrouw dan wanneer haar man zijn zinnen ergens anders zoekt. Een man die overspel pleegt, moet men meer minachten dan een Jood of een…

sage uit 1510
 • ¶ Het vi. capittel. 215 "Die wil weten den naem van sine toecomende man, sal voer zijn dore spannen den
 • eersten draet die si vanden dage spinnen sal, ende alsulken naem als hebben sal die ierste man die daer voerbi liden sal, so
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen
 • draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft dezelfde naam als de toekomstige man van de
 • man
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft…

sage uit 1510
 • noemt na dat si ontsprinct, yst een man, so salt een 230 soen sijn, ende ist een vrou, so salt een dochter sijn." (Glose
 • man
 • Maandag, zevende kapittel. Door op het hoofd van een slapende, zwangere vrouw zout te strooien, wordt het geslacht van haar ongeboren kind bekend. Als zij wakker wordt en eerst een meisjesnaam zegt…