Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

43 resultaten voor ""

sprookje uit 1893
 • man
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…

sage uit 1923
 • Toovenaars. Op Kortgene woont een man, die vertelde betooverd te zijn geweest toen hij een kind van twee jaar was. Dat
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.
 • man
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.

sage uit 1921
 • bestolen, waarom men haar op wilde zeggen Het dochtertje ging de boodschap overbrengen. De man van de waschvrouw was alleen
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan
 • man
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan kent ze geen rust meer, wordt aan haar haar opgetrokken en in haar bed heen en…

sage uit 1590
 • Toovenaars. Op een hofstee van het gehucht het Zwaantje, bij Terneuzen, ging het maar raar toe. Eens toen man en vrouw
 • man
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de gordijnen schoven open en dicht en op een keer liep de wei vol met konijnen, zodat je…

sage uit 1923
 • De duivel en de menschen. Jaren en jaren geleden gebeurde het, dat een jonge man, Westplate geheeten, in den spiegel
 • Een man ziet in de spiegel de duivel, die met zweepjes zwaait; de man pakt zo'n zweepje beet en meteen is de kamer vol
 • man
 • Een man ziet in de spiegel de duivel, die met zweepjes zwaait; de man pakt zo'n zweepje beet en meteen is de kamer vol zwavel en ligt de spiegel aan scherven; het zweepje brandt in zijn hand, dus laat…

sage uit 1846
 • Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, en met den Waalschen ridder Ameil de Lephy — of een slanke jonge man, en ontmoet Mariken van
 • Nimweghen. Ook voert hij wel menschen ten dans, meestal vrouwen: "Tempter 'et wijf Si en es soe vast niet als de man Van
 • man
 • Terwijl de zagers binnen even wat gaan drinken, komt de duivel en maakt allemaal tanden in de tevoren gladde zaag; de zagers kijken vreemd op, maar het zagen blijkt beter te gaan en de duivel kijkt op…

legende uit 1887
 • Bloys wijf was. Bidt voor heer siele." Veertien jaar eerder was haar man heengegaan. Clara was alom bekend door haar groote
 • milddadigheid. Eens verweet 'r man haar, dat zij te veel gaf aan de armen, maar, door een wonder, veranderden de aalmoezen, die ze
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar
 • man
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar mantel droeg, in rozen.

sage uit 1933
 • en begeerde haar. Hij sloot haar man op, onder voorwendsel dat hij aan den burgeroorlog had meegedaan, en toen de vrouw
 • om genade smeekte, eischte hij haar eer voor het leven van haar man. Hij hield zijn woord niet, en onthoofde dien man
 • Een man, die Karel de Stoute tot stadhouder van Vlissingen benoemde, begeerde een vrouw, arresteerde haar man en
 • dreigde haar hem te zullen doden, tenzij ze zich aan hem gaf. Ze deed dat, maar hij doodde haar man toch. Toen ging de vrouw
 • man
 • Een man, die Karel de Stoute tot stadhouder van Vlissingen benoemde, begeerde een vrouw, arresteerde haar man en dreigde haar hem te zullen doden, tenzij ze zich aan hem gaf. Ze deed dat, maar hij…

sage uit 1886
 • en aangevallen. Toen hij ten laatste geen uitweg meer zag, stak hij den brand in het kruit, en verging met man en muis.
 • verging met man en muis.
 • man
 • Toen admiraal de Lange zag, dat hij door 4 Spaanse schepen omsingeld was, liet hij zijn kruit in brand steken en verging met man en muis.

sage uit 1923
 • Dwergen Thomas de Klerk, de man van Bet van de Vliet, was klein landbouwer te Kapelle, en moest elken morgen, voor dag
 • man
 • Als Thomas op 'n morgen in de wei komt om de paarden te halen, ziet hij een kring van elven dansen, onderwijl drinkend uit een beker. Hij krijgt ook de beker aangeboden en wil hem aan de lippen zetten…

sage uit 1921
 • Dwaallicht, vuurbol Stalkeerskens zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen. Een man die 's avonds laat naar zijn hoeve
 • te Grauw terugkeerde, zag een stalkeerske naar hem toevliegen, dat vroeg om gedoopt te worden. De man had meelij met het
 • Een man wordt door 'n lichtje gevraagd het te dopen; hij doet het, waarop nog veel meer lichtjes komen, die ook gedoopt
 • man
 • Een man wordt door 'n lichtje gevraagd het te dopen; hij doet het, waarop nog veel meer lichtjes komen, die ook gedoopt willen worden, zodat hij tot de dageraad ermee bezig is.

sage uit 1890
 • . Een man (misschien wel een heel gezin) heeft oudtijds zijn stad verlaten, en zich in Holland gevestigd, zooals in de
 • zestiende eeuw zoovele Vlamingen deden. Die man noemde zich "Van Muenickeree" en zijn nakomelingen woonden in de laatste helft
 • man
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Monnikenree, een bloeiend scheepvaartstadje dat in de zestiende eeuw door het verslijken van het Zwin teniet is gegaan. De geslachtsnaam "Van Muenickenree" heeft…

sage uit 1923
 • aangekomen, waarop een besmettelijke ziekte heerschte. Toen hebben die van Retranchement het schip, met man en muis, verbrand
 • man
 • Spotnaam en verklaring voor de bewoners van Retranchement

sage uit 1923
 • Het hemdje met één mouw. Er was eens een man, die bekend stond als een echte vrouwenbeul. Hij trouwde voor den derden
 • nacht zitten spinnen, terwijl de man al in bed lag. De vrouw beklaagde zich daarover bij een buurman, en die zei: "Ik zal er
 • The man from the gallows
 • af in een hemd met één mouw. De derde vrouw moest ook tot laat in de nacht spinnen terwijl haar man in bed lag. De
 • buurman hielp haar door ondertussen als een geest van de gestorven vrouwen door de schoorsteen te roepen. De man schrok, riep
 • man
 • Een vrouwenbeul was al 3 keer getrouwd. Elke keer liet hij zijn vrouw keihard werken en als ze stierf legde hij haar af in een hemd met één mouw. De derde vrouw moest ook tot laat in de nacht…

sage uit 1833
 • Ossaart Iemand, die laat uit De Kauter 1) terug kwam, zag naast een hooge eik op den hoek van een kruisweg een man
 • van den burgemeester achterna zat, al maar in de rondte. Toen werd het den man toch bang te moe en hij begon het Sint
 • Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond
 • man
 • Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond, zo groot als een paard, en wordt achtervolgd door 'n wit konijn; hij bevrijdt…

sage uit 1833
 • Ossaart Een oud man uit De Kauter kende vele van Ossaart's streken en vertelde ze vaak en graag. Zijn grootvader
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn
 • man
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

sage uit 1923
 • hem huilend vroeg, of hij den dokter wilde halen, want haar man was heel ziek. Dadelijk stemde hij toe, pakte zijn fiets
 • Een man, die 's nachts de dokter gaat halen, wordt beangstigd door 2 zwarte katers, Ossaart volgens de dokter.
 • man
 • Een man, die 's nachts de dokter gaat halen, wordt beangstigd door 2 zwarte katers, Ossaart volgens de dokter.

sage uit 1900
 • gestopt. Een eind verder sprong het kind eensklaps uit de schort; op het zelfde oogenblik was het in een man veranderd, die
 • Een man en een vrouw horen huilen, vinden een kindje en nemen het mee, maar even later springt het uit de schort, wordt
 • groot als een man en gaat er lachend vandoor.
 • man
 • Een man en een vrouw horen huilen, vinden een kindje en nemen het mee, maar even later springt het uit de schort, wordt groot als een man en gaat er lachend vandoor.

sage uit 1923
 • jaar, 's nachts om twaalf uur, een vrouw. Eens kwam er juist een man voorbij, aan wien ze vroeg of hij mee wilde gaan naar
 • fort. Daar waren 3 koffers met op een 'n hond, op de 2e 'n leeuw met de sleutel van de 3e in zijn bek, die de man moet
 • man
 • Bij fort Ronduute verschijnt iedere 100 jaar 'n vrouw. Een voorbijganger vroeg ze mee te gaan naar de kelder van het fort. Daar waren 3 koffers met op een 'n hond, op de 2e 'n leeuw met de sleutel…

sage uit 1923
 • een rietdekker uit Oudelande, die het dak hersteld had, in de schuur. Daar zag hij, klaar als de dag, hoe een man, als
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de
 • man
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de paardenstal, waar geen paard te houden is, graaft een latere bewoner een schat op.

sage uit 1923
 • pleegvader naar de vroegmis was gegaan, kwam een man op de boerderij om geld te stelen. 't Meisje was juist naar de tuin gegaan
 • , met een broodmes in haar hand, om bloemen te snijden, toen de man binnensloop en vijf en dertig cent meenam; meer kon hij
 • man
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1923
 • . haar man, dommelde zoo wat, toen er opeens zoo'n geweldige slag op tafel werd gegeven, dat haar man wakker schrok, en zij
 • man
 • Een echtpaar schrikt van een plotselinge knal op tafel, horen achteraf, dat een familielid op die tijd is overleden.

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Een man uit Neuzen zat paling schoon te maken, en er verscheen maar altijd een zwarte kat, of hij
 • Een man, die paling schoonmaakt, wordt lastig gevallen door een kat en geeft het niet te verjagen dier een haal met
 • man
 • Een man, die paling schoonmaakt, wordt lastig gevallen door een kat en geeft het niet te verjagen dier een haal met zijn mes over de neus. De volgende morgen heeft 'n oude vrouw uit de buurt een snee…

sage uit 1923
 • koopt, als het een week of zes, zeven is. Nu was er eens zoo'n man uit Hansweert naar den boer geweest, had de big in een
 • stond een huisje langs den weg — kwam er een vrouw naar buiten. "Maar man," zei ze, "wat loop je toch steeds rond die wei
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs
 • man
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs hetzelfde huisje en tenslotte komt een vrouw naar buiten, die hem de uitgang…

sage uit 1859
 • koorts op het lijf jagen en kinderen den "ouwen man" geven, dan konden ze niet meer groeien. Ook kon je een voer hooi doen
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer
 • man
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer groeien.