Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Naam Overig in Tekst
Word count group

23 resultaten voor ""

sprookje uit 1201
 • die man ghinc weder vutwaert doe quam voert mijn here die waert ende hi sprac al onghespaert twi bestu seit hi soe
 • man
 • Een stadsmuis gaat logeren bij een veldmuis. De veldmuis is arm en kan zijn gast niet veel voorzetten. De volgende dag gaat de veldmuis mee naar het huis van de stadsmuis. Dit is erg mooi en lekker…

sprookje uit 1201
 • Een serpent quam bi costumen teens arms mans huse diet metten crume van siere tafelen voede wel doe wart die man
 • bloet nv wart den man verdwenen sijn goet soe dat hi dochte in sinen moet dat ic tserpent sloech dat doet dat ic dus
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 238. Man
 • Een arme man deelt zijn eten met een slang. De slang brengt de man geluk. Wanneer de man rijk is, slaat hij echter de
 • slang met een bijl. Het geluk van de man is hierna verdwenen, daarom wil hij weer vrede sluiten met de slang. De slang zegt
 • man
 • Een arme man deelt zijn eten met een slang. De slang brengt de man geluk. Wanneer de man rijk is, slaat hij echter de slang met een bijl. Het geluk van de man is hierna verdwenen, daarom wil hij weer…

sprookje uit 1201
 • brulocht te sinen spele dit sach .i. vroet man ende seide dit spel mach wel vergaen te leide hoert na mi wel lieue ghebure
 • ne ontgaet haer man die leeft dus segghic v van desen dief al es v nv die brulocht lief 165 die kinder selen haren
 • Een dief treedt in het huwelijk en al zijn vrienden komen mee feestvieren. Een wijze man ziet dit feest aan en
 • man
 • Een dief treedt in het huwelijk en al zijn vrienden komen mee feestvieren. Een wijze man ziet dit feest aan en waarschuwt voor de gevolgen. Hij maakt een vergelijking met de zon, die ook wilde…

sprookje uit 1201
 • Een rijc man hadde tere stont 370 enen ezel ende .i. hont om dat hi hadde den hont soe wert droech desel nijt ten
 • man
 • Een ezel is jaloers op de hond van zijn baas. Hij wil net zo gewaardeerd worden als de hond. Hij doet daarom net als een hond, springt op zijn baasje en probeert hem te likken. Dit wordt hem niet in…

sprookje uit 1201
 • sijn haer soe slicht geent part quam tenen man ghegaen hadstu seidet ghevaen .i. hert die ic di sal wisen 450 sijn
 • vleesch dat ware goet te spisen beide sijn hoerne ende sijn vel dat soutstu vercopen wel in wat manieren seide die man
 • Een paard is jaloers op de schoonheid van een hert. Hij maakt een afspraak met een man om het hert te vangen. De man
 • berijdt het paard, ze zien het hert, maar die kan ontkomen door zijn snelheid. Het paard is nu overgeleverd aan de man die hem
 • man
 • Een paard is jaloers op de schoonheid van een hert. Hij maakt een afspraak met een man om het hert te vangen. De man berijdt het paard, ze zien het hert, maar die kan ontkomen door zijn snelheid. Het…

sprookje uit 1201
 • Wilen sayde .i. man sijn saet als die swaluwe dit verstaet si geeft den anderen vogelen raet wi doen seegt si ons
 • Een zwaluw ziet dat een man aan het zaaien is. Ze waarschuwt de andere vogels voor het komende gevaar, omdat de vogels
 • man
 • Een zwaluw ziet dat een man aan het zaaien is. Ze waarschuwt de andere vogels voor het komende gevaar, omdat de vogels gemakkelijk gevangen kunnen worden tussen het hoge koren. De vogels willen echter…

sprookje uit 1201
 • Die vlieghe beet .i. caluwen man opt hoeft die geen haer hadde an hi gaf hem seluen slaghe groet 730 om die vlieghe
 • man ter vlieghen du doest mijn hant dicke na di vlieghen al bestu hier dus menech weruen 740 ontgaen nochtan moesture om
 • en kale man.
 • Een kale man wordt steeds gestoken door een vlieg. De man probeert de vlieg dood te slaan, maar mist steeds en slaat op
 • man
 • Een kale man wordt steeds gestoken door een vlieg. De man probeert de vlieg dood te slaan, maar mist steeds en slaat op zijn eigen hoofd. Hij waarschuwt de vlieg dat hij hem op een dag wel zal raken…

sprookje uit 1201
 • Het mende .i. man met .ij. mulinnen int lamoen ghinc die .i. binnen daer hi op sat ende reet .i. vlieghe diese beet
 • du ne mogest mi doen no goet no quaet al segestu dine overdaet aldus sijn vele quader lieden die .i. goeden man
 • man
 • Een vlieg probeert een muilezelin op te jagen door haar te steken. De muilezelin weigert echter zich op te laten jagen door een vlieg. Een vlieg kan haar namelijk weinig doen, terwijl ze van haar baas…

sprookje uit 1201
 • ic hebbe al uwe muse geten met rechte soudijs mi danc weten 855 danc seide die man hoe mach dat sijn du ne dadest niet
 • bedi en doe ic di ghene ghenade al waenstu wel sijn ontladen ic bens noch al onberaden dus es menech man die doet .i
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 244. Man
 • Een wezel wordt gevangen door een man en wordt bijna gedood. De wezel smeekt om zijn leven en zegt dat hij altijd veel
 • muizen heeft gevangen en dat de man hem wel dankbaar mag zijn. De man antwoordt dat hij weet dat de wezel dit uit eigenbelang
 • man
 • Een wezel wordt gevangen door een man en wordt bijna gedood. De wezel smeekt om zijn leven en zegt dat hij altijd veel muizen heeft gevangen en dat de man hem wel dankbaar mag zijn. De man antwoordt…

sprookje uit 1201
 • waren die .ij. liede gram 945 opden quaden valschen man die dus doen dus winnen sier an
 • Een man probeert door kwaadsprekerij twee vrienden uit elkaar te drijven. Ze ontdekken echter zijn kwade kwade
 • man
 • Een man probeert door kwaadsprekerij twee vrienden uit elkaar te drijven. Ze ontdekken echter zijn kwade kwade bedoelingen en keren zich samen tegen hem.

sprookje uit 1201
 • .i. man die scoet met sinen boghe den hauec doet die emmer wille den andren vaen nemmermeer en moet hijs ontgaen
 • man
 • Een nachtegaal zingt voor een havik om zo haar kinderen en zichzelf te redden. De havik houdt zich echter niet aan de afspraak en doodt toch een van de jonge vogels. Kort daarna wordt de havik zelf…

sprookje uit 1201
 • man
 • De vos Reinaert verraadt aan een herder het hol van de wolf om zelf het eten van de wolf in beslag te nemen. Kort daarna wordt de vos echter zelf door een hond verscheurd.

sprookje uit 1201
 • waren clene 1025 mettien quam daer .i. man met honden die den hert daer staende vonden sine beene waren soe snel dat hi
 • menech man vernest die tgoede laet ende tquade mest hi mochte winnen daer hi verliest core hi tgoede daer hi tquade kiest
 • man
 • Een hert komt drinken bij het water en ziet zijn reflectie. Hij is trots op zij gewei, maar heeft een hekel aan zijn dunnen benen. Dan verschijnt er een jager met honden. Het hert kan in het veld…

sprookje uit 1201
 • 1075 gheent es die beste man die noit lijf ghewan hi ne mach van groter iammerhede op ons sien hi ne wene mede .i
 • vliet sijn oghen die ghi drupen siet sijn hem seer si ne wenen niet eens vroets mans raet mach vele man 1090 wel helpen
 • In een boom zit een aantal vogels. Ze zien een man aankomen met een boog, die constant moet huilen. De vogels denken
 • dat de man zo'n medelijden heeft met de vogels. Een vogel is echter wijzer en waarschuwt de andere vogels. De man huilt
 • man
 • In een boom zit een aantal vogels. Ze zien een man aankomen met een boog, die constant moet huilen. De vogels denken dat de man zo'n medelijden heeft met de vogels. Een vogel is echter wijzer en…

sprookje uit 1201
 • Een man iaegde .i. wolf opt velt tote .i. herde die beesten helt sprac die wolf ay here 1240 behout mi mijn lijf
 • seegt hi nv sijt blide 1245 staphans quam daer die man ghereet ende vragede of .i. wolf daer leet ia seide die herde ic
 • man
 • Een wolf vlucht voor een jager. Hij komt bij een herder aan wie hij vraagt of deze hem niet wil verraden aan de jager. De herder belooft dit. Wanneer de jager komt zegt de herder dat de wolf verder is…

sprookje uit 1201
 • ghebieden dat elc wijf namen .i. man sonder meer ende hilder haer an doe quam mijn vrouwe Venus voert 1330 ende seide te Iuno
 • ghemene jonc out groet ende clene man ende wijf heren ende vrouwen daer en hilt niemen andren trouwe dit was costume van
 • De godin Juno heeft een gebod dat elke vrouw maar een man mag hebben. Weinigen houden zich hier echter aan. De godin
 • man
 • De godin Juno heeft een gebod dat elke vrouw maar een man mag hebben. Weinigen houden zich hier echter aan. De godin Venus legt dit uit aan de hand van een voorbeeld over een hen, die de hele dag…

sprookje uit 1201
 • Een man hadde .i. verwoyt kint hen woude doer niemen doen .i. twint 1445 hi hadde cnapen den welken hi hiet tkint te
 • dwinghen si ne dadens niet dus liet die man sijn kint ontfechten int ende en mochte hijt niet verrechten in diere ghelike
 • man
 • Een kalf moet al jong geleerd worden om in het juk samen met een ouder dier te lopen. Zo ook moet een kind al vroeg de deugd worden bijgebracht door zijn ouders, zodat hij op het rechte pad blijft.

sprookje uit 1201
 • die ghene en wreken hem niet wel die hem seluen slaen int vel een man es maer .i. man allene 1520 hi ne hebbe vrient
 • man
 • De ledematen klagen dat zij altijd zo hard moeten werken, terwijl de buik zich alleen maar voleet. Op een dag weigeren de ledematen de buik weer van voedsel te voorzien. De buik krijgt een enorme…

sprookje uit 1201
 • Tere iaermerct voer .i. man met sinen esel daer hi an 1545 begonste metten garden nopen om dat hi soude te sere
 • man
 • Een ezel wordt tijdens zijn leven voortdurend mishandeld. Hij verlangt daarom naar de dood in de hoop dat hij dan eindelijk rust krijgt. Na zijn dood wordt zijn huid echter gebruikt om tamboerijnen en…

mop uit 1201
 • [Het weeuwtje van Ephese] In .i. graf soe was begrauen .i. herde rijc man van hauen 1355 sijn wijf ginc ligghen op
 • sijn graf si ne wouder niet scheden af ende dreef daer haren rouwe groet om haren man die daer lach doet nv hinc daer
 • collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 476. Weduwe bij het graf van haar man.
 • Een vrouw rouwt dag en nacht bij het graf van haar echtgenoot. Vlakbij bewaakt een man het lichaam van een dief, die
 • man
 • Een vrouw rouwt dag en nacht bij het graf van haar echtgenoot. Vlakbij bewaakt een man het lichaam van een dief, die aan de galg hangt. De wachter gaat naar de vrouw toe, troost haar en ze vrijen met…

sprookje uit 1201
 • ghierech man aldus hier vonden hi soudi doen met sinen ponden hi soude met di maken feeste groet dijns en hebbic ghenen noet
 • man
 • Een haan zoekt in een mesthoop naar eten. In de mesthoop vindt hij een edelsteen. In tegenstelling tot de mens laat hij deze echter liggen, omdat hij op zoek was naar eten en niet naar edelstenen.

sprookje uit 1201
 • 5 elke beeste heeft hare manieren deene soe es fel dander goedertieren dus sijn die man maer die quade verwinnen die
 • goede dat es scade die ene beeste driuet gherne 10 dander daer si mach te scherne dus es elc man op andren fel bedi
 • man
 • Inleiding van de Esopet. De auteur vertelt dat hij aan de hand van verhaaltjes over dieren de lezer iets wil leren over de aard van de mens.

sprookje uit 1201
 • Een man vant ligghende inden rijm .i. ionc serpent in swijm die man naemt in sinen arm ende maket daer soe warm
 • seide die man ganc wech serpent twi doestu mi soe groet torment tserpent en wilde nieuwer gaen dus heuet den man gheuaen
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 239. Man
 • Een man vindt een slang die door de koude is bezwijmd. Hij warmt hem in zijn armen en de slang komt weer bij. De
 • ondankbare slang begint vervolgens echter de man pijn te doen.
 • man
 • Een man vindt een slang die door de koude is bezwijmd. Hij warmt hem in zijn armen en de slang komt weer bij. De ondankbare slang begint vervolgens echter de man pijn te doen.