Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

sage uit 1888
 • , in een bosch, eenen man ontdekten, die in vlam en vuur stond! Hunne boot werd van den eenen naar den anderen oever
 • Op een nacht zien vissers op de oever een man in vuur en vlam staan. Daarop wordt de vissersboot naar de andere oever
 • man
 • Op een nacht zien vissers op de oever een man in vuur en vlam staan. Daarop wordt de vissersboot naar de andere oever geslagen. De vissers kruipen van schrik in het vooronder en blijven daar tot de…

Trefwoorden: angst, boot, bos, man, visser, vlam, vuur


sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • man
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

mop uit 1888
 • man
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • man
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sage uit 1888
 • blijkt haar man te zijn.
 • man
 • Bij een vrouw is geld gestolen. Een waarzegster zegt haar wat ze moet doen. De volgende nacht gaat de vrouw naar bed. Aan het voeteneinde van het bed heeft ze een spiegel geplaatst. Daarnaast staat…

mop uit 1888
 • De bekwame waarzegger Krekel en zijne vrouw hadden beiden éen zelfde gebrek: zij hielden van snoepen. De man lustte
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan
 • kasteelvrouw is gestolen. De man besluit naar het kasteel te gaan en de dief op te sporen. Hij geeft zich uit voor waarzegger. De
 • man
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sprookje uit 1888
 • beschaafde en onbeschaafde volken, het meest verspreid zijn, is wel die van een man in de maan. Laten wij eerst eens zien, wat
 • een man, die den zondag ontheiligde door een takkebos te stelen en toen voor straf in de maan geplaatst werd. Zoo
 • Motieven: A751. Man in the moon A751.8. Woman in the moon A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as
 • punishment. C631. Tabu: breaking the sabbath A751.1.4. Man in moon banished there for stealing bundle of thorns
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.
 • man
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • kost (=kon) heure man toch nie zien vertrekken, zonder hem bij te springen; ze trok aan de sleppen van zijnen zwarten frak
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis…

mop uit 1889
 • maar stilzitten en koekjes en gebakjes eten. De man zegt dat hij af en toe last heeft van Raaskop, een ziekte waarbij hij
 • man
 • Er is een echtpaar waarvan de vrouw af en toe last krijgt van een kwaal, die zij Koevermoete noemt: zij kan dan alleen maar stilzitten en koekjes en gebakjes eten. De man zegt dat hij af en toe last…

mop uit 1881
 • hejj' doar mien 'estorreve man ok 'ezien ?" "Och joa!" zee Jan, "'ezien he'k hum wel, moar 't stoat niet al te best mit hum
 • gi'en geld zou nodeg hebbe." "Noe," zee Jan, "òf ie 't gebruke kan, zo te weg en te weer. Oe man het al vief pesallemboeke
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De man heeft al snel door dat hij de vrouw er
 • man
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • man
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • man
 • De jongste van drie dochters moet van haar moeder het zware werk doen. Als ze de schapen weidt, is het altijd mooi weer. Als de oudste zus het eens probeert, wordt het noodweer. Op een dag deelt de…
cinderella2.mov

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

legende uit 1887
 • Bloys wijf was. Bidt voor heer siele." Veertien jaar eerder was haar man heengegaan. Clara was alom bekend door haar groote
 • milddadigheid. Eens verweet 'r man haar, dat zij te veel gaf aan de armen, maar, door een wonder, veranderden de aalmoezen, die ze
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar
 • man
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar mantel droeg, in rozen.

sage uit 1886
 • en aangevallen. Toen hij ten laatste geen uitweg meer zag, stak hij den brand in het kruit, en verging met man en muis.
 • verging met man en muis.
 • man
 • Toen admiraal de Lange zag, dat hij door 4 Spaanse schepen omsingeld was, liet hij zijn kruit in brand steken en verging met man en muis.

sprookje uit 1881
 • Daar was ereis een man en die was ter dood veroordeeld. Nou was het de gewoonte, dat ze altijd op een kar naar het
 • schavot werden gebracht. Zoo reed dan deze man daar naar toe. Onderweg vloog er een ooievaar voorbij met een kikkert in zijn
 • man
 • Een ter dood veroordeelde, op een kar naar het schavot gebracht, ziet een ooievaar met een kikker in zijn bek. De rechters vraagt hij, of ze hem vrij willen laten, als hij een raadsel opgeeft, dat ze…

sprookje uit 1881
 • Ga je mee naar Bremen? Ja. Ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan. Heb je een man? Ja. Hoe heet die man
 • ? Jan. Mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan. Heb je een kind? Ja. Hoe heet dat
 • man
 • We gaan met zijn allen naar Bremen (kettingrijm)

sprookje uit 1881
 • Ga je mee naar Bremen? Ja. Heb je nog een man? Ja. Hoe heet die man? Jan. Mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen
 • , jij naar Bremen, gaan wij samen dan. Ga je mee naar Bremen? Ja. Heb je nog een man? Ja. Hoe heet die man? Jan. Heb je nog
 • man
 • Ga je mee naar Bremen (kettingrijm).

Trefwoorden: kettingrijm, kind, lepel, man, pappot


sprookje uit 1881
 • gelijk? Zoo gij heeren dit kunt raden, Moogt gij mijne man wel braden, Maar zoo gij heeren dit niet kunt denken Dan zult gij
 • mij mijn man wel schenken. (antw. een nest met jonge vogels in een doode paardekop.)
 • heeren, raadt dit te gelijk? Zoo gij heeren dit kunt raden, Moogt gij mijne man wel braden, Maar zoo gij heeren dit niet kunt
 • denken Dan zult gij mij mijn man wel schenken.
 • man
 • Rechterraadsel: Toen ik henenging en wederkwam, Zes levende uit de doode nam, De zesde maakten de zevende rijk Wie heeren, raadt dit te gelijk? Zoo gij heeren dit kunt raden, Moogt gij mijne man wel…

sage uit 1883
 • 1.7. De gloeiende man Voor 'n veertig jaren nog kon men iederen avond of nacht een spook zien, dat steeds heen en weer
 • liep in de Strijpsche hei van de boerderij 'den Tegenbosch' naar "t Klotven'. 't Leek een volwassen man met een gloeiend
 • 1.7. De gloeiende man
 • Straf van man die ten onrechte zweert dat hij de grens van twee plaatsen aangeeft, is dat hij na zijn dood meteen
 • man
 • Straf van man die ten onrechte zweert dat hij de grens van twee plaatsen aangeeft, is dat hij na zijn dood meteen gloeiend hoofd moet ronddwalen op de plaats waar hij de eed durfde te zweren.

sage uit 1883
 • onzichtbare hand bonsde den man den hoed van 't hoofd. De pluim rolde vóór hem uit in het hengstespoor en wat een oogenblik te
 • Onzichtbare hand gooit hoed van man die in het karrespoor loopt af. In Limburg bestaat de vrees dat als men in een
 • man
 • Onzichtbare hand gooit hoed van man die in het karrespoor loopt af. In Limburg bestaat de vrees dat als men in een karrespoor loopt men opzij gezet kan worden door een zwart paard.

sage uit 1889
 • man
 • Zien van rouwstoet tussen twaalf en één uur 's nachts, enkele dagen later wordt buurman op dezelfde manier begraven.

sage uit 1881
 • Hoe het schip van stapel loopen moest. Ongeveer 1880 woonde in Zwartsluis een man met bovenmenschelijke macht. Hij
 • ..... bleef op z'n plaats liggen. De man met de bovenmenschelijke macht stond er rustig met de handen in z'n zak bij te kijken. De
 • probeert. De sterkste man van de omgeving geeft als raad eerst de kinderen weer op het schip toe te laten, dan gaat het schip
 • man
 • In Zwartsluis is het de gewoonte bij het te water laten van een schip dat de schoolkinderen op het schip mogen zijn. De baas van de werf vindt dat op een keer echter te tijdrovend. Het schip gaat…