Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

83 resultaten voor ""

sprookje uit 1892
 • De drie wensche Der was er is 'n rikke man, die erg veul goed dee. Nou gebeurde-n-'t op 'n zekere dag, dat de Eere
 • Jezus op z'n omzwurvinge-n-op aerde met z'n apostele an 't uiès van die man kwam, en om nachtverblèif vroeg. Natuurlik wazze
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de
 • zolang als de man dat wil. Na honderd jaar komt de Dood om de man te halen. De man vraagt of de Dood voor hem een paar vijgen
 • man
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1893
 • man
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…

sprookje uit 1893
 • vieren vaarden zij voort. Een eind verder zagen zij weer op den oever van de rivier een man zitten, die een kanonkogel aan
 • met vijven en ze vaarden verder. Wanneer ze weer een tijdlang gevaren hadden, lag daar op den oever een man met zijn oor
 • onderweg acht mannen tegen: een reus, een hardloper, een man met een bijzonder goed gehoor, een scherpschutter, een man met
 • zijn buik vol rook, een man met dertig winters, een man die zo hard kan blazen als de wind en een man die heel veel kan
 • man
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sage uit 1890
 • . Een man (misschien wel een heel gezin) heeft oudtijds zijn stad verlaten, en zich in Holland gevestigd, zooals in de
 • zestiende eeuw zoovele Vlamingen deden. Die man noemde zich "Van Muenickeree" en zijn nakomelingen woonden in de laatste helft
 • man
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Monnikenree, een bloeiend scheepvaartstadje dat in de zestiende eeuw door het verslijken van het Zwin teniet is gegaan. De geslachtsnaam "Van Muenickenree" heeft…

sage uit 1894
 • , Doch, doet dit hem ook zeer, Toch bijt hij gram een hond nog dood En tartend het geweer Werpt hij verwoed zich op een man
 • Der jagers uit den kring. Maar deze, een Samson-sterke man, Die stoot een scherpe kling Al in de muil van 't monsterdier
 • man
 • In Beilen was een vreselijke wolf, die veel vee ombracht. Op een dag trok het hele dorp op wolvenjacht en doodt uiteindelijk de wolf.

sprookje uit 1892
 • Nu volgen een paar raadsels, waaraan een vrij zonderlinge geschiedenis ten grondslag ligt. Een man had kwaad gedaan
 • , Vijf levenden uit een dooie nam De zesde maakte de zevende vrij Heeren, raadt en zeg[t] het mij! Eene vrouw zou haar man
 • Een man bevrijdt zich door het opgeven van het onoplosbaar raadsel van hoop en vrees op de wagen en een vrouw maakt een
 • man
 • Een man bevrijdt zich door het opgeven van het onoplosbaar raadsel van hoop en vrees op de wagen en een vrouw maakt een raadsel van een spreeuwennest gevonden in een paardenkop, en bevrijdt hiermee…

sprookje uit 1894
 • Eens werd er 'n man gevangen genomen. Z'n vrouw deed moeite, hem te verlossen en eindelijk kreeg ze de toezegging, dat
 • haar man in vrijheid zou worden gesteld, wanneer ze de rechters een raadsel opgaf, dat deze niet zouden kunnen raden. Dit
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat
 • ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag ik mijn gemoed, Daar ik mijn man
 • man
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag…

sprookje uit 1892
 • beteekenis heeft dan wij oppervlakkig zouden meenen:) Een man was ter dood veroordeeld, zijn vrouw kwam bij de rechters om
 • genade voor haar man; de rechters zeiden haar dit toe, mits zij hun een raadsel wist op te geven, dat zij niet zouden kunnen
 • volkomen zekerheid te zeggen, dat zij het verhaal deed van de vrouw, die door haar raadseltje genade voor haar man verwierf
 • Een vrouw kan haar man redden met een onoplosbaar raadsel.
 • man
 • Een vrouw kan haar man redden met een onoplosbaar raadsel.

sprookje uit 1892
 • ," zei de os. Toen gingen zij naar de man. "Man, wil je de os slaan, want de os wil geen water zuipen, het water wil het vuur
 • wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen of gekruijen worden in een wagentje." "Neen," zei de man. Toen gingen
 • Gang naar hond, stok, vuur, water, os, man, galg en tenslotte mol om Keesje naar school te krijgen. Laatste vraag: "Mol
 • , wil je de galg afknabbelen, want de galg wil de man niet hangen, de man wil de os niet slaan, de os wil geen water zuipen
 • man
 • Gang naar hond, stok, vuur, water, os, man, galg en tenslotte mol om Keesje naar school te krijgen. Laatste vraag: "Mol, wil je de galg afknabbelen, want de galg wil de man niet hangen, de man wil de…

sage uit 1892
 • Ook is er hier een man met een rood licht, die 's nachts een stuk land moet meten. Hij maakt groote stappen om spoedig
 • Een man met een rood licht moet 's nachts een stuk land meten. Hij maakt grote stappen om spoedig klaar te zijn, maar
 • man
 • Een man met een rood licht moet 's nachts een stuk land meten. Hij maakt grote stappen om spoedig klaar te zijn, maar komt nooit klaar.

sprookje uit 1892
 • naar den man. "Man, man, wil jij eris koe dooden? De koe, die wil geen water drinken, 't Water wil geen vuur uitpinken, 't
 • naar school toe gaan." "Neen!" zei de man. Toen gingen ze naar den galg. "Galg, galg, wil jij dien man eris hangen? De man
 • doven, de koe het water te drinken, de man de koe te doden en de galg de man te hangen.
 • man
 • Broertje en zusje vegen de vloer en vinden een penning en kopen ervoor een 'keutje', dat echter niet naar school wil gaan. De hond wordt gevraagd het te bijten, de stok de hond te slaan, het vuur de…

sprookje uit 1892
 • Een man was ter dood veroordeeld. Zijne vrouw mocht een raadsel opgeven, dat, als 't niet werd geraden, haar man de
 • vrijheid schonk. Ze zei: Op Rudolf ga ik Op Rudolf sta ik Op Rudolf ben ik welgemoed Dat ik mijn man van den dood verlossen
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.
 • man
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.

sprookje uit 1892
 • Uit Oudkarspel sprak ik iemand, die mij wist te vertellen: Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.
 • man
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.

sprookje uit 1894
 • Hoop en vrees zat op de wagen Hij zag tweebeen vierbeen dragen. Een man, die ter strafplaats werd gevoerd, gaf dat
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters zijn raadsel niet kunnen raden.
 • man
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters zijn raadsel niet kunnen raden.

sage uit 1894
 • nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet wat er is geschied en kent het bedrag, dat voor
 • Een vissersvrouw is gedurende de afwezigheid van haar man ontrouw: voor het eerst en voor het laatst ook. Het geschiedt
 • uit nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet wat er is geschied en kent het bedrag, dat
 • man
 • Een vissersvrouw is gedurende de afwezigheid van haar man ontrouw: voor het eerst en voor het laatst ook. Het geschiedt uit nood, voor 't geld. De man komt thuis en wordt goed onthaald, maar hij weet…

sage uit 1896
 • meisje zich als man verkleedt, de jongen achterna reist en hem tenslottte vindt in Keulen achter de Rijn. Onherkend vraagt ze
 • man
 • Twee koningskinderen hielden veel van elkaar, maar de jongen wordt door zijn vader ver weg op school gedaan, waarop het meisje zich als man verkleedt, de jongen achterna reist en hem tenslottte vindt…

mop uit 1893
 • Een armen man werd overal weggestuurd, omdat hij de waarheid sprak. Een vrouwtje zei echter: "Kom binnen; ik houd van
 • de waarheid." Ze kookte pap en keek heel scheel. De man begon te rijmen: "Wel wipperde wap Waarvan kook je die pap? Van
 • Een armen man werd overal weggestuurd, omdat hij de waarheid sprak. Een vrouwtje zei echter: "Kom binnen; ik houd van
 • de waarheid." Ze kookte pap en keek heel scheel. De man begon te rijmen: "Wel wipperde wap, Waarvan kook je die pap? Van
 • man
 • Een armen man werd overal weggestuurd, omdat hij de waarheid sprak. Een vrouwtje zei echter: "Kom binnen; ik houd van de waarheid." Ze kookte pap en keek heel scheel. De man begon te rijmen: "Wel…

sage uit 1892
 • 2.66. Verschijning van een overleden man Omstreeks het jaar 1840 ging de behoeftige R. v. G. heidegewas snijden, om
 • in de nabijheid der Zanddreef. Toen hij nu weder zijnen weg wilde vervolgen, zat ongemerkt op zijnén kruiwagen een man
 • 2.66. Verschijning van een overleden man
 • man
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sage uit 1892
 • 2.70. Een man door eenen geest den baard geschoren Al lang geleden trad op een laten avond of nacht een persoon, zoo
 • eenen stoel gereed en gaf teeken aan eenen man die in dat vertrek te bed lag, zich daarop te plaatsen om geschoren te worden
 • 2.70. Een man door eenen geest den baard geschoren
 • Op een avond komt een persoon, bleek en mager als een geest, een huis binnen en verlangt dat de aanwezige man zich laat
 • scheren. Na enkele malen aandringen durft de man niet meer te weigeren. Het scheren gaat op de gewone manier, maar de handen
 • man
 • Op een avond komt een persoon, bleek en mager als een geest, een huis binnen en verlangt dat de aanwezige man zich laat scheren. Na enkele malen aandringen durft de man niet meer te weigeren. Het…

sage uit 1893
 • veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man, door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor
 • , die aldaar zijn handwerk dreef, raadde den man met hem derwaarts te gaan, om den pastoor te verzoeken, zijn peerd aan te
 • man
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1893
 • omtrent het midden van het ven bestaat, zoodat man en peerd daarin de dood vonden. Van dien tijd af wordt dat ven, hetwelk
 • man
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1893
 • man
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sprookje uit 1893
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
 • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
 • man
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • 3.6. Er was eens een herder, die alle dagen 3 spekstruiven mee nam. Op een keer was hij op de heide toen een man bij
 • hem kwam en om de pannekoeken vroeg. De herder weigerde en zei: dan heb ik en mijn hond niets meer; doch de man smeekte
 • man
 • Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen…

sprookje uit 1893
 • 10 varkens. Nu deed de man den zak open de boer er uit en de varkensstouwer er in; daarop deed de boer den zak dicht en
 • ging met de varkens naar huis. Daarop wierp de burgemeester met zijn helpers den zak in het water en de man verdronk
 • een uur in de zak kruipt tien varkens krijgt. De man bevrijdt de boer, gaat in de zak zitten, waarop de boer de zak dicht
 • doet en met de varkens naar huis gaat. De burgemeester gooit de zak met de man in het water. De volgende dag vraagt de
 • man
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…