Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

93 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • man
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • man
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • man
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

sage uit 1950
 • Der wenne in man yn Kollumersweach, dy hie lêst fan 'e katten. Op in kear wienen der mar even 12 katten tagelyk by him
 • september 1950
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de
 • deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het dorp heeft die dag ook last van haar nek. Als
 • man
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

sage uit 1950
 • Ien út Twizelerheide seach us seis tsjoensters om in man hinne stean. Dy man stie dêr to smoken. Hy smookte út in
 • september 1950
 • Iemand uit Twizelerheide [Twijzelerheide] zag zes heksen om een man staan. De man rookte een pijp. De pijp had een
 • man
 • Iemand uit Twizelerheide [Twijzelerheide] zag zes heksen om een man staan. De man rookte een pijp. De pijp had een blauwe pijpekop. De heksen waren in vergadering.

sage uit 1950
 • september 1950
 • In Koatstertille woont een man: zijn vrouw kan toveren. Dan gaat zij er 's nachts op uit. Op een keer is de vrouw weg
 • en dan vindt de man een koeienpens op haar plek in het bed.
 • man
 • In Koatstertille woont een man: zijn vrouw kan toveren. Dan gaat zij er 's nachts op uit. Op een keer is de vrouw weg en dan vindt de man een koeienpens op haar plek in het bed.

sage uit 1955
 • Yn 'e Koaten wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Har man wie o sa skruten foar har, hwant sy seach mar even ien oan of
 • man
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.

sage uit 1955
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.
 • man
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.

sage uit 1955
 • man
 • Twee mannen horen 's nachts getimmer en geklop op een stuk land bij de Kollumersweagerlânnen. Later komt daar een boerenbedrijf te staan.

sage uit 1955
 • is verschenen, maar de man is er nog niet." In set letter kom dêr in man op in wein oanriden. Dy ried it wetter yn en de
 • man yn 'e wein fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • man
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1955
 • To Kollumersweach wenne in man, dat wie net sa'n bêsten ien. Op in nacht krige Hantsje him topakken en smiet him in
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.
 • man
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke
 • . De man roan fierder.
 • september 1950
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds
 • neemt de gedaante van een hond aan. De man loopt door.
 • man
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind.…

sage uit 1950
 • In jonge man fan Kollumersweach seach op in sneintejoune sahwat om 9 ûre hinne yn 'e simmer in manspersoan, dy't foar
 • boven op 'e dyk oan 'e kant fan 'e wei. De jonge man die it ek. Mar doe sweefde dy manspersoan oer it lân hinne fuort.
 • september 1950
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat
 • harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk staan en de jongen doet dit ook. Dan vliegt de
 • man
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk…

sage uit 1950
 • september 1950
 • man
 • Sjoerd Klazes Nicolai loopt via het zandpad naar Eastermar. Onderweg komt hij drie naakte kinderen tegen die een hele tijd met hem meelopen. Ze zeggen niets en zijn ook plotseling weer verdwenen.

sage uit 1955
 • Yn 'e Hamsterheide wie op in jountiid let in man allinne op in paed. Ynienen seach er, dat der in frommes foar him op
 • . Hy bigong noch hurder to rinnen. Mar doe gong se fan 'e wei ôf en roan op in sângat ta. De man der achteroan. Mar hwat er
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te
 • kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat de man in het zandgat heeft gezien wil
 • man
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat…

sage uit 1955
 • In man fan 'e Hamsterheide kom fan syn suster út 'e Ham werom. Hy gong de Hamsterpaden lâns en ûnderweis kom der him in
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • man
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1955
 • Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat
 • de man syn egen even nei 't lewant ta. Even letter, doe't er wèr seach, wie 't fanke fuort.
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje
 • man
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje, en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer…

broodjeaapverhaal uit 1956
 • man
 • Een hoogleraar verslaapt zich voor een tentamen aan huis. Om tegenover de wachtende student zijn gezicht te redden, trekt hij hoed en jas aan en doet alsof hij van buiten komt en is opgehouden. Per…

broodjeaapverhaal uit 1958
 • Een man die in het buitenland vertoeft, pakt een briefje op dat door een dame wordt verloren bij de ingang van de
 • man
 • Een man die in het buitenland vertoeft, pakt een briefje op dat door een dame wordt verloren bij de ingang van de schouwburg. Hij kan haar niet meer vinden en gaat naar de directeur die het briefje…

sage uit 1954
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • man
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1954
 • Master Veenstra fan Stiensgea fortelde us: Ik wie noch in jonge man. Us mem wie widdou. Doe roan ik us by de Feanster
 • feart lâns. Dêr lei in wenskipke, dêr't in âld man yn wenne. Der kommen rare gelûden út dat wenskipke wei. Letter is dêr in
 • Een man hoorde eens rare geluiden uit een schip komen. Later is de bewoner van het schip overvallen en werden dezelfde
 • man
 • Een man hoorde eens rare geluiden uit een schip komen. Later is de bewoner van het schip overvallen en werden dezelfde geluiden gehoord.

sage uit 1954
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een
 • man
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een ongeluk, en was er precies dezelfde situatie.