Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Decennium_group
Word count group

2403 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • man
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.
 • man
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • man
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1966
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.
 • man
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.

sage uit 1966
 • it wetter wie, dy't sei: "De tijd is er, en de man is er niet." Doe't dyselde boat in wike letter wer op itselde plak wie
 • , farden se in man oer, dy't fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt
 • er op diezelfde plek een man.
 • man
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt er op diezelfde plek een man.

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • man
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1966
 • Der wenne in man by ús, dy hie in wite lever. Alle froulju stoaren by him.
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven
 • man
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven

sage uit 1966
 • man
 • Van twaalf jongens is één een weerwolf.

sage uit 1966
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • man
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…

sage uit 1966
 • man yn Aldegea, dat wie âlde Thomas Elzinga. Dy woe 't net leauwe. It binne praetsjes, sei er. De feint, dy't op dy plaets
 • in slaen en klossen. It wie ien stik allegear lawaei. De âld man woarde deabinaud. It swit roan him by alles del. Sa is
 • , elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven, dus hij blijft daar een nacht slapen. Om
 • man
 • Op een boerderij durft niemand te slapen, want 's nachts is het een lawaai van jewelste. Er klinkt getimmer en gezaag, elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven,…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy wenne op 'e Harste. Dy flokte altyd bot en hy hie ûnhuer praet. Hy prûmke geregeld en sa faek er in
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het
 • man
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het werk van de duivel.

mop uit 1966
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en
 • man
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1966
 • Der wie us in man, dy hie forlet fan jild. Doe kom de duvel by him. Dy sei: Ik kin dy wol oan jild helpe. Hy moest mar
 • in lears troch in gat fan it tek fan 'e skuorre stekke, dan soe de duvel dy fol smite. De man dy die dat. Hy stuts in
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het
 • man
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het dak van de schuur, maar heeft stiekem de zool eruit gehaald. Zo leidde hij de…

Trefwoorden: arm, bedrog, dak, duivel, gat, geld, laars, list, man, rijk, schuur, steken, zool


sage uit 1966
 • ûnmooglik, hwant de man, dy't yn dat hûs wenne, roan op 'e wei om. Mar in skoftsje letter woarde datselde hûs fortimmere. It hat
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is
 • man
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is. Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.

sprookje uit 1966
 • tochten net oars of hy hie sawn màn yn ien slach deaslein. Dy man matte wy hjir krekt ha, ornearren se, dat is krekt ús man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft
 • ene deur en zelf door de andere deur te verdwijnen. De man krijgt na het doodschieten van de beer zoveel geld dat hij
 • man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

sage uit 1966
 • man
 • Fokke van der Heide was eens het land in geweest om hout te zoeken. Ineens stond er een hele grote verschijning voor hem. Het was een reus.

Trefwoorden: lange, man, reus


sprookje uit 1966
 • like moai. Mar doe seagen se ta 't finster út. Doe seagen se in man en in wyfke, elk op in fyts. "Sa'n fyts moesten wy ek
 • terug naar het visje en wenst een interieur. Ook dat krijgen ze. Maar dan ziet de vrouw een man op een fiets rijden, en dan
 • man
 • Jan Kneppelkont en zijn vrouw wonen in een pot, omdat ze te arm zijn om een huis te kunnen kopen. De vrouw heeft wel eens gehoord van een tovervisje dat wensen vervult. De vrouw wil dat hij een huis…

sage uit 1966
 • oerhearrich. Op in kear wie 't slimmer as oars, wy wienen net mear yn 'e touwen to hâlden. Doe kom dêr samar ynienen in man ta de
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met
 • man
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met een krom pijpje in zijn mond. Dan zijn ze ineens doodstil en benauwd dat ze de…

Trefwoorden: duivel, kind, krom, man, pijp


sage uit 1966
 • Der ried us in man hjir út 'e Wâlden wei nei Ljouwert ta yn in sjeas. Underweis, sahwat op Swarteweisein stie in
 • boerespul mei de kont nei de wei ta. Dêr stienen trije man yn 'e skuorre to terskjen. 't Wie by 't winter. Doe't it hynder oan
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie
 • mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man slaat met de zweep maar het paard verzet geen
 • man
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man…

sage uit 1966
 • man
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • man
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van weten. Hij gaat naar de vouw toe. Zij laat hem binnen. Hij vraagt haar hem te…

mop uit 1966
 • Der wie in man, dy wie dôf. Mar dat woed er net foar in oar wite. Hy skripte hwat mei in stik hout om, dêr soed er in
 • bilestok fan meitsje. Doe seach er, dat der in man stie dy't bot om him hinne seach. Dy man wie fordwaeld. Hy tochte by himsels
 • Een man is doof. Hij ziet een andere man aankomen die verdwaald is en hij bereidt het gesprek voor om de man de weg te
 • wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de verdwaalde man de weg naar de hel wijst.
 • man
 • Een man is doof. Hij ziet een andere man aankomen die verdwaald is en hij bereidt het gesprek voor om de man de weg te wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de…

Trefwoorden: bijl, doof, doofheid, hel, man, wegwijzen


sage uit 1966
 • keamer ûndersochten founen se in brief, dy wie oan dûmny adressearre. De man dy't se herberge hienen, wie de overste fan in
 • dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de slaapkamer boven gaat, vraagt de man of de dominee
 • mannetje naar beneden gaan en na enige tijd ziet ze hem door haar raam het huis verlaten. Ze vinden een brief die de man heeft
 • man
 • Een dominee woont op een eenzame pastorie. Hij heeft een waakhond. Een oud mannetje vraagt op een avond om onderdak. De dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de…

sage uit 1966
 • Yn 'e Westerein wenne yn 'e njoggentiger jierren in man, dy syn wiif gong der yn 'e nacht op út to tsjoenen. De man hie
 • . De pânse wie fuort, doe't hja der yn kom. De man krige it wiif by 't hier en smiet har der út. Hy woe har noait wer
 • Dit verhaal gaat over een man wiens vrouw er 's nachts op uit gaat om te toveren. Hij had het wel van anderen gehoord
 • man
 • Dit verhaal gaat over een man wiens vrouw er 's nachts op uit gaat om te toveren. Hij had het wel van anderen gehoord maar wilde het niet geloven. Op een nacht wordt hij wakker, zijn vrouw is weg en…