Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

971 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

mop uit 1973
 • Lilke beesten Ik ha ris heard fan in man, dy moast nei in boer. En dy boer hie in grut keal fan in hûn, en tige lilk
 • . Mar dy man tinkt, ik bin noait benaud. Dat hy stapt om 'e hikke en mei komt dy grutte hûn mei iepene bek op him ta. Mar hy
 • Een man wordt aangevallen door een hond. De man grijpt de hond door de keel aan zijn staart en hij omstroopt de hond
 • man
 • Een man wordt aangevallen door een hond. De man grijpt de hond door de keel aan zijn staart en hij omstroopt de hond. De hond rent vervolgens hard weg.

sage uit 1972
 • bart dit mei de holle fan de man dy't efterfolge wurdt, mar soms ek mei dy fan it efterfolgjende spoek, lyk as wy yn it
 • alderhurdst! Efkes letter, it spoek is deun efter him. Deabenaud riidt de man, sjocht no en dan oer't skouder. Riidt, riidt! Hy
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude
 • achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een groot wak. Aan de andere kant van het wak
 • man
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

sage uit 1978
 • Een man ziet zichzelf als een uitstekende maaier. Als hij op een dag aan het werk is, ziet hij aan de andere kant van
 • het land een tweede maaier die extreem vlug werkt. Dit bevalt de man niet, daar de vreemdeling hem van zijn verdiensten
 • man
 • Een man ziet zichzelf als een uitstekende maaier. Als hij op een dag aan het werk is, ziet hij aan de andere kant van het land een tweede maaier die extreem vlug werkt. Dit bevalt de man niet, daar de…

sage uit 1978
 • De frjemde mier yn 'e blaugêrzen 'Der wie in man, Kees hjitte er, dy stie te meanen yn 'e blaugêrzen en hy wist, dat er
 • man
 • Kees staat alleen te maaien op de blaugersvelden. Ineens bemerkt hij de aanwezigheid van een andere maaier die snel, al maaiend, op hem afkomt. Kees zet zijn haarspit in de grond. Als de ander…

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • man
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

sage uit 1972
 • De man grypt nei de gyk 'Op it Wartenster Krúswetter hat jierrenlang in spoek west. Sa hearde ik ris fan in skipper, dy
 • man op 'e reiden en dy grypte nei de gyk. Mar gelokkich, gelokkich, seinen se, it wie krekt mis. Oars hienen se bang west
 • De man grypt nei de gyk
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze
 • man
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze doet een greep naar de giek, maar gelukkig mist hij.

mop uit 1972
 • Huusbesyk Op in joon koom domeni op huusbesyk bi un ôde man, di wenne allinne mei un bôre'1. De man gie oltyd ier op
 • Op een dag kwam de dominee op huisbezoek bij een oude man met een kater. De man ging altijd vroeg naar bed. Als het
 • negen uur was pakte de man de kater op en ging naar bed. De dominee mocht dan nog rustig blijven zitten.
 • man
 • Op een dag kwam de dominee op huisbezoek bij een oude man met een kater. De man ging altijd vroeg naar bed. Als het negen uur was pakte de man de kater op en ging naar bed. De dominee mocht dan nog…

Trefwoorden: dominee, kater, klok, man


mop uit 1975
 • Ik zie hem It wie yn Beets, oan ús heit te hearren, en op in sneintemoarn foar de preek. Doe wie der in man—ik kin sa
 • : 'Ik zie hem! Ik zie hem!' Dat wie de tekst, of yn elk gefal, it kaam yn 'e preek te pas. Mar de man tocht, hy hat my al
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in
 • . Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn. Nadat de dominee hem een paar keer
 • man
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in. Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn.…

mop uit 1975
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels
 • naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de mispels te brengen. Hij is erg onbeleefd
 • man
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de…

mop uit 1976
 • man dêrst it fan stellen hast'. 'Ja, mar dy wol it net ha'. 'No, as dy man it net wer ha wol, ik soe sizze, dan hoecht
 • Een pastoor vraagt aan een man, die hij al een tijdje niet in de kerk heeft gezien of het niet tijd wordt om te
 • biechten. De man stemt toe en tijdens de biecht vraagt de man aan de pastoor of hij een gestolen horloge wil hebben. De pastoor
 • man
 • Een pastoor vraagt aan een man, die hij al een tijdje niet in de kerk heeft gezien of het niet tijd wordt om te biechten. De man stemt toe en tijdens de biecht vraagt de man aan de pastoor of hij een…

mop uit 1971
 • De jonge dy't mei iel nei dominy moast In man dy't wol ris wat mei fûkfiskjen pielde fong ris in knap soadsje iel. Dêr
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven
 • man
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven en hem de groeten over te brengen. Toen de jongen onderweg even een praatje met…

Trefwoorden: aal, fuik, groeten, jongen, man, ontsnappen, vissen, zak


mop uit 1974
 • , ek bekend as 'de duvel fan Earnewâld'). It wie in apart man, foar alle mooglike losse putsjes wie er altyd te finen. Dit
 • Een dominee en een man genaamd Freark komen met hun bootje vast te zitten op een hoger gelegen stukje grond in het
 • man
 • Een dominee en een man genaamd Freark komen met hun bootje vast te zitten op een hoger gelegen stukje grond in het water. Het lukt maar niet om het bootje weer te laten varen. Freark vraagt aan de…

sage uit 1978
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • man
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1972
 • De man yn 'e moanne By ús yn 't Wâld (Oranjewâld) en yn 'e boskhoeke yn 't algemien waard foarhinne noch al wat hout
 • die. Mar der waard my altyd ferteld, dat de man dy't dat âld minske de takken ûntstellen hie yn 'e moanne siet. En dy
 • De man yn 'e moanne
 • naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het hout gestolen had op de maan zou zitten
 • . De verteller zag als kind die man altijd zitten of rennen, hij heeft nog altijd de takkenbos op zijn rug.
 • man
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het…

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • man gekleed, en steekt in de stropop, denkende dat hij de soldaat doodsteekt. De soldaat ziet het, en doodt hem. De
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1970
 • Een man pikt in een café een leuke vrouw op. Hij gaat met haar mee naar huis en ze besluiten met elkaar naar bed te
 • , en legt dat in haar nachtkastje. Dan gaat ze in bed liggen. De man staat te treuzelen. "Kom je d'r nog in?" vraagt de
 • tussen 1970 en 1980
 • Een man wil met een vrouw naar bed, maar als hij ziet hoeveel protheses zij in het nachtkastje legt, weet hij niet meer
 • man
 • Een man wil met een vrouw naar bed, maar als hij ziet hoeveel protheses zij in het nachtkastje legt, weet hij niet meer of hij in bed of in het kastje moet kruipen.

mop uit 1970
 • tussen 1970 en 1980
 • Een dokter raadt na een urinetest een huwelijk tussen een man en een vrouw af. De man heeft teveel suiker, de vrouw
 • man
 • Een dokter raadt na een urinetest een huwelijk tussen een man en een vrouw af. De man heeft teveel suiker, de vrouw teveel eiwit: daar komen alleen maar schuimpjes van.

mop uit 1970
 • tussen 1970 en 1980
 • man
 • Een blinde loopt langs een viskraam en zegt: "Dag dames."

mop uit 1970
 • Er fietst een oude man door de roze buurt. Roept er een hoer uit het raam: "Hé opa, effe trekke?" "Nee hoor," zegt de
 • man: "Ik ga al hard genoeg." (Theo Meder, gehoord in de jaren '70)
 • tussen 1970 en 1980
 • Een prostituée roept tegen een oude man op de fiets of ze even moet trekken. De man ontkent: hij gaat al hard genoeg.
 • man
 • Een prostituée roept tegen een oude man op de fiets of ze even moet trekken. De man ontkent: hij gaat al hard genoeg.

mop uit 1970
 • Een verlamde man laat zich door zijn trouwe butler James naar de hoeren rijden. James helpt de man mee naar binnen. De
 • hoer gaat op bed liggen. James kleedt de man uit en legt hem boven op de hoer. James steekt de penis van de man bij de hoer
 • tussen 1970 en 1980
 • Een verlamde man gaat naar een prostituée, maar zijn butler moet hem overal bij helpen. Als de butler hijgt van
 • inspanning, vraagt de man verontwaardigd wie er nu eigenlijk geslachtsgemeenschap heeft.
 • man
 • Een verlamde man gaat naar een prostituée, maar zijn butler moet hem overal bij helpen. Als de butler hijgt van inspanning, vraagt de man verontwaardigd wie er nu eigenlijk geslachtsgemeenschap…

sage uit 1974
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg
 • onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.
 • man
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.

mop uit 1970
 • "Ken je die mop van die man die naar Parijs ging?" "Nee." "Hij ging niet." (Theo Meder, gehoord begin jaren '70)
 • tussen 1970 en 1973
 • "Ken je die mop van die man die naar Parijs ging?" "Nee." "Hij ging niet."
 • man
 • "Ken je die mop van die man die naar Parijs ging?" "Nee." "Hij ging niet."

Trefwoorden: man, mop, reis, reizen, stad, thuisblijven


mop uit 1970
 • Een agent loopt langs de gracht. Opeens ziet hij een man in de gracht spartelen die roept: "Help, help, ik verdrink
 • tussen 1970 en 1980
 • Een man in de gracht roept om hulp omdat hij verdrinkt. Een agent roept terug: "Da's maar goed ook: anders kreeg je een
 • man
 • Een man in de gracht roept om hulp omdat hij verdrinkt. Een agent roept terug: "Da's maar goed ook: anders kreeg je een bekeuring, want je mag hier niet zwemmen!"

mop uit 1970
 • kijkt naar de man en ziet plotseling al zijn rimpels wegtrekken. Ze vraagt: "Wat is er met u aan de hand?" "Tja," zegt de
 • man, "ik heb m'n vel nu wel ergens anders nodig." (Theo Meder, gehoord in de jaren '70)
 • tussen 1970 en 1980
 • Een mooi meisje gaat tegenover een oude man zitten, wiens rimpels plotseling wegtrekken. De man legt uit: "Ik heb m'n
 • man
 • Een mooi meisje gaat tegenover een oude man zitten, wiens rimpels plotseling wegtrekken. De man legt uit: "Ik heb m'n vel nu wel ergens anders nodig."