Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1892
 • 2.66. Verschijning van een overleden man Omstreeks het jaar 1840 ging de behoeftige R. v. G. heidegewas snijden, om
 • in de nabijheid der Zanddreef. Toen hij nu weder zijnen weg wilde vervolgen, zat ongemerkt op zijnén kruiwagen een man
 • 2.66. Verschijning van een overleden man
 • man
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sage uit 1892
 • 2.70. Een man door eenen geest den baard geschoren Al lang geleden trad op een laten avond of nacht een persoon, zoo
 • eenen stoel gereed en gaf teeken aan eenen man die in dat vertrek te bed lag, zich daarop te plaatsen om geschoren te worden
 • 2.70. Een man door eenen geest den baard geschoren
 • Op een avond komt een persoon, bleek en mager als een geest, een huis binnen en verlangt dat de aanwezige man zich laat
 • scheren. Na enkele malen aandringen durft de man niet meer te weigeren. Het scheren gaat op de gewone manier, maar de handen
 • man
 • Op een avond komt een persoon, bleek en mager als een geest, een huis binnen en verlangt dat de aanwezige man zich laat scheren. Na enkele malen aandringen durft de man niet meer te weigeren. Het…

sage uit 1893
 • veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man, door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor
 • , die aldaar zijn handwerk dreef, raadde den man met hem derwaarts te gaan, om den pastoor te verzoeken, zijn peerd aan te
 • man
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1893
 • omtrent het midden van het ven bestaat, zoodat man en peerd daarin de dood vonden. Van dien tijd af wordt dat ven, hetwelk
 • man
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1893
 • man
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1892
 • omstreek, alle nachten tusschen twaalf en één uur, dien man op den akker rondloopen met een zwaren paal op zijne schouders
 • vandaan komt. De geest is dan verlost, plaatst de paal op de oorspronkelijke plaats en verdwijnt. De dronken man ontnuchtert
 • man
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 1892
 • 2.6. De grenspaal Een man te Eersel had, omtrent het midden der vorige eeuw, uit louteren moedwil den paal verzet, die
 • Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen
 • waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal weer op zijn vorige plaats te zetten.
 • man
 • Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal…

sage uit 1892
 • 2.10. De betooverde kinderen Nog kort geleden hoorde ik een gehuwden man, te Bergeik woonachtig, verhalen, dat zijn
 • tooverheks. Sedert dat ze geene kinderen van dezen man in de wieg meer bezocht heeft, sterven er ook geene meer, en de dood
 • man
 • Dood van de eerste twee kinderen wordt toegeschreven aan het feit dat een vrouw die als toverheks wordt beschouwd, de kinderen heeft gezien. Bij de geboorte van het derde kind weigert de vader haar de…

sage uit 1892
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet
 • man
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet. Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de…

sage uit 1837
 • 2.17. Een man met den helm geboren Daniël van Poppel, geboren te Rotterdam, doch den meesten tijd van zijn lang leven
 • eene dochter te bezoeken die daar woonde: hij toefde bij haar eenigen tijd en stierf er. Deze man had een sterk gestel en
 • 2.17. Een man met den helm geboren
 • Man die met de helm geboren is ziet 's avonds een lijkstatie. Zijn voorspelling dat zijn zieke vrouw binnen drie dagen
 • man
 • Man die met de helm geboren is ziet 's avonds een lijkstatie. Zijn voorspelling dat zijn zieke vrouw binnen drie dagen zal overlijden komt uit.

sage uit 1892
 • vlug gaan kon. Het kwam recht op den boer aan die den karweg bleef volgen en, toen het ventje den ontstelden man genaderd
 • man
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1892
 • 2.44. Eene gedwongen luchtreis Door onzichtbare wezens werd eens een man, die voor zijne deur op de Biezenkuilen te
 • zelven: 'Te naacht schupte ik me mène voet daor teige.' Des morgens had de man alzoo eene wonderbare luchtreis zonder ballon
 • Onzichtbare wezens tillen een man 's avonds op, waarbij hij hoort zeggen over heg en struik, en laten hem een luchtreis
 • huis, waarbij hij vertraging op de heide heeft door de vennen. De man meent dat Bokkenrijders of Kaboutermannen de oorzaak
 • man
 • Onzichtbare wezens tillen een man 's avonds op, waarbij hij hoort zeggen over heg en struik, en laten hem een luchtreis maken waarbij hij onderweg met zijn voet tegen een toren stoot. Na weer op de…

sage uit 1892
 • , waar ze door de schouw binnenreden. In den hoek bij het vuur zat een man, dien de beide personen wilden vermoorden, en zij
 • met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man weet nu dat het om Bokkenrijders gaat en
 • ontsnapt, maar weet niet waar hij is en hoe hij terug kan gaan. De zevende pastoor in de herberg waar de man terecht is gekomen
 • man
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man…

sage uit 1892
 • 2.46. De weerwolf te Budel Er was op 't laatst der vorige eeuw te Budel een man, die weerwolf is geweest en als hij
 • weerwolf terug, de riem verbrandde, en van toen af hield de man op een weerwolf te zijn.
 • Buren van de man die weerwolf is zoeken de leren riem waaraan de weerwolf zijn macht ontleend, en werpen die in een
 • brandende oven. Na het verbranden van de riem houdt de man op weerwolf te zijn.
 • man
 • Buren van de man die weerwolf is zoeken de leren riem waaraan de weerwolf zijn macht ontleend, en werpen die in een brandende oven. Na het verbranden van de riem houdt de man op weerwolf te zijn.

sage uit 1892
 • Na het verbranden van zijn riem is een man geen weerwolf meer.
 • man
 • Na het verbranden van zijn riem is een man geen weerwolf meer.

sage uit 1892
 • 2.55. Een dansende haas Op eenen avond ging een man in 't Eind wonende, door den weg van de Broekstraat naar 't dorp te
 • Bergeik. Eensklaps staat een haas tegenover hem in de straat, op zijne achterste pooten te dansen en te springen. De man joeg
 • Op een avond komt een man een haas tegen die op zijn achterpoten staat te dansen en te springen. De man probeert de
 • man
 • Op een avond komt een man een haas tegen die op zijn achterpoten staat te dansen en te springen. De man probeert de haas driemaal te verjagen, maar het dier komt driemaal terug.

sage uit 1933
 • No. 158. Een man, die in het Eind woonde, ging door de Broekstraat naar het dorp Bergeik toen een haas voor hem begon
 • In Bergeik kwam een man een dansende en springende haas tegen, die hij niet met een stok kon verjagen.
 • man
 • In Bergeik kwam een man een dansende en springende haas tegen, die hij niet met een stok kon verjagen.

sage uit 1933
 • No. 141. Een man uit Bergeik verhaalde, dat zijn eerstgeborene, nadat het door zeker wijfken was aangezien, heel jong
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind
 • man
 • Een man uit Bergeik liet een oud wijf bij zijn kinderen kijken als ze net waren geboren. Zijn eerste en tweede kind stierven nadat dit wijf ze had gezien. Dus bij het derde kind verbood hij haar om…