Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

80 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • lykstaesje oan. Mar de oare man hie de leije yn 'e hân en woe net oan kant. "Merakels", sei er. Doe binne se mei reau en al oan
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de
 • man
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een…

sage uit 1968
 • man
 • Jan Ketelaar uit Burgum was met de helm geboren.

Trefwoorden: geboren, helm, man


sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • man
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Een oude man zag vaak wilde lantaarns. Dat waren de latere fietslampen.
 • man
 • Een oude man zag vaak wilde lantaarns. Dat waren de latere fietslampen.

sage uit 1968
 • Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Twee rovers wilden Sterke Hearke eens overvallen. Maar Hearke sloeg een van hen zo hard op de wang dat hij een wond had. Daar kon hij de volgende dag aan herkend worden, en opgepakt worden.

sprookje uit 1968
 • man
 • Jan en Trijn woonden samen onder een pispot. Op een dag ving Jan een vis. De vis zei dat als Jan hem terug in het water zou gooien, hij een wens mocht doen. Dit deed hij en samen besloten ze een…

sage uit 1967
 • Roel Veltman to Eastemar fortelde: Der wie in man, dy siet op in joun to lêzen yn in toverboek, by in brânnende kears
 • Een man zit bij een brandende kaars een toverboek te lezen, als de kaars er ineens vandoor gaat.
 • man
 • Een man zit bij een brandende kaars een toverboek te lezen, als de kaars er ineens vandoor gaat.

Trefwoorden: branden, kaars, lezen, man, toverboek, toverij


sage uit 1974
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de
 • man
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de duivelbanner geeft een drankje mee maar waarschuwt goed op het medicijn te letten: het…

sage uit 1974
 • It is ris gebeurd, dat twa man de Godloas Singel delgongen by nacht. Hja woenen ien birove. Mar deselde dy't se birove
 • woenen, seach se oankommen. Der lei in skou op 'e kop op 'e Singel. Dêr krûpte dy man gau ûnder, dy't jild by him hie. De twa
 • De man onder de omgekeerde boot
 • Een man ziet twee andere mannen naderen en vermoedt dat ze hem willen beroven. Snel verstopt hij zich onder een boot in
 • de berm. De twee mannen nemen uitgerekend plaats bovenop de boot en uit de gesprekken maakt de man onder de boot op dat
 • man
 • Een man ziet twee andere mannen naderen en vermoedt dat ze hem willen beroven. Snel verstopt hij zich onder een boot in de berm. De twee mannen nemen uitgerekend plaats bovenop de boot en uit de…

sage uit 1977
 • Yn Burgum mat it gebeurd wêze, dat guon yn 'e winter mei iis in stim hearden: De tijd is verschenen, de man is der niet
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • In de winter hoort men bij het ijs een stem 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van
 • man
 • In de winter hoort men bij het ijs een stem 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een naderende verdrinkingsdood.

mop uit 1977
 • Der wie in man yn 'e stêd, dy moest noadich út 'e broek. Doe die er dat ergens op in stoepe. Doe seach er in plysje
 • ", sei de man. "Wolle jo dêr even op passe, dan sil ik in kouwe helje." "Wis wol", sei de plysje. Mar de man kaem net wer. De
 • Een man moet zo nodig poepen dat hij zijn behoefte middenop de stoep doet. Als er een politieagent nadert, zet hij snel
 • man
 • Een man moet zo nodig poepen dat hij zijn behoefte middenop de stoep doet. Als er een politieagent nadert, zet hij snel zijn hoed over de poep heen. Hij maakt de agent wijs dat hij een vogeltje onder…

sage uit 1977
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man vertelt over een stem in het water die roept dat er iemand 'verwacht' wordt. Het is een voorbode van een
 • man
 • Een man vertelt over een stem in het water die roept dat er iemand 'verwacht' wordt. Het is een voorbode van een naderende verdrinkingsdood.

mop uit 1977
 • In man út Burgum fortelde my, hy wie op in kear yn in boatsje op 'e Burgumermar oan 't fiskjen. Doe krige er in hiel
 • it Prins Margriet-kanael yn oan 'e Burgumer brêge ta, mei boat en al. Dêr bruts it snoer en doe koe dy man dêr útstappe.
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
 • Een man ving eens zo'n grote snoek dat hij zijn hengel niet kon ophalen. De enorme vis sleurde hem en zijn boot vele
 • wateren over. Pas toen het snoer brak kon de man uitstappen.
 • man
 • Een man ving eens zo'n grote snoek dat hij zijn hengel niet kon ophalen. De enorme vis sleurde hem en zijn boot vele wateren over. Pas toen het snoer brak kon de man uitstappen.

sage uit 1977
 • Yn Jistrum wenne in man, dy moest altyd bigraffenissen fan tofoaren sjen. Heit hat dat wol faek forteld, mar ik wit de
 • namme fan dy man net mear. Wit hoe faek gebeurde it yn 'e nacht, dat hy der út moest om sa'n bigraffenis to sjen. Hy moest
 • Een helderziende man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. Soms
 • kan hij precies voorspellen wie er sterft als hij de mensen in de stoet herkent. De voorgezichten komen altijd uit. De man
 • man
 • Een helderziende man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. Soms kan hij precies voorspellen wie er sterft als hij de mensen in de stoet herkent.…

mop uit 1977
 • elkaar te maken. De vrouw verklaart 'een lekker kadetje tussen haar benen te hebben', waarop de man zegt dat hij 'een lekkere
 • man
 • Een vader en een moeder zijn in de veronderstelling dat hun zoontje op bed ligt en beginnen seksuele toespelingen naar elkaar te maken. De vrouw verklaart 'een lekker kadetje tussen haar benen te…

mop uit 1977
 • Een man die net heeft leren fietsen fietst in het donker van zijn broer op weg naar huis. Als 'twee lampen' hem naderen
 • man
 • Een man die net heeft leren fietsen fietst in het donker van zijn broer op weg naar huis. Als 'twee lampen' hem naderen, denkt hij ertussendoor te kunnen fietsen. Als hij later in het ziekenhuis…

mop uit 1977
 • Der wie in man, dy lei mei syn wiif op bêd en doe droomde er dat er tusken twa lange heuvels trochgong. Doe seach er in
 • Een man ligt met zijn vrouw in bed en droomt dat hij tussen twee lange heuvels doorgaat. Als hij een groot bos met een
 • man
 • Een man ligt met zijn vrouw in bed en droomt dat hij tussen twee lange heuvels doorgaat. Als hij een groot bos met een grot nadert, ziet hij in die grot een mooie, naakte vrouw. Hij heeft…

sage uit 1974
 • Een man die op zondag klompen heeft gekocht wordt hiervoor gestraft: als hij met zijn nieuwe klompen onderweg naar huis
 • man
 • Een man die op zondag klompen heeft gekocht wordt hiervoor gestraft: als hij met zijn nieuwe klompen onderweg naar huis is, wordt hij gegrepen en omhoog gegooid.

sage uit 1977
 • 't wetter gongen op it Bûtenfjild: "Tink der om, foar donker wer thús wêze, oars pakt de griene man dy." Ek: as jy by 't
 • vader waarschuwt zijn kinderen voor het donker thuis te zijn: de groene man zou het op hen voorzien hebben. Ook een
 • man
 • Een moeder waarschuwt haar kinderen niet te dicht bij het water te komen: de kikkers zouden hen kunnen pakken. Een vader waarschuwt zijn kinderen voor het donker thuis te zijn: de groene man zou het…

sage uit 1977
 • Een man droomt dat er een boerderij afbrandt. Hij ziet heel duidelijk een gloeiende bol op het uilenbord. De droom komt
 • man
 • Een man droomt dat er een boerderij afbrandt. Hij ziet heel duidelijk een gloeiende bol op het uilenbord. De droom komt uit: de boerderij brandt veertien dagen later af.

sage uit 1977
 • Sterke man (vrouw)
 • Een buitengewoon sterke, bejaarde man draagt twee zakken meel van honderd pond op zijn rug. Een andere krachtpatser
 • man
 • Een buitengewoon sterke, bejaarde man draagt twee zakken meel van honderd pond op zijn rug. Een andere krachtpatser tilt in zijn eentje een auto op waarvan de band verwisseld moet worden. Als iemand…

sage uit 1977
 • Een man wordt rond middernacht plotseling opgeschrikt door een zwarte kat. De man geeft het dier zo'n harde trap dat
 • zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij was de tovenaar in kattengedaante.
 • man
 • Een man wordt rond middernacht plotseling opgeschrikt door een zwarte kat. De man geeft het dier zo'n harde trap dat zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij…

sage uit 1977
 • Als een man een huilend geluid hoort, vermoedt hij dat het een weerwolf is.
 • man
 • Als een man een huilend geluid hoort, vermoedt hij dat het een weerwolf is.

sage uit 1977
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit
 • de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van een feestzaal - de duivel - dat hij de
 • man
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van…