Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

61 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • faem doarst der allinne net troch. Doe kom der in man oan, dy seach der bitrouber út. Hja sei: "Ik doar noait allinne troch
 • ." "Kom jo mar mei my. Dan is 't wol fortroud, hear", sei de man. Doe brocht dy man har feilich troch it boskje hinne. Doe't
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de
 • beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij 'Zeg maar dat Biesterveld jou door het
 • man
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij…

sage uit 1968
 • nacht is dy man freeslik ôftichele en mear dea as levend is er thús kom. En de hekke stie iepen.
 • Een hek springt altijd weer open: een spookhek. Een man die hier meer van wil weten, gaat 's nachts posten bij het hek
 • man
 • Een hek springt altijd weer open: een spookhek. Een man die hier meer van wil weten, gaat 's nachts posten bij het hek. Hij wordt midden in de nacht verschrikkelijk afgeranseld.

sage uit 1968
 • man by dy ikebeam. Ik sei: - Goeije morgen - Mar hy sei neat. Ik sei noch us: - Goeije morgen - Hy sei neat. Ik sei
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een
 • eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord. Als hij de man 'kan je voor de duivel niet
 • man
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord.…

sage uit 1968
 • Een man heeft een onbehaaglijk voorgevoel dat er iemand gaat verdrinken. Een half jaar overlijdt er op dezelfde plaats
 • man
 • Een man heeft een onbehaaglijk voorgevoel dat er iemand gaat verdrinken. Een half jaar overlijdt er op dezelfde plaats inderdaad iemand door verdrinking.

sage uit 1968
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.
 • man
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.

sage uit 1968
 • Een man vertelt eens dwars door een hem tegemoet komende zwarte hond heengeslagen te hebben. Het is een spookdier.
 • man
 • Een man vertelt eens dwars door een hem tegemoet komende zwarte hond heengeslagen te hebben. Het is een spookdier.

sage uit 1968
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • verschenen, de man is er niet. Mar der gebeurde neat. In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • man
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1970
 • Een man die met de helm geboren was, zag vantevoren altijd lijkstoeten.
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, zag vantevoren altijd lijkstoeten.

sage uit 1970
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.
 • man
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.

sage uit 1970
 • Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend. Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet
 • man
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.

sage uit 1970
 • man
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.

sage uit 1970
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • frouljusklean oan." Hy sei: "Jo matte ús elk in apel tasmite. In frommes fangt in apel yn 'e skoat op, mar in man heint him yn 'e
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • man
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • man
 • Een paar mannen op bunzingjacht zagen eens een licht, alsof het in een huis brandde. Maar er stond helemaal geen huis, en het lukte maar niet om dichter bij het licht te komen. Later is er een huis…

sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Van een man die nooit iets uitvoerde en toch altijd geld had, werd gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had.
 • man
 • Van een man die nooit iets uitvoerde en toch altijd geld had, werd gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had.

Trefwoorden: duivel, geld, lui, man, satan, verkopen, ziel


sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit. Dan zag hij lijkstoeten en wist dan wie er sterven
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit. Dan zag hij lijkstoeten en wist dan wie er sterven zou.

sage uit 1968
 • man
 • Een pasgetrouwd echtpaar hoort op een avond een geweeklaag en gekerm, wat heen en weer ging. Maar ze zagen niets. Later is de moeder van de vrouw bij hen komen wonen. Zij had een hartkwaal en liep…

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Guon wienen op 't iis op 'e Burgumer Mar. Doe hearden se in stem: De tijd is verschenen, de man is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er
 • man
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er een schaatsrijder in een wak verdronken.

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1967
 • Een man lag in bed toen hij opeens heel duidelijk een weg zag, waar auto's overheen reden. Later is die weg er
 • man
 • Een man lag in bed toen hij opeens heel duidelijk een weg zag, waar auto's overheen reden. Later is die weg er inderdaad gekomen.

sage uit 1967
 • man
 • De vrouw van Melle Tsjibbe was een tovenaarster. Zij veranderde zich in een kat. Op een keer hadden ze de kat met een pook geslagen. De volgende dag was de oude vrouw kreupel.

sage uit 1967
 • dan wat onder haar kleren, en stak daarna haar vinger in de mond van het kind. Op een dag kwam een man met een hondenkar
 • man
 • Een broodverkoopster kwam vaak bij mensen met een klein meisje. De vrouw zat vaak met het kind op schoot. Ze toverde dan wat onder haar kleren, en stak daarna haar vinger in de mond van het kind. Op…

sage uit 1967
 • . Onderweg probeerde een zwarte kat inderdaad de man te laten struikelen. Maar hij is veilig thuisgekomen.
 • man
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde…

sage uit 1967
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles
 • man
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles op de tafel. Het eerste glaasje heeft hij over zijn linkerschouder gegooid.

sage uit 1967
 • Motief: A751. Man in the moon
 • man
 • In de maan zit een mannetje met een takkenbos.

Trefwoorden: maan, man, mannetje, takkenbos