Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

42 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • dochs, man!" "Gjin wûnder", sei de boer, en doe fortelde er, dat syn âld skuorre sa min wie. Dat menearke, dat wie de duvel
 • zou hij genoeg geld hebben om een nieuwe schuur te laten bouwen. Toen de man dat niet wilde, stelde de duivel voor dat hij
 • man
 • Een boer kwam eens terug van de markt. Het was erg slecht weer, en hij zat te jammeren dat hij bang was dat zijn oude schuur in zou storten. Er kwam een klein mannetje bij hem zitten, die voorstelde…

sage uit 1967
 • man
 • Weerwolven zijn vrouwen die de broek aan hebben.

Trefwoorden: broek, man, vrouw, weerwolf


sage uit 1967
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • man
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • Een man kwam erachter dat de notabelen 's nachts zijn schuitje gebruikten. Als ze een toverspreuk spraken, vloog het
 • hadden een leuke nacht in Parijs. Maar toen ze weer terugwilden, sprak de man de toverspreuk verkeerd uit. In plaats van
 • man
 • Een man kwam erachter dat de notabelen 's nachts zijn schuitje gebruikten. Als ze een toverspreuk spraken, vloog het schuitje zo naar Parijs, waar ze dan heel de nacht feest vierden. Hij besloot dat…

sage uit 1967
 • man
 • Sipke Halbertsma kon witte muizen uit de haardkuil laten komen.

sage uit 1967
 • Wat een waarzegster een man in zijn jonge jaren heeft voorspeld, is later allemaal uitgekomen.
 • man
 • Wat een waarzegster een man in zijn jonge jaren heeft voorspeld, is later allemaal uitgekomen.

sage uit 1967
 • Wy leinen us op in kear by de âld skoalle to Waskemear. Myn man wie net thús. 't Woarde bêdtiid en ik seach út of hy
 • man der oan. "Moast hjir us even komme," sei 'k, "dêr binne se noch oan 't wurk." Wy hearden 't allebeide. Der wienen gjin
 • man
 • Een echtpaar hoorden in een timmerwinkel 's nachts nog de cirkelzaagmachine. Maar er was niets te zien.

sage uit 1967
 • Een man had een toverboek gekocht. Toen hij eruit las, kwamen er eksters vanonder de kachel vandaan. Toen hij weer
 • man
 • Een man had een toverboek gekocht. Toen hij eruit las, kwamen er eksters vanonder de kachel vandaan. Toen hij weer achteruit las, gingen de vogels weer terug onder de kachel.

sage uit 1967
 • Der kaem ris in âld man by ús heit, dy gong yn 'e hoeke sitten en skriemde. "Hwat nou," sei ús heit, "is der hwat
 • Jurjen?" It wie oars sa'n flink âld man. "Ja", sei er "ik ha sjoen dat de moune mar mei ien roede draeide." Ien à twa jier
 • Een oude man zei eens dat hij de molen met maar één wiek had zien draaien. Een jaar later werd de molen door de bliksem
 • man
 • Een oude man zei eens dat hij de molen met maar één wiek had zien draaien. Een jaar later werd de molen door de bliksem geraakt, en was er nog maar één wiek.

sage uit 1967
 • Een man gaf een ander eens een drankje mee voor diens zieke koe. De koe is er beter van geworden.
 • man
 • Een man gaf een ander eens een drankje mee voor diens zieke koe. De koe is er beter van geworden.

Trefwoorden: betalen, beter, drank, drankje, geld, genezen, koe, man, ziek


sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • De sterke Klaas Berga werd eens door de politie opgepakt omdat hij aan het loten was. Maar ze konden hem niet beethouden omdat hij zo tekeerging.

sage uit 1967
 • man
 • Drie jongens kuierden wat rond, toen eentje opeens opzij sprong. Hij zag een zwarte wagen met twee paarden ervoor aankomen. De anderen zagen niets.

sage uit 1967
 • Een man zag vantevoren dat er oorlog zou komen. Het bloed liep zo de vaart in, zo hard werd er gevochten. Maar het is
 • man
 • Een man zag vantevoren dat er oorlog zou komen. Het bloed liep zo de vaart in, zo hard werd er gevochten. Maar het is niet gebeurd.

sage uit 1967
 • man
 • Een postbode liep eens tegen een boom aan, terwijl er helemaal geen boom stond. Later kwam er een telefoonpaal te staan.

sage uit 1967
 • man
 • Twee mannen die met de helm waren geboren, zagen nu en dan lijkstoeten.

Trefwoorden: geboren, helmdrager, lijkstoet, man, zien


sage uit 1967
 • Een man zag ergens brand in een huis. Toen hij aan de voorkant van het huis keek, zag hij op een toonbank een lampje
 • man
 • Een man zag ergens brand in een huis. Toen hij aan de voorkant van het huis keek, zag hij op een toonbank een lampje branden. Aan de achterkant zag hij binnen allemaal vuur. En dat, terwijl er…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Maar zijn moeder zag niets, en toen hij even later weer keek, zag hij het ook niet meer. Precies twee jaar later is op die plek een huis…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Precies twee jaar later is op die plek een huis afgebrand.

sage uit 1967
 • Een man, die met de helm geboren was, zag op een avond de watermolen in brand staan. Even later was er niets meer te
 • man
 • Een man, die met de helm geboren was, zag op een avond de watermolen in brand staan. Even later was er niets meer te zien. Niet veel later is de bliksem in de molen geslagen, en is hij echt…

sage uit 1967
 • Der wenne hjir in jonge man, dat wie in soan fan Klaes Post. It wie ien fan tolve ambachten en trettsjin ûngelokken
 • Een man gaf altijd zoveel geld uit, dat de mensen zich afvroegen waar hij het allemaal vandaan haalde. Ze dachten dat
 • man
 • Een man gaf altijd zoveel geld uit, dat de mensen zich afvroegen waar hij het allemaal vandaan haalde. Ze dachten dat hij wel een vrijmetselaar zou zijn. Vrijmetselaars krijgen van de duivel zoveel…

sage uit 1967
 • Een man was op een nacht met een kat in een zak, drie keer rond de kerk gelopen. Bij de deur riep hij elke keer: "Wie
 • koopt mijn haas voor een daalder?" De derde keer kreeg hij van de duivel een wisseldaalder. De man moet oppassen de daalder
 • man
 • Een man was op een nacht met een kat in een zak, drie keer rond de kerk gelopen. Bij de deur riep hij elke keer: "Wie koopt mijn haas voor een daalder?" De derde keer kreeg hij van de duivel een…

sage uit 1967
 • Heit fortelde, der wie ris in stim út it wetter weikaem. Der waerd roppen: "De tijd is verschenen. De man is der niet
 • ." Mei wie der in man op it hynder oankaem. Krekt by 't kanael foel er fan 't hynder op 'e holle yn 't wetter en wie
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man hoorde eens uit het kanaal roepen: "De tijd is verschenen. De man is er niet." Direct daarop viel er een man
 • man
 • Een man hoorde eens uit het kanaal roepen: "De tijd is verschenen. De man is er niet." Direct daarop viel er een man van zijn paard in het water. Hij is verdronken.

sprookje uit 1967
 • man
 • In een koolveld woonden eens een klein mannetje en een vrouwtje onder een paar grote koolbladeren. Op een keer vroeg een gevangen vis om hem niet op te eten, maar te laten leven. Dan zouden de kleine…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse droeg een kruiwagen vol met zand op zijn armen.

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een timmerman grote boomstammen van de mallejan af te krijgen. Daarna riep de vrouw van de timmerman dat ze thee voor hem had gezet. Toen de timmerman vroeg of Ynse dan niets…