Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

46 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Yn Garsthuzen (Grinslân) hearde ik op in nacht dúdlik saegjen yn 'e hûs. Wy leinen op bêd. Ik sei tsjin myn man: "Sil
 • man
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

sage uit 1966
 • Een man loopt met petroleumvaten naar huis maar de klemmen gaan er steeds af. Hij beschuldigt een meelopende vriend
 • man
 • Een man loopt met petroleumvaten naar huis maar de klemmen gaan er steeds af. Hij beschuldigt een meelopende vriend maar die raadt hem aan de klemmen beter vast te maken. Die vriend heet Johannes en…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • nog over had, 'kocht' hij een borrel van de vrouw. De vrouw kocht vervolgens weer een borrel van de man met dezelfde
 • man
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sage uit 1967
 • Der wie in frou, dy wenne yn Ljouwert. Har man hiet fan Schaaf. Hy forhierde plezierweinen. Myn âldste dochter hat der
 • man: "Hwat woe ik graech, datstû ek us mei gongste om de jonge to sjen." Dat gebou stie yn Ljouwert. Hy gong mei, mar is
 • Een vrouw van de vrijmetselaars zag in het gebouw vaak haar gestorven zoon. Toen haar man een keer meeging om ook de
 • man
 • Een vrouw van de vrijmetselaars zag in het gebouw vaak haar gestorven zoon. Toen haar man een keer meeging om ook de zoon te zien, is hij niet veel later gestorven. Dit was een straf van de duivel.

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Garsthuzen: "Hjir ha jo in ryksdaelder fan my." Dirk die de ryksdaelder yn 'e bûse en gong mei myn man wer op hûs ta. Mar doe't
 • man
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sage uit 1967
 • Ik ha yn 'e Skrâns wenne by minsken, dy hieten fan Olivier. De man wie in bulte fuort. 't Gebeurde wol, dat de frou dan
 • man
 • Een vrouw liet, als ze boodschappen ging doen, vaak een tientje op het kabinet liggen. Niemand kon bij het geld komen, want de sleutel nam ze altijd mee. Toch verdween het tientje elke keer.

sage uit 1967
 • , dat it in man is.
 • man
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

sage uit 1967
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later
 • man
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later inderdaad trouwde. De andere vrouw zag een doodskist. Tegen haar werd gezegd dat…

sage uit 1967
 • Myn man hat us yn Grins op 'e kermis west, doe wied er noch feint. Doe hat er dêr ek in tinte yn west en doe krige er
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.
 • man
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.

sage uit 1967
 • Een jongeman werd 's nachts lastig gevallen door een hond, die groter was dan hijzelf. Toen de man zei dat hij niets op
 • man
 • Een jongeman werd 's nachts lastig gevallen door een hond, die groter was dan hijzelf. Toen de man zei dat hij niets op zijn geweten had, ging het plaagbeest weer weg.

sage uit 1967
 • Op een keer waren een man en een vrouw aan het wandelen, toen de vrouw (die met de helm was geboren) zei, dat ze van
 • die plek weg moesten. De man weigerde en hield haar vast. Maar opeens zit ze drie meter verder, op de weg. Er passeerde
 • man
 • Op een keer waren een man en een vrouw aan het wandelen, toen de vrouw (die met de helm was geboren) zei, dat ze van die plek weg moesten. De man weigerde en hield haar vast. Maar opeens zit ze drie…

mop uit 1967
 • man
 • Een veekoopman koopt een papegaai zodat het dier zijn vermeend overspelige vrouw in de gaten kan houden. Als hij het dier vraagt 'Papegaaitje, zwijg nu niet, wat is er vandaag in mijn huis geschied?',…

mop uit 1967
 • man later aan een stel geleerden verkocht.
 • man
 • Een echtpaar - een bultenaar en een vrouw met een baard - zijn vaak het onderwerp van spottende liedjes: 'Anders met een bultje en Marijke met baard die zijn tezamen gepaard om kinderen te telen als…

sage uit 1967
 • Imke de Jong koe twa pipen op elkoar op 'e noas stean litte. Hy liet twa man tagelyk sliepe. Ien liet er laitsjend
 • man
 • De tovenaar Imke de Jong kan hele bijzondere dingen. Hij kan twee pijpen bovenop elkaar op zijn neus laten balanceren. Ook laat hij van twee naast elkaar slapende mannen er één lachend wakker worden…

sage uit 1967
 • man
 • Twee mannen zien 's nachts een vrouw op een huis af rennen. Als de vrouw de deurkruk al omlaag wil duwen, verdwijnt ze ineens in de grond. Het is een spookvrouw.

sage uit 1967
 • is verschenen, maar de man is der nog niet." Krekt letter ried der doe ien yn it wek en is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een schaatsenrijder hoort ineens een stem zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er nog niet'. Prompt rijdt de
 • man in een wak en verdrinkt.
 • man
 • Een schaatsenrijder hoort ineens een stem zeggen 'de tijd is verschenen, maar de man is er nog niet'. Prompt rijdt de man in een wak en verdrinkt.

sage uit 1966
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader
 • man
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader goed op het flesje te passen. Onderweg zal een grote zwarte hond op hem afkomen en…

sage uit 1966
 • Yn Burgum wie us in man forstoarn. Hy hie in pear moaije sulveren gaspen op 'e skuon hawn en foardat er stoar sei er
 • er oan." Doe sei dûmny tsjin 'e man: "Ha jo in bigearte?" De man sei mei in lûd, krekt as kaem it út 'e groun wei: "De
 • Een man sterft en zijn vrouw haalt zijn mooie, zilveren gespen van zijn schoenen af. Ze heeft haar man beloofd dat hun
 • man
 • Een man sterft en zijn vrouw haalt zijn mooie, zilveren gespen van zijn schoenen af. Ze heeft haar man beloofd dat hun zoontje de gespen zal krijgen. Er breekt een tijd van armoede aan en de vrouw…

sage uit 1966
 • Een man die altijd vreselijk aan het vloeken is, wordt plotseling vergezeld door twee engelen. De engelen blijven hem
 • man
 • Een man die altijd vreselijk aan het vloeken is, wordt plotseling vergezeld door twee engelen. De engelen blijven hem de hele tijd omringen. Hij schrikt hier zo van, dat hij wat meer op zijn woorden…

mop uit 1966
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met
 • man
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met een knolvoet' te willen samenleven. Prompt verschijnt er een mannetje met een…

sprookje uit 1967
 • togearre trije winsken dwaen." Doe smiet de man it fiskje wer yn it wetter. Doe winske it wyfke in moai hûs. En dat krigen se
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem
 • begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man gooit het visje weer in het water en gaat
 • man
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man…

sage uit 1967
 • Een man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, wordt op een morgen opgeschrikt door een pratende vogel. Het dier
 • vraagt de man of hij wel naar de kerk gaat. De man wordt doodsbang en maakt zich uit de voeten.
 • man
 • Een man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, wordt op een morgen opgeschrikt door een pratende vogel. Het dier vraagt de man of hij wel naar de kerk gaat. De man wordt doodsbang en maakt zich…

sprookje uit 1967
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje
 • man aan met allerhande moordwapens bij zich. De man is lid van een moordenaarsbende en voornemens de kastelein 's nachts
 • man
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

sage uit 1967
 • frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean. Doe
 • warskôge hy de kastlein. Hy sei: "Jo matte har aenst in apel tasmite. As it in man is dan slacht er de knibbels by it heinen
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in
 • gespreide knieën, dan is ze een 'echte' vrouw; vangt ze de appel op met de knieën bij elkaar, dan is ze een man. De 'vrouw
 • man
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de…