Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

35 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Op Kollumersweach wenne in man, dy wie mei de helm geboaren. Dy seach fan tofoaren bigraffenissen.
 • Een man die met de helm geboren was, zag vantevoren begrafenissen.
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, zag vantevoren begrafenissen.

Trefwoorden: begrafenis, geboren, helm, man, voorzien, zien


sage uit 1968
 • man
 • Een echtpaar zag eens twee spoken in regenkleding zweven.

sage uit 1967
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's
 • man
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's over zijn hoofd die 'kaah-kaah' riepen. Iemand vroeg hem wat dat betekende, en hij…

sage uit 1967
 • Een man heeft vaak last van een nachtmerrie in de gedaante van een hond. De hond gaat bovenop hem liggen.
 • man
 • Een man heeft vaak last van een nachtmerrie in de gedaante van een hond. De hond gaat bovenop hem liggen.

sage uit 1967
 • Op een spookplaats rolt 's nachts vaak een zak met noten heen en weer over de weg. Een man wil de zak eens kapotsnijden
 • man
 • Op een spookplaats rolt 's nachts vaak een zak met noten heen en weer over de weg. Een man wil de zak eens kapotsnijden met een mes, maar juist dan is de zak nergens te bekennen.

sage uit 1967
 • Yn Suwâld wenne in man, dy seach de dingen foarút. Hy wist altiten hwannear't der in deaden yn 'e famylje kom. Op in
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een
 • man
 • Een man voorziet altijd dingen, bijvoorbeeld op handen zijnde sterfgevallen in de familie. Hij wist ook eens dat een vrouw haar rok zou scheuren bij een begrafenis - en dit gebeurde ook.

sage uit 1966
 • andere plek weer dezelfde heer tegen. De man vroeg hem hoe hij die tweede haas had geschoten. "Ach, sa mar [ zomaar]." Dat
 • man
 • Een jager was eens ergens aan het jagen. Een heer kwam bij hem en vroeg: "Heb je al veel hazen geschoten?" De jager antwoordde: "Nee, myn earste mar [mijn eerste pas]." Toen had de heer een naam voor…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Het werk van een hele sterke man bestond uit het versjouwen van een heiblok van tweeduizend pond.
 • man
 • Het werk van een hele sterke man bestond uit het versjouwen van een heiblok van tweeduizend pond.

sage uit 1966
 • nooit heeft een man mij over de grond kunnen krijgen en nou gooit een kwajongen mij over de vloer."
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten
 • , en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een rondje.
 • man
 • Toon zegt tegen een vreemde meneer in de herberg dat hij een rondje moet geven. De man weigert. Ze beginnen te vechten, en de vreemde man gooit drie keer op de grond. Dan geeft Toon zelf een…

sage uit 1966
 • Een man luisterde eens twee pratende wolkjes af. De ene wolk zei dat hij de griep was en dat hij naar de stad toeging
 • om de mensen daar ziek te maken. De andere wolk zei dat hij de koorts was. De man hoorde dat deze wolk hém vannacht ziek
 • man
 • Een man luisterde eens twee pratende wolkjes af. De ene wolk zei dat hij de griep was en dat hij naar de stad toeging om de mensen daar ziek te maken. De andere wolk zei dat hij de koorts was. De man…

mop uit 1966
 • foarby, dêr hienen de man en de frou rûzje. De man wie sa lulk op syn wiif, dat hy sei tsjin har: "Ik woe wol, dat de duvel
 • dy helle." De deurwaerder sei tsjin 'e duvel: "Hjir is wurk foar jo. Dizze man wol syn wiif graech kwyt." De duvel sei
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij
 • wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat hij haar niet zou halen, omdat de man het
 • man
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat…

mop uit 1967
 • naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en zegt dat hij hard moet zwoegen voor weinig
 • man
 • Een Duitse maaier krijgt werk als opperman en meldt dit aan zijn vrouw in Duitsland. De vrouw denkt dat hij, gezien de naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en…

sage uit 1967
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar
 • man
 • Een man is op weg naar een wonderdokter. De dokter is ook een piskijker en kan in de urine van de man precies zien waar hij woont.

mop uit 1967
 • Der wie us in man, dy syn wiif wie rooms. Sy hienen in soan, dy wie net rooms. De man stoar. Doe sei 't wiif tsjin har
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur
 • man
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

sage uit 1967
 • man
 • Een arbeider hoorde eens gebulder komen uit een wolkje aan de lucht. Een jaar later kwam de trein er, die precies hetzelfde geluid maakte. Het was dus toverij geweest.

sage uit 1967
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.
 • man
 • Een man heeft eens een vrouw in een rode onderrok op een bezem door de lucht zien vliegen.

mop uit 1967
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl
 • man
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl waren. Om Petrus te laten zien dat mensen uit Delfzijl niets zijn dan rovers en…

sage uit 1967
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.
 • man
 • Een man zag af en toe een naakt, pasgeboren kindje over een weg en over een dijk gaan.

sage uit 1967
 • Mar der is ek in rymke, dat fortelt it hwat oars: To Mindertsgea dêr sloech in man Syn wyfke dea mei in timpke
 • Rijmpje: Te Minnertsga daar sloeg een man zijn vrouwtje dood met een homp brood en daarom heet het: minder scha.
 • man
 • Rijmpje: Te Minnertsga daar sloeg een man zijn vrouwtje dood met een homp brood en daarom heet het: minder scha.

sage uit 1967
 • man
 • Drie oude knechten uit Berltsum zeiden: Ons Belkum is een zoet dal En degene, die daar komt, blijft er altijd.

Trefwoorden: 3, blijven, dal, dorp, drie, knecht, man, plaats, rijm, zeggen


sage uit 1974
 • Een man ziet al schepen varen, voordat het kanaal überhaupt gegraven is. Het is een voorgezicht.
 • man
 • Een man ziet al schepen varen, voordat het kanaal überhaupt gegraven is. Het is een voorgezicht.

sage uit 1969
 • Us heit kom fan Rotfalle. Dêr wenne in man, fortelde er, dy wie mei de helm geboaren. Dy seach lykstaesjes yn 'e nacht
 • . Op in nacht hied er in man by him hawn. Doe hied er sein: "Mast hjir om tinke, as der aenst in lykstaesje komt, dan mast
 • Een man was met de helm geboren. Hij zag 's nachts altijd lijkstoeten. Toen hij eens met iemand onderweg was, zei hij
 • man
 • Een man was met de helm geboren. Hij zag 's nachts altijd lijkstoeten. Toen hij eens met iemand onderweg was, zei hij dat ze aan de kant moesten, omdat er een lijkstoet aan kwam. De ander zag niets,…

sage uit 1969
 • man
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen, toen iemand hem vroeg of hij wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke tilde de ploeg met een hand op en wees ermee naar zijn huis en zei: "Daar woont hij en hier…

sage uit 1969
 • man zei dat hij de ander de grootste zou hebben gegeven en zelf de kleinste zou hebben gehouden. De ander snapte dan niet
 • man
 • Twee mannen haalden eens twee visjes in de stad. Ze zaten deze lekker op te eten, maar de ene was toch niet tevreden. Hij zei dat de ander hem de kleinste had gegeven, en zelf de grootste had…

Trefwoorden: 2, eten, groot, kameraad, klein, kopen, maat, man, stad, twee, vis, vriend


mop uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Aarstma is net zo sterk als Sterke Hearke en houdt met jongens een wedstrijf wie met de zwaarste vracht op zijn rug om het Waechgebou in Dokkum loopt. Aarstma sjouwt wel duizend pond.