Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

59 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Een man hoort aan het doods luiden van de klok dat er een sterfgeval komende is. Het is een voorteken.
 • man
 • Een man hoort aan het doods luiden van de klok dat er een sterfgeval komende is. Het is een voorteken.

mop uit 1974
 • Der wie in âld faem, dy hiet fan Johanne. In man út 'e buert, Ruerd, woe har wol graech ta syn wiif ha, mar Jehanne sei
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de
 • man
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de moeder van het meisje schakelt Ruurd een kennis in die een boodschap door de…

mop uit 1974
 • dat der in âld man mei in keale holle op 'e flier om krûpte, tusken 'e stuollen yn. De portier sei: "Hwat dogge jo dêr
 • ?" "Ik ha niis de pet ôfset," sei dy âld man, "en doe is de prûk oer de groun fallen. En dêr siikje ik nou om. Ik haw al in
 • hysterisch gillend de bioscoop verlaten. Even later blijkt dat er een oude man tussen de stoelen over de vloer kruipt. De oude
 • man is toen hij bukte zijn pruik verloren en is daar nu naar op zoek. Hij verklaart al een stuk of drie pruiken vast te
 • man
 • Een werknemer van een bioscoop die mensen naar hun plaats begeleidt is erg verbaasd dat er drie vrouwen achter elkaar hysterisch gillend de bioscoop verlaten. Even later blijkt dat er een oude man…

mop uit 1974
 • dyk en dy woe net in poat forsette. Doe kaem dêr noch in man yn in auto achter dy rige to stean. Dy gong út 'e auto wei en
 • , hoe't er ek slein wurdt." "Nou," sei de man, "dy ha ik der samar wei." Doe gong er nei de ezel ta en hy flústere it beest
 • dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten de doorgang. Een man stapt zelfverzekerd
 • op het dier af en fluistert het iets in het oor. De ezel spoedt zich hierop angstig weg. De man blijkt de ezel gevraagd
 • man
 • Ten tijde van de Duitse bezetting is er eens een verkeersopstopping omdat er een ezel middenop de weg blijft staan. Het dier is met geen stok vooruit te branden en belemmert steeds meer automobilisten…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy moest mei in keppel guozzen oer de brêge hinne. Dêr moest brêgejild fan bitelle wurde. Doe sei de
 • biteljen." "O," sei de man, "der wit ik wol in middel op." "Hoe dan?" frege de brêgeman. "Wel," sei de guozzehoeder, "ik ha de
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van
 • man
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder…

mop uit 1974
 • It wie hynstemerke yn Noarch. Dêr soenen twa man togearre hinne. Se wienen ûnderweis. Doe moest de iene man sa noadich
 • der wol ûnder wei pakke en yn in kouwe sette. Jo kinne him wol yn 'e hân meinimme." "Dat liket my net goed ta", sei de man
 • Een man moet zonodig poepen, dat hij zijn behoefte middenop de weg doet. Als er een politieagent op een fiets nadert
 • , zet hij gauw zijn hoed over de poep heen. De man maakt de agent wijs dat hij een papegaai onder zijn hoed heeft gevangen
 • man
 • Een man moet zonodig poepen, dat hij zijn behoefte middenop de weg doet. Als er een politieagent op een fiets nadert, zet hij gauw zijn hoed over de poep heen. De man maakt de agent wijs dat hij een…

mop uit 1974
 • en joech him de flesse. Wopke hie 't wol troch, dat it gjin goed spul wie. "'t Liket net sa bêst mei jou man", sei er
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk
 • leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar man gaat omdat hij een wagen ingeslikt zou
 • man
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy hie in misdied bigien. Dêr moest er foar ophong wurde. Even fan tofoaren kamen se by him en fregen
 • him hwat er ha woe as galgemiel. "It wurdt jo altyd tastien, hwat it ek is", seinen se. Doe sei dy man, dy't de strop ha
 • voldaan worden, waardoor ze man vrij komt.
 • man
 • Ter dood veroordeelde vraagt als galgemaal zich te kunnen verzadigen aan gebraden kanarietongen. Aan die wens kan niet voldaan worden, waardoor ze man vrij komt.

sage uit 1970
 • Een man wordt op een nacht plotseling opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man durft het dier - dat zo groot is
 • man
 • Een man wordt op een nacht plotseling opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man durft het dier - dat zo groot is als een kalf en gloeiende ogen heeft - niet te passeren. Het is een spookdier.

sage uit 1970
 • Een slechte man die alleen dochters krijgt roept uit dat hij 'al die meiden' wel zou kunnen smoren. Het volgende kind
 • man
 • Een slechte man die alleen dochters krijgt roept uit dat hij 'al die meiden' wel zou kunnen smoren. Het volgende kind dat zijn vrouw baart is een zoon. De jongen stikt vlak na de geboorte.

sage uit 1970
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik
 • moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De banggeworden man vermoedt dat zijn vee
 • man
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De…

sage uit 1970
 • hie in dochter by him yn 'e hûs, dy wie by de man wei. Dy dochter wie fan dy man yn forwachting en krige in bern. Der wie
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De
 • dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort na de bevalling overleden. Later spookt het
 • man
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

mop uit 1970
 • , pisje moest, dan stuts er syn lytse man dêr troch dat gat en sa pisse er dan bûtendoar. Dat wist it jongfolk. Doe hellen se
 • lytse man hinne en knypte dy ticht. Dat die Hart fansels aerdich sear. Hy rôp: "Kaets, kat, kaets kat!" Hwant hy tocht, dat
 • Een man die bang is in het donker durft 's nachts zijn huis niet uit om te plassen. Hij maakt in de muur een gat om van
 • lolbroeken gereed met een snoekebek. Ze klappen de snoekebek dicht om de penis van de man en de man lijdt erg veel pijn. De man
 • man
 • Een man die bang is in het donker durft 's nachts zijn huis niet uit om te plassen. Hij maakt in de muur een gat om van binnenuit doorheen te plassen. Als hij op een nacht zijn penis door het gaatje…

sage uit 1970
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de
 • man
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de warmte. In werkelijkheid is het niet eens zo warm.

mop uit 1970
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een
 • man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje' genoemd wordt zegt pesterig dat het een
 • man
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje'…

sage uit 1970
 • , "mar ik haw aerdich myn macht, en bang foar dy bin ik net." Doe sei Freark: "Sa'n âld man wol 'k neat dwaen, mar oars soe
 • Sterke man (vrouw)
 • Een buitengewoon sterke oude man neemt het op tegen een slachter van tweehonderd pond. Als de man de slachter de kroeg
 • man
 • Een buitengewoon sterke oude man neemt het op tegen een slachter van tweehonderd pond. Als de man de slachter de kroeg uit wil gooien, houdt die zich vast aan het raamkozijn. Het hele kozijn raakt…

sage uit 1970
 • Der wenne in man to Aldegea, dy syn frou wie stoarn. Hy hie it minske op har stjerbêd biloofd, dat hy soe net wer
 • Een man belooft zijn vrouw op haar sterfbed niet te zullen hertrouwen. De man komt zijn belofte niet na en huwt een
 • tweede vrouw. Zijn eerste, overleden vrouw blijft de man lastigvallen: 's nachts ligt zij stijf tegen hem aan in bed. Als hij
 • man
 • Een man belooft zijn vrouw op haar sterfbed niet te zullen hertrouwen. De man komt zijn belofte niet na en huwt een tweede vrouw. Zijn eerste, overleden vrouw blijft de man lastigvallen: 's nachts…

mop uit 1974
 • To Ermelo yn in gesticht fan gekken wie ien man, dy like aerdich knap to wêzen. De direkteur dy tochte: Dy man dy kin
 • man: "Jansen, kerel, wat zou je doen, als ik je nu vrij liet?" "Mijnheer," sei Jansen, "dan snij ik een stokje af, een
 • man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan bindt en gaat schieten. Maanden later probeert
 • de directeur het weer. De man zegt dat hij bij vrijkomen een huis gaat kopen, een vrouw gaat zoeken en trouwen. De
 • man
 • Directeur van een gesticht test een patiënt of die ontslagen kan worden. Hij meent dat de patiënt moet blijve, want de man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan…

mop uit 1974
 • Der wenne in man yn Beets, dy soe op in jountiid by 't tsjuster in kroadfol turf út it fean helje. Dat soed er dus
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man
 • man
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man merkt dat hij achterna wordt gezeten, zegt de kruiwagen steeds dat hij het wel…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou, dy wienen noch net sa lang troud. Mar dy man bimuoide him noait mei syn frou. As se
 • dy't him helpe kinne?" "Jawol," sei de dokter, "sjoch hjir binne guon. Dêr matte jo jou man deis ien fan ynnimme litte." De
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in
 • man
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in één keer dertig pillen geeft slaat zijn drift op hol. Dokter vindt hem bij een…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy stie bûtendoar to pisjen. Doe stiek him in wesp yn 'e lul. En dat bigoun to swollen. Dat bikaem net
 • even by jo sjen." Do wie syn lul sa opset, helte dikker as oars. De dokter sei tsjin him: "Mar man, hwerom binne jo net wer
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo
 • man
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo houden.

mop uit 1973
 • minsken lâns gean," sei er, "en dêr't de frou baes is, jowst neat, mar dêr't de man it to sizzen hat, dêr jowst ien fan 'e
 • hynders. De man mei sels útkieze." De feint hie al forskeidene huzen hawn, dêr't oeral de frou baes wie. Doe kaem er op 't
 • vrouw, maar de man de baas was. Als hij dat gevonden had mocht de man des huizes een paard uitzoeken. Het lukte hem echter
 • niet om een man te vinden die de baas in huis was; overal hadden de vrouwen het voor het zeggen. Hij keerde met beide
 • man
 • Een knecht moest van zijn baas met een wit en een zwart paard op pad gaan. Hij moest een huis zoeken, waar niet de vrouw, maar de man de baas was. Als hij dat gevonden had mocht de man des huizes een…

Trefwoorden: baas, huis, man, paard, vrouw, wit, zwart


mop uit 1973
 • er genoeg van. Toen het weer eens zover was met etenstijd, pakte de man de pan en de ladder en ging bovenop het dak
 • zitten. Toen de boer om uitleg vroeg zei de man dat hij liever op het dak zat dan bij het ruziende stel.
 • man
 • Twee mannen woonden in bij een boer en zijn vrouw. Dat echtpaar was altijd aan het ruziemaken. Een van de mannen kreeg er genoeg van. Toen het weer eens zover was met etenstijd, pakte de man de pan en…

mop uit 1973
 • Der wie in man, dy hie in ein fangd op in snein-to-moarn. Dêr gong er mei nei tsjerke ta. Hy hie him goed ûnder 'e jas
 • forburgen. Doe sei doomny: "Ik zie hem." Doe't de man dat hearde skuorde er de einfûgel ûnder 'e jas wei en sei: "Hjir hast him
 • Een man had een eend gevangen en verborg hem onder zijn jas. Zo ging hij naar de kerk. Toen de dominee in zijn preek
 • zei: "Ik zie hem", voelde de man zich aangesproken. Hij haalde de eend onder zijn jas vandaan en gooide hem naar de
 • man
 • Een man had een eend gevangen en verborg hem onder zijn jas. Zo ging hij naar de kerk. Toen de dominee in zijn preek zei: "Ik zie hem", voelde de man zich aangesproken. Hij haalde de eend onder zijn…

sprookje uit 1973
 • Der wie in frou dy har man siet yn 'e gefangenis. Hy wie ta de dea foroardiele, mar as de frou de rjochters in riedsel
 • opjaen koe dat se net oplosse koenen, dan krige har man de frijheid. Doe kom dy frou by de rjochters en sy gong foar de
 • Een vrouw kon haar man, die ter dood veroordeeld was, vrij krijgen, door de rechters een raadsel op te geven dat zij
 • niet konden oplossen. Ze zegt: "Op Eli daar ga ik, op Eli daar sta ik, op Eli ben ik welgemoed, waar ik mjn man op
 • man
 • Een vrouw kon haar man, die ter dood veroordeeld was, vrij krijgen, door de rechters een raadsel op te geven dat zij niet konden oplossen. Ze zegt: "Op Eli daar ga ik, op Eli daar sta ik, op Eli ben…