Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • tochten net oars of hy hie sawn màn yn ien slach deaslein. Dy man matte wy hjir krekt ha, ornearren se, dat is krekt ús man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft
 • ene deur en zelf door de andere deur te verdwijnen. De man krijgt na het doodschieten van de beer zoveel geld dat hij
 • man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

mop uit 1966
 • dat, wylst dy pot net op it fjûr stie. "Hoe kin dat nou?" frege er de boerinne. "Ja, man," sei se, "dat is in wûnderpot
 • man
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

mop uit 1968
 • Yn 'e herberch hong in kouwe mei in papegaei der yn. Dy papegeai koe prate. Der kom in man yn, dy hie branje to keap
 • . Hy frege as se ek branje noadich hienen en de papagaei sei: "Bring mar twintich mudde." De man tocht net oars as it wie
 • even later een man met een zelfde hoofdafwijking de herberg betreedt, vraagt de vogel of hij soms ook twintig mud brandstof
 • man
 • In een herberg doet een pratende papegaai de stem van de vrouw des huizes na en bestelt twintig mud brandstof. Als de vrouw hierachter komt, geeft ze de vogel zo'n enorme klap dat het hoofd het dier…

mop uit 1968
 • krige de widdoufrou fan 'e matroas. Dan hie se altyd noch in oantinken fan har forstoarne man. Mar de papegaei sei altyd mar
 • Een matroos komt om bij een schipbreuk. De weduwe krijgt de papegaai van haar overleden man als aandenken. De papegaai
 • man
 • Een matroos komt om bij een schipbreuk. De weduwe krijgt de papegaai van haar overleden man als aandenken. De papegaai onderscheidt zich door voortdurend 'Was dat verrekte beest maar dood!' te roepen.…

sage uit 1970
 • man
 • Als baron van Heemstra te Veenklooster eropuit geweest was, dan sleepte er altijd wat achter zijn rijtuig aan, wanneer hij thuiskwam.

Trefwoorden: baron, man, rijtuig, slepen


sage uit 1970
 • Een man werd geroepen bij een koe, die niet wilde eten. De man begon tegen het beest te praten dat hij moest eten. Toen
 • begon het beest te eten. De man zei: "Het ene beest moet het andere helpen." Sindsdien werd de man Hinse Beest genoemd.
 • man
 • Een man werd geroepen bij een koe, die niet wilde eten. De man begon tegen het beest te praten dat hij moest eten. Toen begon het beest te eten. De man zei: "Het ene beest moet het andere helpen."…

sage uit 1969
 • Der wie in man dy wenne by Trimunt, dy hie dêr in slange deatrape. Dat wie in wyfke-slange. Doe kom it mantsje der oan
 • , dat wie in hoepelslange. Dy hie de sturt yn 'e bek en rolle sa as in hoepel nei de man ta. Dy woarde sa binaud, dat hy is
 • Een man trapte eens een vrouwtjesslang dood. Toen kwam het mannetje eraan, een hoepelslang. Die had zijn staart in zijn
 • bek en rolde zo op de man af.
 • man
 • Een man trapte eens een vrouwtjesslang dood. Toen kwam het mannetje eraan, een hoepelslang. Die had zijn staart in zijn bek en rolde zo op de man af.

sage uit 1969
 • Een man zag een dode vrouw wel eens rondspoken.
 • man
 • Een man zag een dode vrouw wel eens rondspoken.

Trefwoorden: geest, man, spokerij, spook, vrouw, zien


sage uit 1969
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om
 • man
 • Een man hoorde eens dat er in het achterhuis gekapt werd. Vlak daarna is zijn vrouw overleden en werd er stro gekapt om in de kist te leggen. Toen hoorde hij weer hetzelfde geluid.

sage uit 1971
 • Een man liep altijd naar zijn werk, en vroeg zijn collega dan of hij meeging. Die zei altijd dat hij er wel aankwam
 • . Als de man dan op zijn werk aankwam, was de collega daar al. Hij was dan gevlogen.
 • man
 • Een man liep altijd naar zijn werk, en vroeg zijn collega dan of hij meeging. Die zei altijd dat hij er wel aankwam. Als de man dan op zijn werk aankwam, was de collega daar al. Hij was dan…

Trefwoorden: collega, lopen, man, toverij, vliegen, werken


mop uit 1971
 • The Conversation of the One-eyed Man and the Hunchback
 • Een man met een oog vroeg aan een bultenaar of hij ook kon vertellen hoe laat het was. Deze antwoordde dat het vast nog
 • man
 • Een man met een oog vroeg aan een bultenaar of hij ook kon vertellen hoe laat het was. Deze antwoordde dat het vast nog vroeg was, omdat het ene venster nog dicht zat.

Trefwoorden: 1, bochel, bult, bultenaar, een, man, oog, raam, tijd, venster, vroeg


sage uit 1971
 • Der kom ris in man by sterke Hearke, doe wied er krekt oan 't ploegjen. Dy frege him of er ek wist hwer't Sterke Hearke
 • man
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Iemand vroeg hem of hij ook wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke nam de ploeg en wees ermee naar zijn huis en zei: "Hier staat hij en daar woont hij."

sage uit 1971
 • Myn swager wie in ûnforskillich man. Hy wenne yn 'e Westerein. Doe seach er op in nacht in lykstaesje oankommen. Mei
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet aankomen, maar hij bleef in het midden van de weg lopen. Toen werd hij aan de
 • man
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet aankomen, maar hij bleef in het midden van de weg lopen. Toen werd hij aan de kant gedreven en kwam hij in de berm terecht.

sage uit 1971
 • minsken tochten dat it sa fier mei har wie dat se elk momint stjerre koe. Dy man hie op in nacht wer by har wekke. 't Wie
 • Een man was die nacht wezen waken bij zijn doodzieke buurvrouw. Op de terugweg werd hij opeens op zijn nek gesprongen
 • man
 • Een man was die nacht wezen waken bij zijn doodzieke buurvrouw. Op de terugweg werd hij opeens op zijn nek gesprongen door dezelfde vrouw. Het was een heks. Hij is nooit meer bij haar gaan waken, en…

sage uit 1971
 • Der wenne in man yn 'e Westerein, dy moest der nachts faek út. Dan woarde er kloppe, sei er, dan wie der in lykstaesje
 • Een man moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd wanneer er weer een begrafenis
 • man
 • Een man moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd wanneer er weer een begrafenis kwam.

sage uit 1971
 • Een vrouw had haar man gezegd waar haar sieraden na haar dood naartoe moesten. Maar toen ze stierf, hield de man ze
 • man
 • Een vrouw had haar man gezegd waar haar sieraden na haar dood naartoe moesten. Maar toen ze stierf, hield de man ze zelf. Toen is ze bij het kastje gekomen waar de sieraden in lagen.