Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

199 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • man
 • Fokke van der Heide was eens het land in geweest om hout te zoeken. Ineens stond er een hele grote verschijning voor hem. Het was een reus.

Trefwoorden: lange, man, reus


sage uit 1968
 • man
 • Een moeder waarschuwde haar spottende zoon vaak dat de duivel hem zou komen halen. Op een keer werd zijn lichaam gevonden, met zijn hoofd achterstevoren op zijn romp. De duivel had hem de nek…

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • man
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1968
 • Een man werd eens door een grote, zwarte hond met gloeiende ogen drie keer over de sloot gedreven. Het was een
 • man
 • Een man werd eens door een grote, zwarte hond met gloeiende ogen drie keer over de sloot gedreven. Het was een plaagbeest.

sage uit 1968
 • syn takomstich wiif. Doe't myn earste man us yn 'e swarte spegel seach, kom der in frommes foar 't ljocht mei lang swart
 • hier. Doe't myn man my letter seach, sei er: Ik woarde kjel. Sa sprekend likestû op dat portret.
 • . De man van de vertelster had haar portret al in de spiegel gezien, en wist daardoor bij hun eerste ontmoeting al dat zij
 • man
 • In de zwarte spiegel kon men zien met wie men zou trouwen. Als men niet zou trouwen, kreeg men een doodskist te zien. De man van de vertelster had haar portret al in de spiegel gezien, en wist…

sage uit 1968
 • It wie yn Grinzer Pein. Ik en myn earste man kommen op in jountiid út it tsjerkje. Wy kommen fan 'e sangforieniging. 't
 • man
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • Hjir op 'e Klontsjebuorren (nou Boskwei) hat in man wenne, dy wist altyd as der in deaden kom. It wie Douwe Stavasius
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd vantevoren dat er een sterfgeval zou komen, maar wie er zou sterven wist hij niet.

sage uit 1968
 • Topwear is in gehucht ûnder Grinzer Pein. Froeger hat dêr in man wenne, dy hiet fan Top. Dy man hat in skoft fuort west
 • Op de Grinzer Pein woonde vroeger een man, die heette Top. Na een lange tijd weg geweest te zijn, kwam hij weer terug
 • man
 • Op de Grinzer Pein woonde vroeger een man, die heette Top. Na een lange tijd weg geweest te zijn, kwam hij weer terug. De mensen zeiden: "Top is er weer." Zo kreeg het gehucht de naam Topweer.

sage uit 1968
 • Hjir hat in man wenne, dat wie Piter Meijer. Dy hat yndertiid de earmmeester formoarde. Doe't er stoarn wie siet er op
 • Een man had de meester van het armenhuis vermoord. Toen deze gestorven was, zat hij te pruilen op het hoekje van het
 • man
 • Een man had de meester van het armenhuis vermoord. Toen deze gestorven was, zat hij te pruilen op het hoekje van het bed. Zo bang was hij.

mop uit 1968
 • Een man had in zijn tuin zo'n grote voederbiet gevonden, dat hij er wel op kon zitten. Een koe kon er vier weken van
 • man
 • Een man had in zijn tuin zo'n grote voederbiet gevonden, dat hij er wel op kon zitten. Een koe kon er vier weken van eten.

Trefwoorden: 4, biet, eten, koe, man, stoel, tuin, vee, vier, vinden, voederbiet, week, zitten


sage uit 1968
 • Een man had eens pas na een hele tijd door dat hij de zak om de zeis had laten zitten. Daarmee had hij al een hele tijd
 • man
 • Een man had eens pas na een hele tijd door dat hij de zak om de zeis had laten zitten. Daarmee had hij al een hele tijd gemaaid.

Trefwoorden: arbeid, gerst, maaien, man, ontdekken, werken, zak, zeis


sage uit 1968
 • man
 • Jan Hepkes kon meer dan een ander. Hij kon om een bocht zitten.

sage uit 1968
 • man
 • Jan Hepkes heeft eens de kop van het haarspit met de zeis eraf gemaaid.

Trefwoorden: arbeid, haarspit, kop, maaien, man, werken, zeis


sage uit 1968
 • man
 • Jan Hepkes ving altijd kanjers van vissen.

Trefwoorden: groot, lijn, man, vangen, vis, vislijn, vissen


mop uit 1968
 • dat! Mar myn man sei tsjin him: Ik wie lêsten oan 't fiskjen, doe fangde ik in snoek mei in kunstgebit. Dat is noch oars
 • Een man vertelde eens dat hij op het land een aardappel had gevonden met drie konijnen erin. Maar de ander vertelde dat
 • man
 • Een man vertelde eens dat hij op het land een aardappel had gevonden met drie konijnen erin. Maar de ander vertelde dat hij laatst een snoek had gevangen met een kunstgebit.

sage uit 1968
 • Een man fietste zo hard dat hij de bui achter hem voor bleef.
 • man
 • Een man fietste zo hard dat hij de bui achter hem voor bleef.

sage uit 1968
 • Myn man hat in kear in pleachbeest troffen. Dat wie op in nacht. Hy roan rjochtút op Trimunt oan. Hy roan op it
 • it fytspaed, mar dan alhiel op 'e kant, flak by Ouwe (har man). Myn man sei "Goeie navend", mar it sei neat werom. Krekt
 • Op een zandpad werd een man op een nacht eens achtervolgd door een plaagbeest.
 • man
 • Op een zandpad werd een man op een nacht eens achtervolgd door een plaagbeest.

sage uit 1968
 • Een man werd op een zandweg eens achtervolgd door een plaagbeest.
 • man
 • Een man werd op een zandweg eens achtervolgd door een plaagbeest.

Trefwoorden: achtervolgen, maan, man, volgen, zandweg


sage uit 1968
 • Een man in Veen deed 's avonds altijd de deuren op slot, maar elke ochtend stonden ze weer open.
 • man
 • Een man in Veen deed 's avonds altijd de deuren op slot, maar elke ochtend stonden ze weer open.

Trefwoorden: boer, deur, dicht, man, onmogelijk, open, slot


mop uit 1968
 • man
 • Een boer ving eens een mol, maar wist niet wat voor soort dier het was. Toen heeft hij hem levend begraven.

Trefwoorden: beest, begraven, boer, dier, dom, leven, man, mol, stom, vangen, weten


mop uit 1968
 • Der wie in man, dy krige in levende fisk. Hy hie noch noait in fisk sjoen en omt dat bist hyltyd mar spartele en oangie
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het
 • man
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het maar wilde verdrinken, en gooide het in het water!

mop uit 1968
 • Der wie in man, dy kocht in kokosnút op 'e merk. Mar de koopman sei tsjin him, it wie in oaljefantsaei. As hy der op
 • sitten gong to brieden, dan kom der in jonge oaljefant to foarskyn. Doe't dy man al in hiel skoft op dat oaljefantsaei sitten
 • Een man ging eens zitten broeden op twee kokosnoten, omdat hij dacht dat het olifanteneieren waren. Na een tijd voelde
 • zijn vrouw hoe ver het stond met de eieren. Ze zei dat de slurf er al was en pakte de slurf van de man.
 • man
 • Een man ging eens zitten broeden op twee kokosnoten, omdat hij dacht dat het olifanteneieren waren. Na een tijd voelde zijn vrouw hoe ver het stond met de eieren. Ze zei dat de slurf er al was en…

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy mocht sneins graech fiskje. Op in kear siet er to fiskjen by de Keale wei. As de tsjerke moarns út
 • fiskfangst fan Petrus." Dat praetten se ôf. De man wie presint op de bipaelde snein. Doomny preke oer de fiskfangst fan Petrus
 • man
 • De dominee zei tegen een visser dat hun werk op elkaar leek: de een probeert vissen te vangen, de ander vist om mensen in de kerk te krijgen. Ze spraken af dat als de visser een keer in de kerk zou…

mop uit 1968
 • Op een keer had een pastoor een non te pakken, juist onder een boom waar een man in zat. Toen de non erna vroeg wat er
 • nu moest gebeuren als ze zwanger zou zijn. De pastoor zei dat hij boven daar wel voor zou zorgen. De man in de boom dacht
 • man
 • Op een keer had een pastoor een non te pakken, juist onder een boom waar een man in zat. Toen de non erna vroeg wat er nu moest gebeuren als ze zwanger zou zijn. De pastoor zei dat hij boven daar wel…

sage uit 1968
 • Een man hoorde eens getimmer op een plaats waar niets te zien was. Na korte tijd is er een nieuwe boerderij gekomen.
 • man
 • Een man hoorde eens getimmer op een plaats waar niets te zien was. Na korte tijd is er een nieuwe boerderij gekomen.