Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

16 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Der wienen guon, dy fregen in man: "Hwer wennet Sterke Hearke?" Doe stuts dy man de ploege rjocht foar him út en sei
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei
 • man
 • Een paar mensen vroegen een arbeider eens waar Sterke Hearke woonde. De man stak zijn ploeg recht voor hem uit en zei: "Daar woont hij." Hij was het zelf.

sage uit 1968
 • Een man zag 's morgens onderweg naar de boer eens een plaagbeest bij een gedeelte van een huis staan. Het was
 • man
 • Een man zag 's morgens onderweg naar de boer eens een plaagbeest bij een gedeelte van een huis staan. Het was bruinachtig en klapte wild met de oren.

sage uit 1968
 • heit by de moune kaem, tocht er: "Hea, dêr stean trije man yn to terskjen. Dat binne trije duten. (Ik kon niet gewaarworden
 • Een man zag eens drie mannen op een molen, maar toen hij dichterbij kwam, was er niemand meer te zien.
 • man
 • Een man zag eens drie mannen op een molen, maar toen hij dichterbij kwam, was er niemand meer te zien.

Trefwoorden: drie, man, molen, spokerij, zien


sage uit 1968
 • man
 • Er was eens een roomse kerel met een toverboek. Hij maakte een gast bang door te zeggen dat hij roeken uit de haardkuil zou laten komen.

sage uit 1968
 • amers." As jo goed sjogge, dan stiet der yn 'e moanne in man mei jûk en amers. (Dit fortelde myn âlde heit my al doe't ik
 • Motieven: A751. Man in the moon A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as punishment. C954
 • waar was, hij na zijn dood in de maan zou verschijnen. Als je nu goed kijkt, zie je in de maan een man met juk en emmers.
 • man
 • Mensen beweerden van een melkverkoper dat hij water in zijn melk deed. Hij zei dat dat niet waar was en dat als het wel waar was, hij na zijn dood in de maan zou verschijnen. Als je nu goed kijkt, zie…

sage uit 1968
 • en verdronk. Maar de man ging toch over het ijs, en inderdaad is hij verdronken.
 • man
 • Een bakker fietste in de winter vaak over het ijs naar zijn werk, omdat dat een stuk korter was. Op een keer waarschuwde zijn vrouw dat hij die dag niet over het ijs moest gaan. Ze had die nacht voor…

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy moest nei sterke Hearke ta. Sterke Hearke wie krekt op 't lân oan 't ploeijen. De man koe Hearke net
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis
 • man
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis en zei: "Kijk, daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1968
 • Een vrouw wist een buurman altijd te vertellen wat er gezegd was als hij een avond bezoek had gehad. Toen de man op een
 • man
 • Een vrouw wist een buurman altijd te vertellen wat er gezegd was als hij een avond bezoek had gehad. Toen de man op een avond een zwarte kat bij zijn huis zag zitten, snapte hij hoe dat kon. Hij gaf…

sage uit 1968
 • man
 • De vader van een ziek kind ging eens met een mutsje van het kind naar Wopke, de duivelbanner. Wopke zei dat ze in het kussen van het kind een krans zouden vinden. En ze moesten een vreemde vrouw aan…

sage uit 1968
 • Een man ziet plotseling een paar mannen een doodskist voortdragen. Het is een voorteken: de dag erna sterft er
 • man
 • Een man ziet plotseling een paar mannen een doodskist voortdragen. Het is een voorteken: de dag erna sterft er daadwerkelijk iemand.

sage uit 1968
 • Een man wordt 's nachts opgeschrikt door een witte spookvrouw die in alle kopjes op de tafel kijkt.
 • man
 • Een man wordt 's nachts opgeschrikt door een witte spookvrouw die in alle kopjes op de tafel kijkt.

sage uit 1968
 • Nachtmerries - veelal vrouwen, slechts incidenteel een man of een dier - komen via het sleutelgat het huis binnen. Je
 • man
 • Nachtmerries - veelal vrouwen, slechts incidenteel een man of een dier - komen via het sleutelgat het huis binnen. Je kan nachtmerries weren door as voor de drempel of voor het bed te strooien.

sage uit 1968
 • hynder wer drok oan 't stampen wie op 'e stâl, doe wipte hy gau dat ammerfol wetter oer 't hynder hinne. Doe siet der in man
 • , blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie - kan niet wegkomen omdat er water op hem
 • man
 • Een paard wordt 's nachts hevig gekweld door een nachtmerrie. Als de boer een emmer water over het dier heengooit, blijkt er een man achterstevoren op het paard te zitten. De man - de nachtmerrie -…

sage uit 1968
 • Yn Driezum wennen in man en in frou, dy hienen gjin bern. De man woarde siik en de dokter moest komme. De man woarde
 • . Doe kom dokter. Dy sei, dat har man stoarn wie. It wienen earme minsken. De frou hie in spinnewyl en hja gong sitten to
 • Een 'gestorven' man blijkt schijndood: hij slaat de ogen op. De man heeft nog twee jaar geleefd, maar niet van harte
 • : de man heeft nooit meer gehuild of gelachen en nauwelijks gepraat.
 • man
 • Een 'gestorven' man blijkt schijndood: hij slaat de ogen op. De man heeft nog twee jaar geleefd, maar niet van harte: de man heeft nooit meer gehuild of gelachen en nauwelijks gepraat.

sage uit 1969
 • man
 • Een paar boeren vierden eens het heilig avondmaal in de herberg. Op de terugweg hebben ze toen iets gezien waarvan ze zo bang werden dat ze door de sloten zijn gevlucht.

sage uit 1969
 • Der wie in jongfeint, dy sei: "Ik bin noait bang." Doe wienen der twa man, dy tochten: "Wy sille dy ris bang meitsje
 • op elkaar staan. Toen de ander langskwam, maakten ze een raar geluid. De man zei dat hij er wel eens twee op elkaar had
 • man
 • Twee mannen wilden een overmoedige kennis eens laten schrikken. Ze gingen op het kerkhof met een wit laken om zich heen op elkaar staan. Toen de ander langskwam, maakten ze een raar geluid. De man zei…