Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

64 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg
 • onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.
 • man
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.

sage uit 1974
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • en de man geneest.
 • man
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1968
 • Een man sliep eens een nacht in een spookschuur. Midden in de nacht gingen de deuren open en kwam er een paard en wagen
 • man
 • Een man sliep eens een nacht in een spookschuur. Midden in de nacht gingen de deuren open en kwam er een paard en wagen aanrijden.

sage uit 1968
 • man
 • Twee mannen in een bootje zagen eens iets wits over het spoor van Westereinde heen en weer lopen. Toen ze het met hun riem wilden slaan, was het opeens verdwenen.

sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ook de lijkstoet van zijn eigen kind heeft hij vantevoren gezien.

sage uit 1968
 • man
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat. Minne Ael was ook een heks.

sage uit 1967
 • . Dêrnjonken wenne in man, dy moest alles sjen. Jouns kom er wol us by pake en beppe. Op in kear hie hy der wer op út west, sa
 • Een man zag vaak dingen vantevoren gebeuren. Op een keer voorspelde hij dat het kanaal de Zwemmer verbreed zou worden
 • man
 • Een man zag vaak dingen vantevoren gebeuren. Op een keer voorspelde hij dat het kanaal de Zwemmer verbreed zou worden en dat het er zal stromen van de dode mensen. Er zou een erge oorlog komen. Het…

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • man
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1967
 • By pake en beppe to Jistrum hat us in man west, dy moest stelle. 't Wie in sekere Japik Ingberts. Sy wosken by pake en
 • verbergen dat hij het koperen oorijzer had gepikt. De man had het door en confronteerde Japik ermee. Deze zei dat hij het moest
 • man
 • Op een keer was Japik Ingberts bij mensen op bezoek. Hij zei wel even de blinden dicht te doen, maar dit was om te verbergen dat hij het koperen oorijzer had gepikt. De man had het door en…

sage uit 1967
 • sterfgeval nadert, gezien de vreugde van het meisje. Een week later sterft er inderdaad een andere man.
 • man
 • Een gestorven meisje ligt in haar kist met een glimlach om haar mond. Een lappenkoopman vermoedt dat er een ander sterfgeval nadert, gezien de vreugde van het meisje. Een week later sterft er…

sage uit 1967
 • Een man wordt 's nachts opgeschrikt door een slag op de ruit. Als hij met zijn hond poolshoogte gaat nemen, kruipt het
 • dier doodsbenauwd weg. Later overlijdt er een man. De slag op de ruit is een voorbode van de naderende dood geweest.
 • man
 • Een man wordt 's nachts opgeschrikt door een slag op de ruit. Als hij met zijn hond poolshoogte gaat nemen, kruipt het dier doodsbenauwd weg. Later overlijdt er een man. De slag op de ruit is een…

sage uit 1967
 • Een man wordt hinderlijk gevolgd door een plaagbeest dat voortdurend zijn tanden ontbloot.
 • man
 • Een man wordt hinderlijk gevolgd door een plaagbeest dat voortdurend zijn tanden ontbloot.

sage uit 1967
 • Kei (myn man) en ik kamen froeger in bulte by âlde Gjetsje. Wy wennen yn har húske en wienen tige iens mei elkoar. Kei
 • Een man blijkt betoverd door een heks en moet duivelsdrek op de borst dragen om de betovering teniet te doen.
 • man
 • Een man blijkt betoverd door een heks en moet duivelsdrek op de borst dragen om de betovering teniet te doen.

sage uit 1967
 • Een vrouw voorspelt aan haar zuster dat haar man een huis heeft gekocht. Het komt precies zo uit.
 • man
 • Een vrouw voorspelt aan haar zuster dat haar man een huis heeft gekocht. Het komt precies zo uit.

sage uit 1968
 • It wie yn 't bigjin fan ús trouwen. Myn man wie yn Dútslân oan 't wurk. Ik wist noch net hwannear't er thúskomme soe
 • . 'k Siet op in joun by de tafel. Dêr stie myn man foar 't glês, in bytsje roungear. Hy hie roetswart hier en in swarte
 • Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige
 • man
 • Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige thuiskomst: een paar dagen later staat hij inderdaad op de stoep.

sage uit 1968
 • Jan wenne oan 't Slochterdjip yn Grinslân. Myn man hat him skoan kend. Hy wie ûnbidige sterk. Der lei in skou yn it
 • foarby wie, luts er de skou pûr allinne by de hege wâl op. Myn man hat it sels sjoen. Sa sterk wie dy keardel.
 • Sterke man (vrouw)
 • Een verschrikkelijk sterke man trekt in zijn eentje een veerboot op de wal. Omdat hij zich schaamt voor zijn
 • man
 • Een verschrikkelijk sterke man trekt in zijn eentje een veerboot op de wal. Omdat hij zich schaamt voor zijn lichaamskracht, zorgt hij ervoor dat hij het karwei heel onopvallend klaart.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een verschrikkelijk sterke man gooit moeiteloos een kerel over een wijde sloot. Ook de drie broers van de krachtpatser
 • man
 • Een verschrikkelijk sterke man gooit moeiteloos een kerel over een wijde sloot. Ook de drie broers van de krachtpatser zijn met enorme lichaamskracht begiftigd.

sage uit 1967
 • Myn man syn heit kaem to forstjerren. 'k Wie op 'e bigraffenis. Doe't wy fan 't hôf werom wienen, hearden wy in hiele
 • Een vrouw die net haar man begraven heeft hoort plotseling een grote klap. Als ze ziet dat de spiegel naar beneden is
 • man
 • Een vrouw die net haar man begraven heeft hoort plotseling een grote klap. Als ze ziet dat de spiegel naar beneden is komen vallen, vermoedt ze dat er binnen zes weken een volgende dode is. Precies…

sage uit 1968
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent
 • man
 • Op een spookplaats spreekt een man een spook aan. De man zegt 'Als je van God bent, spreek. Als je van Satan bent, verdwijn'. Het spook maakt dat het wegkomt.

sage uit 1968
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Twee keer wordt er
 • een vrouw zichtbaar: de eerste vrouw met twaalf kinderen en ook de tweede vrouw omringd door kroost. De man is
 • man
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Twee keer wordt er een vrouw zichtbaar: de eerste vrouw met twaalf kinderen en ook de tweede vrouw…

sage uit 1968
 • Een man die zijn huishoudster altijd slecht behandeld heeft, wordt na haar dood iedere nacht lastiggevallen door haar
 • man
 • Een man die zijn huishoudster altijd slecht behandeld heeft, wordt na haar dood iedere nacht lastiggevallen door haar ronddolende geest.

sage uit 1968
 • Een man wordt 's nachts op weg naar huis hinderlijk gevolgd door een vuurbol.
 • man
 • Een man wordt 's nachts op weg naar huis hinderlijk gevolgd door een vuurbol.

sage uit 1968
 • Op een bepaalde plaats is een man doodgestoken. Op de plek des onheils kunnen de bloedvlekken nooit uitgewist worden.
 • man
 • Op een bepaalde plaats is een man doodgestoken. Op de plek des onheils kunnen de bloedvlekken nooit uitgewist worden.

sage uit 1968
 • 't iene eech heal ticht. Pake sei: "Dy wol 'k noait fan myn leven ha." Mar de man fan 'e tinte sei: "Unthâld it mar. Dit
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Als hij een vrouw
 • man
 • Een man bezoekt een spiegeltent om in de zwarte spiegel zijn toekomstige echtgenote te aanschouwen. Als hij een vrouw met een oog dicht in de spiegel ontwaart, beweert hij nooit met een vrouw met een…

sage uit 1967
 • Ik en myn man ha twa jier yn in wein wenne. Doe sei er us op in moarn: "'t Is hjoed Drachtster merke, dêr wol 'k hinne
 • tsjin Durkje, hja hie in swiere tiid hawn. Earst in jonkje forlern en doe har man forlern. Sy soe skielk 'forleid' wurde en
 • Een man brengt samen met de zus van zijn vrouw een bezoek aan een waarzegger. De waarzegger ziet dat de zus het erg
 • waarzegger voorspelt ook dat de man op een plaats terecht zal komen waar hij zijn eigen boter en melk niet meer nodig heeft. Dit
 • man
 • Een man brengt samen met de zus van zijn vrouw een bezoek aan een waarzegger. De waarzegger ziet dat de zus het erg moeilijk heeft gehad en voorspelt dat zij binnenkort een vaderloos kind, een meisje,…