Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

39 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Ik haw us fortellen heard oer in sterke Ynse. Hy wie oan 't ploegjen. Der kom in man, dy frege him: "Kenne jo my
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei
 • man
 • Een man vroeg aan Sterke Ynse eens of hij ook wist waar Sterke Ynse woonde. Hij nam zijn ploeg op en wees ermee en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Twa man fan Aldeboarn kommen de jouns let út 'e kroech. Sy hienen in moai sûpke op. Der lei in
 • man
 • Twee mannen hadden eens wat gedronken in de kroeg en waren onderweg naar huis. Op het meer lag maar een dun laagje ijs, er kon nog geen vogel over. Toch liepen de mannen opeens aan de andere kant van…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Ynse trok in zijn eentje de mestkar uit de mesthoop.

sage uit 1968
 • man
 • Hearke Kasje was zo lui als een stok.

Trefwoorden: lui, man, stok


sage uit 1968
 • man
 • Drie jongemannen kwamen eens bij Hinke Kaert. Van de een wist zij dat diens vrouw soms zomaar neerviel. Van de ander wist zij dat hij al getrouwd was, en dat hij eens met een pet met een rode band op…

sage uit 1968
 • Jurjen Keuning wie in hiel apart man. Doe't er in skoft dea west hie, seinen se: "Jurjen is ek werom. Hy is werom kom
 • man
 • Na de dood van Jurjen Keuning werd er over hem gezegd, dat hij teruggekomen was als een spreeuw.

sage uit 1968
 • , kom de doomny by him. Dy soe foar him bidde. "Hâld jo mar stil," sei er, "ik praet aenst wol mei de man sels."
 • De dominee wilde gaan bidden bij het sterfbed van een moordenaar. Maar de man zei dat hij stil moest zijn omdat hij
 • man
 • De dominee wilde gaan bidden bij het sterfbed van een moordenaar. Maar de man zei dat hij stil moest zijn omdat hij snel met de baas zelf zou praten.

sage uit 1968
 • Een man had eens een boek gekocht. Als hij eruit las, kwamen er witte konijnen uit de haardkuil. En als hij dan weer
 • achteruit las, verdwenen de dieren weer. Op het laatst werd de man bang in zijn eigen huis en is hij nog gereformeerd geworden.
 • man
 • Een man had eens een boek gekocht. Als hij eruit las, kwamen er witte konijnen uit de haardkuil. En als hij dan weer achteruit las, verdwenen de dieren weer. Op het laatst werd de man bang in zijn…

sage uit 1968
 • man
 • Een kaartlegster raadde een pasgetrouwde jongeman aan het stuk heide naast zijn huis te kopen. Ze voorspelde dat hij een oneven aantal kinderen zou krijgen, en dat er in zijn huis nog getimmerd zou…

sage uit 1968
 • Der kom us ien by in man, dy wie op it lân oan 't ploegjen. Witte jo ek hwer't dy en dy wennet? frege er. De ploeger
 • man
 • Aan Sterke Hearke, die aan het ploegen was, werd eens gevraagd waar een bepaald persoon woonde. Hij nam de ploeg op en wees ermee naar een plek.

sage uit 1968
 • in man op jierren. Sine wie oan 't wâlkroadzjen.
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Toen Sterke Hearke al wat ouder was, stond hij eens een half uur lang met een kennis te praten zonder de zak aardappels onder zijn arm vandaan te halen.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Sterke Hearke zette eens het aambeeld van de smid buiten op straat. Maar hij moest het ook zelf weer terug zetten, want het was voor de smid te zwaar om dat zelf te doen.

sage uit 1968
 • man
 • Een postrijder kon meer dan anderen. Hij kon een stok van tussen zijn benen naar een ander laten lopen. Ook kon hij de mensen zomaar stil laten staan.

sage uit 1968
 • man
 • Wanneer ze Ymke Modder opsloten in de gevangenis, was de deur alweer los voordat ze weg waren.

sage uit 1968
 • Op it Spoekeloantsje yn Drachtster Kompenije hat in man him us opknope. Letter spoeke it dêr.
 • Op een plaats waar een man zich heeft opgeknoopt, spookt het.
 • man
 • Op een plaats waar een man zich heeft opgeknoopt, spookt het.

sage uit 1968
 • man
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman zaagde vaak schroten van boomstammen die zijn vader kocht. Op een nacht hoorde hij het geluid van gooien met boomstammen. Maar toen hij de volgende dag wilde gaan zagen, was er helemaal…

sage uit 1967
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien
 • , en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte hij het kussen van het kind open. Daarin
 • man
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien, en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte…

sage uit 1967
 • man
 • Egbert de Jong was met de helm geboren. Men moet oppassen hoe men de helm aftrekt bij pasgeboren kinderen.

sage uit 1967
 • Yn 'e Himrik stie in woanwein, dêr wenne in man yn, dy wie mei de helm geboaren. Alle nachten moest hy der ôf en nei 't
 • Een man was met de helm geboren en moest er 's nachts vaak uit om naar het kerkhof te gaan. Hij woonde in een woonwagen
 • . Op een nacht kwam er een lijkstoet langs, die niet kon passeren. De man moest de woonwagen weghalen. De lijkwagen hield
 • man
 • Een man was met de helm geboren en moest er 's nachts vaak uit om naar het kerkhof te gaan. Hij woonde in een woonwagen. Op een nacht kwam er een lijkstoet langs, die niet kon passeren. De man moest…

sage uit 1967
 • To Jobbegea hat in man wenne, dy koe mear as in oar. It wie in maet fan 'e duvel. Op in kear kaem er by minsken, dy
 • Een man kon meer dan anderen omdat hij de maat was van de duivel. Op een keer vroeg hij een man of hij zijn biggen
 • man
 • Een man kon meer dan anderen omdat hij de maat was van de duivel. Op een keer vroeg hij een man of hij zijn biggen mocht zien. Een paar dagen later gingen de biggen achter elkaar allemaal dood.

sage uit 1967
 • man
 • Bij het Godloze Tolhek in Zwaag spookt het. Er zijn eens twee dronkelui op de rails gaan liggen en door een tram overreden.

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Op een keer vroegen een paar mannen aan Sterke Hearke of hij voor hen een zware boom op de wagen wilde laden. Dit deed Sterke Hearke. Daarna gingen de mannen ergens wat drinken, maar ze lieten Hearke…