Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

32 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Een man zag eens een huis in brand staan, maar toen hij dichterbij kwam, was er niets meer te zien. Twee jaar later is
 • man
 • Een man zag eens een huis in brand staan, maar toen hij dichterbij kwam, was er niets meer te zien. Twee jaar later is datzelfde huis afgebrand.

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan Sterke Hearke waar Sterke Hearke woonde. Hij tilde de ploeg op en wees ermee recht vooruit en
 • man
 • Een man vroeg eens aan Sterke Hearke waar Sterke Hearke woonde. Hij tilde de ploeg op en wees ermee recht vooruit en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1968
 • Een man, een helmdrager, zag eens vantevoren dat er bij de trein een ongeluk zou gebeuren. Een week later viel er
 • man
 • Een man, een helmdrager, zag eens vantevoren dat er bij de trein een ongeluk zou gebeuren. Een week later viel er iemand uit de trein en verdronk.

sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om iets te zien. Soms al na een half uur.
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om iets te zien. Soms al na een half uur.

sage uit 1968
 • man
 • Op Bennema-State in Hardegarijp gaan om middernacht altijd de hekken open. Ze kunnen ze met geen mogelijkheid dicht houden.

sage uit 1968
 • Knjillis Veenstra seach lykstaesjes. Hy wie yn syn jonge jierren in man dy't altyd flokte en alles forwinske. Miskien
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij had in zijn jonge jaren veel gevloekt en alles verwenst. Misschien was het wel zijn
 • man
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij had in zijn jonge jaren veel gevloekt en alles verwenst. Misschien was het wel zijn straf, dat hij later alles moest voorzien.

sage uit 1968
 • yn. Der wie in man, dy seach dat allegearre. Doe stoppe hy de bûteraed wei yn 'e reiden. Doe't de beide nachtmerjes
 • weromkommen koenen se nergens har boatsje fine. Sy bigongen to gûlen. De man krige meilijen mei har en helle de bûteraed op. Doe
 • Een man zag eens twee nachtmerries in een boterkan over het water komen. Ze kwamen aan wal en trokken zonder vaartuigje
 • verder. De man verstopte de boterkan en wachtte tot de nachtmerries terugkwamen. Toen ze hun bootje niet konden vinden
 • man
 • Een man zag eens twee nachtmerries in een boterkan over het water komen. Ze kwamen aan wal en trokken zonder vaartuigje verder. De man verstopte de boterkan en wachtte tot de nachtmerries terugkwamen.…

sage uit 1968
 • Een man heeft eens een nachtmerrie gevangen.
 • man
 • Een man heeft eens een nachtmerrie gevangen.

Trefwoorden: man, nachtmerrie, vangen


sage uit 1968
 • Der wie ris in man, dy woe wite hwer't sterke Hearke wenne. Doe wie der ien op 'e bou oan 't ploegjen, dy hie in âld
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en zei: "Hier staat hij en
 • man
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en zei: "Hier staat hij en daar woont hij."

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • Er was eens een boerenknecht die zo sterk was als een paard. Hij kon alleen een vracht hooi voorttrekken. Een dode jonge koe kon hij op zijn nek dragen. Hij had hele grote handen.

sage uit 1968
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens
 • man
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens werd opgetild en neergesmeten. Hij was bont en blauw. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1968
 • . 't Wie 't wiif fan Gerben. Hja hie skulden makke doe't se noch leefde. Har man Gerben hie biloofd, hy soe dy skulden
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte
 • man
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts…

sage uit 1968
 • Doomny de Kok fan Ulrum, de man fan 'e ôfskieding, hie earst in protte fijannen. Op in joun woarde er roppen by in
 • man
 • Twee mannen wilden eens een dominee ombrengen. Ze lieten hem bij een zieke roepen, en wachtten hem op onder een bruggetje. Maar toen de dominee aan kwam, was hij niet alleen, aan weerskanten van hem…

sage uit 1968
 • man
 • Drie dronken jongemannen zaten op een avond op een platte zerk op het kerkhof. Ze zweerden dat als er een god was, hij zich moest laten zien. Als er een duivel was, dan moest hij komen. God kwam en…

sage uit 1968
 • man
 • Een echtpaar had nog maar een dubbeltje en een halve cent. Op zondag wilde de vrouw de halve cent in het kerkenzakje doen, maar ze schonk per ongeluk het dubbeltje. Nu kon ze geen turf meer kopen, en…

sage uit 1968
 • Een man woonde bij het gezin van zijn zoon in. De vrouw vond eens iets onder zijn bed wat op stopverf leek en wat
 • man
 • Een man woonde bij het gezin van zijn zoon in. De vrouw vond eens iets onder zijn bed wat op stopverf leek en wat vreselijk stonk. Ze gooide het weg. Toen ze het later aan haar schoonvader vertelde,…

sage uit 1968
 • Een man haastte zich eens bezorgd naar huis. De duivel vroeg hem wat er was, en hij vertelde dat hij bezorgd was om
 • de haan de volgende ochtend gekraaid zou hebben. De man moest hiervoor een contract tekenen en daarmee zijn ziel verkopen
 • man
 • Een man haastte zich eens bezorgd naar huis. De duivel vroeg hem wat er was, en hij vertelde dat hij bezorgd was om zijn huis nu het zo stormde. De duivel stelde voor dat hij een nieuw huis voor hem…

sage uit 1968
 • Een man ziet honderden ratten van de ene plaats naar de andere rennen. Een oude rat rent voorop. Als je het
 • man
 • Een man ziet honderden ratten van de ene plaats naar de andere rennen. Een oude rat rent voorop. Als je het rattenklooster niet laat rennen, ga je dood.

sage uit 1968
 • Heksen kunnen zichzelf in katten veranderen en houden dan kattenvergaderingen. Een man hoorde eens een dergelijke
 • kattenvergadering psalmen zingen. Met zijn geweer begint hij op de heksenkatten te schieten. De man raakt één van de katten. De volgende
 • man
 • Heksen kunnen zichzelf in katten veranderen en houden dan kattenvergaderingen. Een man hoorde eens een dergelijke kattenvergadering psalmen zingen. Met zijn geweer begint hij op de heksenkatten te…

sage uit 1968
 • Een man voorziet dat een lijkwagen een omweg moet maken omdat de weg vol water ligt. Het voorgezicht komt uit.
 • man
 • Een man voorziet dat een lijkwagen een omweg moet maken omdat de weg vol water ligt. Het voorgezicht komt uit.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man was zo sterk dat hij een lege praam over de streekdam kon trekken. Het was een reus van een kerel.
 • man
 • Een man was zo sterk dat hij een lege praam over de streekdam kon trekken. Het was een reus van een kerel.

sage uit 1968
 • man
 • Het werd bekend bij de Spanjaarden dat Grote Pier hun vijand was. Een overste zocht hem met zijn soldaat op. Ze vroegen een ploeger waar Grote Pier woonde. Deze nam de ploeg op en wees ermee naar een…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke man sloeg zijn meisje eens een oog uit haar hoofd, omdat ze het aanlegde met een ander. Hij zwoor nooit meer
 • man
 • Een sterke man sloeg zijn meisje eens een oog uit haar hoofd, omdat ze het aanlegde met een ander. Hij zwoor nooit meer met zijn handen aan een vrouw te komen, en hij is altijd vrijgezel gebleven.

sage uit 1968
 • man
 • Mensen zagen 's avonds laat nogal eens een vrouw naar een kippenhok sluipen om de kippen te voeren. Het was een heks, die erop uit ging om te toveren.

sage uit 1968
 • Een man paste vaak op een klein jochie van 3 jaar. Het kind kon nog steeds niet lopen. Mensen zeiden dat de man een
 • heks was, maar dat geloofden de ouders niet. Maar toen de man doodging, leerde het kind opeens heel snel lopen. En ze
 • man
 • Een man paste vaak op een klein jochie van 3 jaar. Het kind kon nog steeds niet lopen. Mensen zeiden dat de man een heks was, maar dat geloofden de ouders niet. Maar toen de man doodging, leerde het…