Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

39 resultaten voor ""

sage uit 1919
 • Spookverhalen uit Breukelen en omgeving Het is daar ook gebeurd, dat een man en een jongen bij Loosdrecht te saam
 • waren uitgegaan, op een weg, waarlangs turfschuren stonden. De man moest even in een der huzen in de buurt zijn, en zeide
 • Een man en jongen gingen er op een dag op uit. De man moest even wat doen, de jongen liep door. de jongen ziet
 • vervolgens achter sommige turfschuren een gedaante. Als de man terug komt verteld hij het de man en samen vluchten ze voor de
 • man
 • Een man en jongen gingen er op een dag op uit. De man moest even wat doen, de jongen liep door. de jongen ziet vervolgens achter sommige turfschuren een gedaante. Als de man terug komt verteld hij het…

sage uit 1919
 • man
 • In dezelfde plaats woonde iemand, die 's nachts op de zolder van de timmerman hoorde rommelen. Hij dacht: "Hoe kan dat hout zo in beweging zijn?" want planken sloegen tegen planken, van planken wordt…

sage uit 1919
 • De wielewaal. De donder rommelde, toen de Man en de Vrouw uit het paradijs werden verdreven. Voor de poort van den
 • lusthof Eden stond de cherub met het bare zwaard, en terwijl de naakte voet van den man stiet tegen een kei, en hij
 • Man
 • man
 • De wielewaal die nooit had kunnen zingen omdat hij geen geluk en verdriet voelde, begint te zingen als hij de smart van Adam en Eva voelt als zij uit het paradijs worden verdreven.

sage uit 1919
 • bedreigd man, wiens leven van één enkel gebaar of woord kan afhangen. Hij deed, of hij de somberheid der gezichten niet
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • De bugers van Gorinchem zij ontevreden, en de dienaren van de heer Jan van Arkel vrezen een aanval op hun slot. In plaats van de aanval af te wachten, gaat Jan van Arkel naar de stad Gorinchem toe.…

sage uit 1919
 • Zutphen. Zutphen! het bloed der martelaren houdt niet met stroomen op. Zutphen! men vergeet ook nooit den man, die tevergeefs
 • één man werd voor de goede stad Zutphen behou- den. Zoodra de veldheer Don Frederik binnenrukte, en het garnizoen der stad
 • zijn vervolgens vermoord, behalve één. Zoodra de veldheer Don Frederik binnenrukte, begreep deze man dat niemand gespaard
 • man
 • In het jaar 1572 werd Zutphen aangevallen door Alva. Ducalf had gezegd:"Niemand zal gespaard blijven!". Alle burgers zijn vervolgens vermoord, behalve één. Zoodra de veldheer Don Frederik…

sage uit 1919
 • - lieden haar man aan den wal, tot waar het vaartuig lag, en ze wuifde hem na, en riep: „tot weerziens!" Hij ook wuifde haar
 • ?" „Toen mijn man uitvoer, wist ik, dat ik hem nooit zou weer zien". „En waarom wacht ge dan?" „Omdat ik nog altijd hoop". De
 • scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om, al turend in de verte, haar man op te wachten
 • . Eens vroeg een grijsaard wat ze zocht in de verte. Ze vertelde hem dat ze wachtte op haar man en dat toen haar man uitvoer
 • man
 • Op een dag vaart er een schip uit Amsterdam om de Nederlanden te beschermen tegen de Geuzen. De vrouw van een der scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om,…
cohen2.jpg

sage uit 1919
 • , en het aantal koppen, dat zij droegen, kon hoogstens op vierhonderd worden geschat. Aan deze vierhonderd man heeft
 • en Koppelstok. Koppelstok wil ik noemen de listige, eenvoudige man uit het volk; de la Marck is de woeste aanvaller, die
 • te vermoorden. Slechts enkelen weten door een list van een geliefd man te ontkomen. Toen de Spanjaarden te stad
 • man
 • Op een dag zend Alva de graaf van Bossu, om den Briel te veroveren. Bij de poort van Rotterdam aangekomen, roept hij de burgemeester op hem en zijn troepen binnen te laten. Echter het vroedschap van…
cohen3.jpg

sage uit 1919
 • !" schreewde hij vol angst nu. „O deze... wèg! God hebbe genade met me, het is mijn wreedste daad. Een man, dien ik heb doen dooden
 • viel hem op de borst, en hij weende. „Nu komt de achtste of laatste, Balthasar Gerard, de man uit Bourgondië. Deze was
 • man
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voor- hoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

sage uit 1919
 • man
 • Koolmees bespot vrijende paartjes, wielewalen plagen elkaar uit genegenheid.

sage uit 1919
 • , zwierven er een man en een vrouw over de venen, en ze bezagen den onbarmhartigen grond. Wildervank heetten ze, en ze leefden
 • vermoeit man, zoo werd voor hen dit verlangen. want het veld was onafzienbaar-vaal, en de plassen, die tusschen de dorheid
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het
 • nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun streven. Op een dag overleed de man Wildervank. De
 • man
 • Een man en een vrouw, Wildervank geheten, leefden slechts voor één gedachte, om de woestenij rijk te maken voor het nageslacht. Ze werden bespot door de mensen, maar hielden zich vast aan hun…
cohen21.jpg

sprookje uit 1919
 • slechts op het Hiernamaals. Wilt gij me thans bij uw poort tegenhouden?" "Dat is een kwaad ding, man uit Appingedam, maar ik
 • !" "Strandjutters?" vroeg Petrus ongerust. "Hoe kom je daarbij, man? 't Zijn allemaal brave menschen, hoor, die in den Hemel zijn!" De
 • man
 • Hoe een Appingedammer ten koste van een Delfzijler strandjutter een plaats in de hemel krijgt, en weet te bewerkstelligen dat Delfzijlers niet meer welkom zijn en de Appingedammers wel.
cohen24.jpg

sage uit 1919
 • man
 • Eens was er een Dokkumer aan het wandelen toen hij plotseling om hulp begon te roepen omdat hij een monster zag. De Dokkumers besloten het ondier te laten zien aan de raad van de stad om te beslissen…
cohen28.jpg

legende uit 1919
 • man
 • Toen men in Maastricht niet wist, hoe men de bedevaart moest volgen van Minnebroederskerk naar Onze Lieve vrouwenkerk, ziet! Maria verliet haar altaar en ze droeg het kindeke Jezus bij haar. Een oude…

legende uit 1919
 • , als het wijn drinkt, als het een geleerd man ziet,moet het God prijzen, met geheel zijn ziel, met geheel zijn hart, met
 • werkelijk(op een mooie Sabbathdag) iste men hem in de sjoel. Zeker was hij ziek! Men vroeg het den man, inwiens huis hij woonde
 • man
 • Joodse jongens worden vanaf kleins af aan streng opgeleid. Ze moeten onder ander het olf-beis, de broches, de geschiedenis van het jodendom, en de tien geboden leren.Twee van de tien geboden klinken…
cohen10.jpg

sage uit 1919
 • trotsch man, zóó trotsch, dat hij niemand iets van zijn gedachten gunde. Men zag hem nooit met vrienden gaan. Men kon zich
 • graf, en deze zeide, dat de overledene een man van plichtsgevoel was geweest. Toen rommelde de trommen. Niemand echter
 • man
 • Evenals in Bergen-op-Zoom, heeft er ook in Nijmegen een plaatsmajoor gespookt, van wie verteld wordt, dat hij tijdens zijn leven nooit tevreden was over zijn manschappen. De plaatsmajoor was erg op…
cohen12.jpg

sage uit 1919
 • te weten. "Eeuwig zal ik jong zijn." Dichterbij haar leefde een man, die de gave van den voor- loop in zijn geest voelde
 • zien, waar het naar toe-gaat!" De wagen hield stil voor het huis der jonge vrouw. De man bekeek de paarden, en begon plots
 • man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets zag rijden. Hij wist niet zeker of het
 • een zwart paard gespannen. nadat het lijk ingeladen was, verdween de koets. De man ging langs bij de jonge vrouw. Hij
 • man
 • In Middelstum woonde een jonge vrouw waarvan het leven voor haar lag als een bloeiende tuin. Vlakbij haar leefde een man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets…

sage uit 1919
 • schildwacht. Angst gevoelde ze niet. Ze ging op haar knieën zitten, en boog zich over de bedrand heen. De man, die op en neer
 • half geopend. Ze droeg er zorg voor, om ze dadelijk te sluiten, zoodra de man naar haar keek. Door het smalle kiertje
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • man
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…
cohen11.jpg

sage uit 1919
 • De belofte. Daar woonden in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Zij leefden zeer gelukkig
 • komen, en de man zag aan zijn gezicht, dat hij bezorgd was; zelfs vreesde hij ook, en hij lette dus op zijn oogen als een
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • man
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1919
 • tegelijkertijd gezien. Ze schenen dit jaar de zon te willen bereiken, en ze deden de lucht trillen. De man hoorde ze niet. hij
 • gordijnen zijner verlaten hoeve. Hij voelde het bloed aangenaam in zijn vingers tintelen, zoals een gezond man, die een langen
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • man
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…
cohen13.jpg

sage uit 1919
 • vrienden. Als jongeling vrijde en won hij een jong meisje. Als man zette hij zijn zaak op, en achter de toonbank bepraatte hij
 • het graan. Het leek, of hij sterven zou, zooals hij geleefd had: zonder dat iemand ter wereld bevroedde, welk een man hij
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij
 • dat de man langs zijn hoofd streek en vroeg hem wat er scheelde. Hij vertelde dat hij zomaar wat dacht. Ze vroeg hem of
 • man
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij meermalen met zijn hand langs het hoofd omdat gedachten fel branden. Hij vond…

sage uit 1919
 • dochter, en men zeide, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw had haar vaste plaats aan het venster, waardoor zij
 • bepaalde vorm vreezen. Er kwamen nooit vreemde menschen in 't huis. De stilte was een deel der kamer, tot man en vrouw tezamen
 • , dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam, waar ze de voorbijgangers kon zien. Ze droeg
 • de vrouw, die werd mishandeld door haar man, miste haar moeder enorm omdat die haar niet meer kon beschermen. Op een dag
 • man
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…
cohen14.jpg

sage uit 1919
 • Een onzichtbaar paard. Een man, die nog leeft, was in Middelstum met een vriend aan het hengelen. Plots kwam een
 • Op de plek waar een man met een vriend aan het vissen was kwam een afgedwaald paard van de wilde jacht voorbij. Het
 • man
 • Op de plek waar een man met een vriend aan het vissen was kwam een afgedwaald paard van de wilde jacht voorbij. Het paard plonsde in het water en ploeterde daar zonder dat de vissers iets zagen. Die…

sage uit 1919
 • veilig. In een dorp dichtbij Valkenberg woonde een pastoor, die met een zijner vrienden, een braaf en nijver man, soms
 • binden, en levend zou verbranden.” De pastoor nam een snuifje, en bood ook den braven man tegenover hem van de neus-lekkernij
 • man
 • Pastoor vertelt aan gast dat hij de Bokkenrijders voor de gek heeft gehouden. Als de gast vertelt dat hij bokkenrijder gelooft de pastoor hem niet. De gast blaast vervolgens op een fluitje, van alle…
cohen16.jpg

sage uit 1919
 • . Maar eens kwam de man anders thuis dan gewoonlijk, en hij zeide tot zijn vrouwtje, dat hem verwonderd aan- zag, daar hij
 • breed als die deur!” “En zou je dan gelukkig zijn? Weet je dat zeker?” De man keek hem met moede oogen aan. “Ja”, zeide hij
 • De gebroeders Trip laten een groot huis bouwen. Een man spreekt de wens uit een huis te hebben dat zo breed is als de
 • man
 • De gebroeders Trip laten een groot huis bouwen. Een man spreekt de wens uit een huis te hebben dat zo breed is als de deur van het huis.

sage uit 1919
 • net man ’t kereltje altijd was geweest. Na zijn dood zou hij niemand een poets bakken. Men opende de kist. Het keurig
 • Het antwoord van een vrome, keurige man waarmee altijd over het weer wordt gesproken is altijd dat het God's weer
 • . De opkomende angst wordt gesust door te bedenken hoe keurig de man altijd is geweest.
 • man
 • Het antwoord van een vrome, keurige man waarmee altijd over het weer wordt gesproken is altijd dat het God's weer - goed weer is. Bij zijn begrafenis zeggen de dragers dat het noodweer is, waarna uit…