Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • afrekenen
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

mop uit 1860
 • Het gevunnen geld Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe met 'n stok of wat kienders, dee
 • mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list
 • afrekenen
 • man
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sage uit 1967
 • . Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul yn
 • . Mei dit pak hjir wol even stean? Dan helje ik it aenst wol wer." It like Bauk earst nergens nei, mar de man koe sa
 • met allerlei wapens bij zich. De man maakt deel uit van een inbrekersbende. De knechten schakelen op hun beurt bewapende
 • afrekenen
 • man
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sage uit 1951
 • Alde Hinse Jehannes de Boer fan 't Swartfean krige us op in nacht selskip fan in pear man doe't er ûnderweis wie. Hy
 • hebben, zegt hij 'ik moet eerst even met de oude afrekenen'. De tovenaar draait met zijn hak een kuil in de grond en legt er
 • afrekenen
 • man
 • Een tovenaar wordt 's nachts benaderd door een stel mannen. Omdat hij vermoedt dat de mannen het op zijn geld voorzien hebben, zegt hij 'ik moet eerst even met de oude afrekenen'. De tovenaar draait…

mop uit 1977
 • Der wie in man dy kaem yn 'e herberch, dêr sieten de minsken allegear oan 't bier. Hy bistelde ek in gleske bier, mar
 • bier." De man dronk it op en even letter frege er hwat de kosten wienen. "Fiif kwartsjes", sei de kastlein. De man lei
 • Een man die een biertje besteld heeft beklaagt zich bij de kastelein dat zijn biertje alleen maar uit schuim bestaat
 • . De kastelein zegt 'wacht maar, het wordt vanzelf bier'. Bij het afrekenen legt de ontevreden klant slechts drie kwartjes
 • afrekenen
 • man
 • Een man die een biertje besteld heeft beklaagt zich bij de kastelein dat zijn biertje alleen maar uit schuim bestaat. De kastelein zegt 'wacht maar, het wordt vanzelf bier'. Bij het afrekenen legt de…

sage uit 1970
 • Een man wil een wonderdokter beetnemen. Hij zegt dat hij paardenhaar van twee zieke paarden bij zich heeft, maar in
 • afrekenen
 • man
 • Een man wil een wonderdokter beetnemen. Hij zegt dat hij paardenhaar van twee zieke paarden bij zich heeft, maar in werkelijkheid is slechts één van de paarden ziek. De wonderdokter heeft in de…

sage uit 1968
 • Der kom us in man út 'e kroech. Doe't er op 'e wei wie, draeide der in kat om him hinne. Hy jage dy kat fuort. Mar
 • , dû duvel," hie dy man sein, "dan sil ik mei dy ôfweve!" Mar doe hie dy kat him pakt en oer de sleat smiten. 't Wie de
 • Een man die uit de kroeg komt wordt hinderlijk gevolgd door een kat. De man noemt het beest 'duivel' en roept
 • afrekenen
 • man
 • Een man die uit de kroeg komt wordt hinderlijk gevolgd door een kat. De man noemt het beest 'duivel' en roept geïrriteerd met het dier 'af te zullen rekenen'. Prompt wordt de spotter door de kat over…

mop uit 1979
 • . De iene hie de âld hoed yn 'e hân. "Hwer is er?" frege de iene. "Hwa bidoele jo?" sei Tryn. Doe sei dyselde: "Dyn man
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één
 • opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin niet ophouden haar man uit te foeteren om zijn domheid
 • afrekenen
 • man
 • Een boerin maant haar man een koe 'voor een mooie stuiver' te verkopen. Als de boer het dier ook daadwerkelijk voor één opgepoetste stuiver aan een stel Hollandse kooplui verkoopt, kan de boerin…

sprookje uit 1970
 • dan matte jo der mar ris om tinke hoe't hja mei de knibbels docht. In frommes slacht de knibbels út elkoar, in man slacht
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • ze echt een vrouw. Slaat de 'vrouw' de knieën echter tegen elkaar, dan heeft de boer een man in huis gehaald. Als de
 • afrekenen
 • man
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sprookje uit 1980
 • ekstra op hoe't hja him opheine soe. As in man in apel opfange sil wylst er sit, slacht er de skonken tsjin elkoar oan. In
 • it in man wie. Hy wie dea. Hja bleauwen wekker. Der kamen dy nachts noch mear rovers by de doar. Dy ha se allegear
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • elkaar slaat, weten de boer en de soldaat dat er een man - wellicht een rover - in huis is. De boer stuurt de 'vrouw' weg met
 • afrekenen
 • man
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1974
 • afrekenen
 • man
 • Meisje dat maar geen verkering kan krijgen spreekt uit dat ze een vrijer wil hebben, ook al is het de duivel. Het meisje is bang als hij komt, maar de boerin weet raad. Als de duivel toestemming geeft…

sage uit 1974
 • Soldaat denkt dat vrouw, die net als hij op boerderij mag overnachten, een man is. Op zijn advies gooit de boer naar
 • iedereen een appel. Bij het opvangen trekt de vrouw de knieën naar elkaar toe, het bewijs dat ze man is. Ze blijkt een rover te
 • afrekenen
 • man
 • Soldaat denkt dat vrouw, die net als hij op boerderij mag overnachten, een man is. Op zijn advies gooit de boer naar iedereen een appel. Bij het opvangen trekt de vrouw de knieën naar elkaar toe, het…

sprookje uit 1881
 • Het Gevunnen Geld. Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe mit 'n stok of wat kienders
 • , dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis
 • afrekenen
 • man
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis in de vosseval, gaat naar Greet en neemt haar mee, Bij het stadhuis zegt hij, dat…

sprookje uit 1881
 • Van het gevonden geld. Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe mit 'n stok of wat
 • kienders, dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis
 • afrekenen
 • man
 • Een man vindt een grote zak geld, maar vreest dat zijn vrouw het verklappen zal, stopt een vos in zijn fuik en een vis in de vosseval, gaat naar Greet en neemt haar mee, Bij het stadhuis zegt hij, dat…