Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

47 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • alcohol
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

mop uit 1996
 • In een vliegtuig zit een man naast een papegaai. Op een gegeven moment spreekt de papegaai de stewardes brutaal toe
 • het weer: "Zeg, tut, twee whisky, en een beetje snel, ja?!" Geïrriteerd brengt de stewardes de whisky. De man naast de
 • Een papegaai bestelt op beledigde wijze drank. De man naast hem doet hem na. Na verloop van tijd worden de man en de
 • papegaai uit het vliegtuig gegooid. Onderweg naar beneden zegt de papegaai tegen de man: "Voor iemand die niet kan vliegen, ben
 • alcohol
 • man
 • Een papegaai bestelt op beledigde wijze drank. De man naast hem doet hem na. Na verloop van tijd worden de man en de papegaai uit het vliegtuig gegooid. Onderweg naar beneden zegt de papegaai tegen de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • van één van hen, en het is de bedoeling dat er hevige sex zal gaan plaatsvinden. De man heeft echter zoveel gedronken, dat
 • ze weggaat een mooie keutel draait op de blote buik van de slapende man. Die keutel lag er nog toen hij wakker werd, want
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.
 • alcohol
 • man
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.

raadsel uit 1998
 • alcohol
 • man
 • Als een blondje iemand wil versieren benadrukt zij dat ze dronken is.

raadsel uit 1998
 • alcohol
 • man
 • Als een lelijk dom blondje iemand wil versieren schreeuwt ze dat ze gezegd heeft dat ze dronken. Ze krijgt dus geen aandacht.

raadsel uit 1998
 • alcohol
 • man
 • Als een brunette iemand wil versieren, vraagt ze of die blondine al eens weg is.

mop uit 1998
 • Een man moet naar de dokter voor onderzoek en moet daarvoor een flesje urine meebrengen. Op weg naar de dokter komt
 • hij langs een kroeg en de man denkt: "Straks zegt die dokter dat ik niet meer mag drinken, dus vooruit, ik pak er nog een
 • Man gaat op weg naar de dokter met een flesje urine. Onderweg gaat hij wat drinken in een café, en doet alsof hij de
 • wel zeik lijkt. De man zegt dat hij het verschil dus ook kan proeven.
 • alcohol
 • man
 • Man gaat op weg naar de dokter met een flesje urine. Onderweg gaat hij wat drinken in een café, en doet alsof hij de verschillen tussen de jenever kan proeven. Als de barman ook eens wil proeven,…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • nog over had, 'kocht' hij een borrel van de vrouw. De vrouw kocht vervolgens weer een borrel van de man met dezelfde
 • alcohol
 • man
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • alcohol
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

mop uit 1994
 • Een dronken man komt een café binnen en bestelt een biertje. Op een gegeven moment zegt hij tegen de man links van hem
 • : "Jij bent een klootzak", en tegen de man rechts van hem: "Jij gaat met andere vrouwen mee." Hij bestelt weer een biertje en
 • Een dronken man beledigt in een café bij herhaling de man links en rechts van hem: de linker noemt hij een klootzak en
 • alcohol
 • man
 • Een dronken man beledigt in een café bij herhaling de man links en rechts van hem: de linker noemt hij een klootzak en de rechter beschuldigt hij van overspel. Als de laatste dit ontkent, moet hij…

mop uit 1994
 • vrouw maakt de gulp van de man open en zegt: "Nou, 't is ook niemand van de camping." (RTL4, MOPPENTOPPERS, SEPT. - OKT
 • Drie vrouwen lopen aangeschoten van de kantine naar de caravan, en zien een dronken man op de grond liggen. De eerste
 • twee vrouwen zien aan zijn oren en neus dat het hun man niet is. De derde vrouw voelt in zijn gulp en zegt: "'t Is ook
 • alcohol
 • man
 • Drie vrouwen lopen aangeschoten van de kantine naar de caravan, en zien een dronken man op de grond liggen. De eerste twee vrouwen zien aan zijn oren en neus dat het hun man niet is. De derde vrouw…

mop uit 1881
 • hejj' doar mien 'estorreve man ok 'ezien ?" "Och joa!" zee Jan, "'ezien he'k hum wel, moar 't stoat niet al te best mit hum
 • gi'en geld zou nodeg hebbe." "Noe," zee Jan, "òf ie 't gebruke kan, zo te weg en te weer. Oe man het al vief pesallemboeke
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De man heeft al snel door dat hij de vrouw er
 • alcohol
 • man
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sage uit 1968
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene
 • alcohol
 • man
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene die de fles wegstuurde, mag de fles niet aanpakken. Doet hij dit toch, dan sterft…

sage uit 1968
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend
 • 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit geldgebrek gekend: hij kon zoveel drank kopen dat
 • alcohol
 • man
 • Een man heeft zijn ziel aan de duivel verkocht door drie keer met een zwarte kat om het kerkhof te lopen, al roepend 'Wie koopt er mijn kat voor een daalder?'. Dezelfde man heeft later nooit…

sage uit 1968
 • alcohol
 • man
 • Drie dronken mannen begeven zich 's nachts op het kerkhof. Als één van de dronkelappen - met de jeneverfles op de graven slaand - 'kom er eens uit!' begint te roepen, komt er plotseling een jong…

sage uit 1967
 • komt de fles gevuld weer terugzweven. De man die het bevel heeft gegeven, probeert de anderen over te halen de fles aan te
 • pakken omdat het verkeerd afloopt als hij het zelf doet. Niemand wil de fles in beginsel aanpakken. De man raakt half buiten
 • alcohol
 • man
 • Een gezelschap op een zeilboot heeft zin in een drankje. Ze sturen een lege fles met een briefje eraan weg; even later komt de fles gevuld weer terugzweven. De man die het bevel heeft gegeven,…

sage uit 1967
 • . Skoppenboer kom even letter mei de jenever werom. De flesse sweefde troch 't loazjemint. De man, dy't him fuortstjûrd hie sei: "Hy
 • alcohol
 • man
 • Een paar mannen zijn aan het kaartspelen en sturen een schoppenboer weg om een fles drank te halen. Als een gevulde fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles…

sage uit 1967
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege
 • alcohol
 • man
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege fles drank met een kaart weg. De fles komt later gevuld weer terug. Dat is het werk…

sage uit 1967
 • Een man die te diep in het glaasje gekeken heeft, wordt door een onzichtbare hand gegrepen en een eind verderop
 • alcohol
 • man
 • Een man die te diep in het glaasje gekeken heeft, wordt door een onzichtbare hand gegrepen en een eind verderop neergesmeten.

mop uit 1967
 • Der wie in húshâlding fan in man, in frou en twa dochters. De frou wie hwat ienfâldich. Hja hienen aerdich hwat jild
 • byïnoar garre en as se it dêr oer hienen, dan sei de man: "Dat is foar de kâlde winter." Op in kear wie de man der op út en it
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude
 • winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man of hij soms 'de koude winter' is. De man
 • alcohol
 • man
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man…

mop uit 1978
 • salang sûnder fouten rydt. Sa rieden der ris in man en frou mei in soantsje efteryn troch Amsterdam. Op in stuit krigen se in
 • ha. Oft de man yn 'e oare auto der erch yn hie of net, wit ik net, mar yn alle gefallen, hy ried in healoere lang troch
 • Tijdens een veiligverkeersactie beloont de politie een automobilist die foutloos rijdt. Een man, vrouw en jongen
 • achterin rijden foutloos door Amsterdam. De politie houdt ze staande en wil weten wie hij is om de man de belonen. Als ze naar
 • alcohol
 • man
 • Tijdens een veiligverkeersactie beloont de politie een automobilist die foutloos rijdt. Een man, vrouw en jongen achterin rijden foutloos door Amsterdam. De politie houdt ze staande en wil weten wie…

mop uit 1977
 • in man en frou yn mei in lyts bern. De polysjes rûkten wat alkohol en se fregen de man, dy't efter it stjoer siet, oft er
 • sitte mei dat lytse bern'. De man hie noch al wat spats; hy sei: 'Dy hiele pypkeblazerij fan jim dêr ha 'k neat foar op 'e
 • alcohol ruiken moet de man in het pijpje blazen, wat uitslaat. Ze moeten de auto laten staan. De man verzet zich hiertegen en
 • De politie houdt alcoholcontrole onder automobilisten. Een man, vrouw en klein kind worden aangehouden en als ze
 • alcohol
 • man
 • De politie houdt alcoholcontrole onder automobilisten. Een man, vrouw en klein kind worden aangehouden en als ze alcohol ruiken moet de man in het pijpje blazen, wat uitslaat. Ze moeten de auto laten…

sage uit 1969
 • Ik haw in man kend, dy liet in flesse drank forskine. Hy die dat mei klaverboer. It wie in mingelsflesse fol drank. Der
 • Een man laat een fles drank komen met behulp van een klaverboer. Een andere man die beloofd heeft de gevulde fles aan
 • te pakken, durft dit toch niet. De man die de speelkaart heeft weggestuurd, wordt doodsbenauwd. Gelukkig is zijn
 • alcohol
 • man
 • Een man laat een fles drank komen met behulp van een klaverboer. Een andere man die beloofd heeft de gevulde fles aan te pakken, durft dit toch niet. De man die de speelkaart heeft weggestuurd, wordt…

mop uit 1974
 • Lintsjelûker. Doede Bodder wie in sunige man en woe foarútkomme yn 'e wrâld. Simen Lintsjelûker wie in los man, dy't der mar sa'n
 • ta west hienen. Sije [Simen] Lintsjelûker gong der wòl hinne en doe krige er dêr mei de dronkene kont rúzje mei in man út
 • Een dronken man slaat aan het vechten met een andere man en gooit daarbij een marktkraam van een koopman om. De koopman
 • van driehonderd pond aan als schadevergoeding. De slimme man steelt vervolgens het dikke varken van zijn buurman om aan de
 • alcohol
 • man
 • Een dronken man slaat aan het vechten met een andere man en gooit daarbij een marktkraam van een koopman om. De koopman dreigt de politie in te schakelen omdat hij zeventig gulden schade zou hebben.…

mop uit 1969
 • alcohol
 • man
 • Een Rus kwam eens in Leeuwarden in een herberg. Hij bestelde een drankje, en de kastelein zette hem een jenever voor. Dat vond de Rus maar niets, en hij kreeg een cognacje. Dat viel beter in de smaak,…