Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

357 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • angst
 • man
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • angst
 • man
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

mop uit 1996
 • angst
 • man
 • In de metro zegt een dame aan een meneer: "Kunt ge uw hand niet elders anders plaatsen?" "Ja," zegt de heer, "maar ik durf niet!"

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • angst
 • man
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

sage uit 1972
 • De man grypt nei de gyk 'Op it Wartenster Krúswetter hat jierrenlang in spoek west. Sa hearde ik ris fan in skipper, dy
 • man op 'e reiden en dy grypte nei de gyk. Mar gelokkich, gelokkich, seinen se, it wie krekt mis. Oars hienen se bang west
 • De man grypt nei de gyk
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze
 • angst
 • man
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze doet een greep naar de giek, maar gelukkig mist hij.

sage uit 1937
 • angst
 • man
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1937
 • Ongeveer 1870 vertelde men mij het volgende: Een blinde man, welke woonde op den weg naar Vreeswijk (dus aan de
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde
 • hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman terugkomt, is hij bezweet. De blinde man verdenkt
 • angst
 • man
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman…

mop uit 1997
 • vond laatst een tennisracket onder haar bed.' De tweede man zegt: `Ik denk dat mijn vrouw vreemdgaat met een timmerman
 • , want ik vond laatst een zaag en een hamer onder haar bed.' De derde man zegt dan: `Bij mij is het veel erger. Ik denk dat
 • angst
 • man
 • Drie mannen zijn bang dat hun vrouw vreemdgaat. De eerste denkt dat zijn vrouw het doet met een tennisleraar, omdat hij een tennisracket onder haar bed heeft gevonden. De tweede denkt dat zijn vrouw…

mop uit 1998
 • vroeg: "Waarom staan jullie hier?" Een man zei: "Hier staan alle mannen die onder de plak van hun vrouw zitten." Voor de
 • rechterpoort zag ik een man staan, helemaal alleen. Ik liep naar hem toe en vroeg: "Waarom sta je hier?" Hij antwoordde: "Mijn
 • vroeg: "Waarom staan jullie hier?" Een man zei: "Hier staan alle mannen die onder de plak van hun vrouw zitten." Voor de
 • rechterpoort zag ik een man staan, helemaal alleen. Ik liep naar hem toe en vroeg: "Waarom sta je hier?" Hij antwoordde: "Mijn
 • angst
 • man
 • Wist je dat er twee hemelpoorten zijn? Laatst was ik er, voor de linkerpoort stond een lange rij mannen te wachten. Ik vroeg: "Waarom staan jullie hier?" Een man zei: "Hier staan alle mannen die onder…

sage uit 1999
 • : "Een slaapzak." AA: "Ja, hahaha, een slaapzak, ja." AB [soms moeilijk te verstaan]: "D'r was eens een man, die ging 's
 • , hamam, om zich te wassen enzo - die was buiten vroeger in de dorpen. Die wist iets over man met lange oren, dus wat hij kon
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt
 • uitvouwt en ermee boven zijn hoofd klapt. De man sterft van schrik aan een hartstilstand.
 • angst
 • man
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt bang. Even later komt hij iemand tegen die hij voor de geest waarschuwt. Het…

sage uit 1966
 • noch achterút rinne. Foarút koed er net. Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug. De man kon alleen nog maar achteruit
 • angst
 • man
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • angst
 • man
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • 'e âld man. In jonge neef sliepte sa lang by him as it lyk boven de ierde stie. Doe 't se in skoft lein hienen, gong it
 • lid fan 'e kiste: "Klap-klap", en alris wer "klap, klap." De âld man lei to triljen op bêd. "Gerben, Gerben," sei er op it
 • Een overleden vrouw wordt in een kist naast het bed gelegd. De man en een neef slapen in het bed, als de de deksel van
 • de kist horen rammelen. De man vreest dat de vrouw weer tot leven is gekomen, en de neef gaat kijken. Het blijkt dat een
 • angst
 • man
 • Een overleden vrouw wordt in een kist naast het bed gelegd. De man en een neef slapen in het bed, als de de deksel van de kist horen rammelen. De man vreest dat de vrouw weer tot leven is gekomen, en…

sage uit 1966
 • nek zitten, en kwam er niet meer vanaf. De man liep zo naar huis, en pas toen hij over de drempel heen was, liet het dier
 • angst
 • man
 • Twee mannen waren op bunzingjacht. De hele nacht vingen zij niets. Toen zij opeens toch een hele mooie bunzing zagen, wilden de bange honden hem niet pakken. Een van de mannen wilde het beest dan maar…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • angst
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.
 • angst
 • man
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.

sage uit 1966
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man
 • was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon alvast wat stoelen te matten
 • angst
 • man
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • , zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.
 • angst
 • man
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • angst
 • man
 • Oude Rikele Myt was een tovenaarster. Op een keer bewoog ze haar hand snel en krachtig over het paard van een boer. De boer wist dat de volgende dag zijn paard dood zou zijn, omdat Rikele Myt eraan…

sage uit 1966
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het
 • angst
 • man
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het leven van hun mannen toen die opgeroepen werden om te vechten.

sage uit 1966
 • se koenen. Doe hie de trêdde man it tsjerkhôf allinne. Dy trêdde dat wie Tiense Boomsma, in lange, megere keardel.
 • Twee vrienden zijn 's nachts op het kerkhof op konijnenjacht, als er een derde man aankomt. Omdat ze hem er niet bij
 • willen hebben, proberen ze hem bang te maken door spook te spelen. Ze gaan bovenop elkaar bij de muur staan. De derde man
 • angst
 • man
 • Twee vrienden zijn 's nachts op het kerkhof op konijnenjacht, als er een derde man aankomt. Omdat ze hem er niet bij willen hebben, proberen ze hem bang te maken door spook te spelen. Ze gaan bovenop…

sage uit 1966
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een
 • soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en naar huis rent. De man denkt, dat het
 • angst
 • man
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en…

sage uit 1966
 • angst
 • man
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het…

sage uit 1966
 • By de Greate kamp yn 'e Harkema wie ris in man dy tjirge him wakker. Hy flokte en ketterminte en biwearde by heech en
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die
 • angst
 • man
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die aan hem. De duivel slaat hem zo hard neer dat het huis op zijn grondvesten staat…

sage uit 1966
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • rint hjir ek al om. Dy man is sa sterk en sa ûnforskillich, dat hy is ta alles yn steat. Hy is dronken." "'t Liket my raer
 • Sterke man (vrouw)
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk
 • is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet te benaderen. De kaaskoopman werpt hem
 • angst
 • man
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…