Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

56 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • appel
 • man
 • Janmaanje daagt een oude heks uit die altijd langs zijn huis loopt. De heks probeert driemaal Jaan te pakken te krijgen. Ze wil hem thuis in de haar grote pan koken. De eerste twee keer vangt de heks…

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • appel
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1998
 • koekje. Hij schuift de appel met enig geweld in de man zijn achterwerk, wacht vervolgens vijf minuten, en stopt het koekje er
 • daarop weer terug te keren met een appel en een... honkbalknuppel! De man wordt ietwat wit om zijn neus en zegt: "Dokter, ik
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na
 • een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van de man en krijgt een klap met een
 • appel
 • man
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van…

sage uit 1966
 • ; hij denkt dat ze een man is. Als de boer de proef met de appels doet en het vrouwtje bij het vangen de benen bij elkaar
 • appel
 • man
 • Een hottentot, een klein mannetje dat onder dienst is, kan niet meer naar Leeuwarden reizen. Hij vraagt bij een boerderij om onderdak. Even later klopt er een oud vrouwtje aan die ook wil blijven…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • in vrouwenkleren." De boer wil dit niet geloven. "Nou, dan gooi je dadelijk naar ons allebei een appel. Als een man iets
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • appel
 • man
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1967
 • , dat it in man is.
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te
 • appel
 • man
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

sage uit 1966
 • folk komt dat ûnderdak ha wol dan kin der wol us in man tusken wêze dy't frouljusklean oan hat. As men dêr wis fan wêze wol
 • giet men hinne en smyt sa'nien in apel ta. Is 't in frommes, dan slacht se de skonken fan inoar. Is 't in man, dan slacht
 • of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar diegene toewerpen. Als een man iets opvangt
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten
 • appel
 • man
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

sage uit 1980
 • een man naast hem in een lange, grijze jas. Hij vroeg of de visser voor hem die nacht over zee een vracht wilde vervoeren
 • . De visser zei dat hij aan het verkeerde adres was, omdat zijn schip niet over de dijk kon. Maar de man zei dat hij zich
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van
 • appel
 • man
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

sage uit 1995
 • gerecht, waar hem op aanraden van een wijze oude man een glimmend rode appel en een geldstuk worden voorgehouden. Lachend
 • grijpt het moordenaartje de appel, wat de rechtbank ervan overtuigt dat hij ook geestelijk nog een kind is en dat zijn daad
 • kiezen tussen een appel en een geldstuk. Het kind kiest voor de appel. Het moordwapen wordt ingemetseld in de muur van het
 • appel
 • man
 • Een jongetje onthoofdt tijdens het spelen van slagertje zijn vriendje. Het jongetje moet voor de rechtbank verschijnen, maar de rechter meent dat het kind zonder opzet gehandeld heeft. Om de onschuld…

sprookje uit 1889
 • koningsdochters gevangen, en ieder heeft een gouden appel." Duizendponderken verliet het vrouwke, en ging kloppen aan de eerste deur
 • , een gouden appel. "Nu zijt ge verlost," zei Duizendponderken tot de drie prinsessen, "geeft mij uwe gouden appels, en ik
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • appel
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sage uit 1968
 • ien fan tasmite." In frommes docht de skonken útelkoar as se hwat opheine wol, in man knikt se nei elkoar ta. De boer
 • . Worden de benen naar elkaar toegebogen, dan hebben we met een man te maken. De vrouw vangt de appel met de benen uit elkaar
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht
 • appel
 • man
 • Omdat een 'vrouw' die bij een boer wil overnachten, ervan verdacht wordt een man te zijn, passen de boer en een knecht de appelvangproef toe. Als de gevangen appel met de benen uit elkaar opgevangen…

sage uit 1970
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • frouljusklean oan." Hy sei: "Jo matte ús elk in apel tasmite. In frommes fangt in apel yn 'e skoat op, mar in man heint him yn 'e
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • appel
 • man
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar elkaar toe, waardoor de boer wist dat het
 • appel
 • man
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1960
 • appel
 • man
 • Ymke de Jong was een goochelaar. Hij kon iemand stom maken. In dienst hebben ze hem op een keer met zijn voeten geboeid in een kast opgesloten. De volgende ochtend stond hij gewoon weer op het…

sage uit 1968
 • om tinke, hoe't se dy apels opheine. Hwant dêr kinne jo oan wite as jo in man of in frou foar jo ha", seit de soldaet. Sy
 • vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • appel
 • man
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1968
 • Wol men gewaer wurde as men mei in man of in frou to dwaen hat, dan mat men sa'n ien, wylst er sit in apel tasmite. In
 • man slacht by 't heinen fan 'e apel de skonken nei elkoar ta, it frommes docht se fan elkoar.
 • Als men het geslacht van iemand zeker wil weten, moet men diegene een appel toewerpen. Een man vangt een appel op met
 • appel
 • man
 • Als men het geslacht van iemand zeker wil weten, moet men diegene een appel toewerpen. Een man vangt een appel op met de benen naar elkaar toe, een vrouw doet ze juist van elkaar.

sage uit 1967
 • opdracht hen allemaal een appel toe te werpen. De vrouw ving de appel met haar benen naar elkaar toe, en de boer riep dat het
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • appel
 • man
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe. De gast deed bij het vangen haar benen naar
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • appel
 • man
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1967
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel
 • toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze zeker dat het een man was. De politie kwam
 • appel
 • man
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze…

sage uit 1966
 • appel
 • man
 • Twee broers zitten in de gevangenis wegens het stelen van appels. De ene broer heeft elke nacht last van een nachtmerrie. Sinds het gaatje in de ruit was dichtgemaakt, had hij er nooit meer last…

sage uit 1966
 • Hiltsjemoaiwâlden wenne in man, dy koe tsjoene. Heit syn omke hie in skoft by him stien to praten. Op it lêst hie dy man egen krige as
 • Een man stond eens te praten met een man met ogen als kolen vuur. De tovenaar gaf de man een appel mee, die hij
 • bewaarde in de kast. De volgende dag was er van de appel niets over dan een hele grote rups.
 • appel
 • man
 • Een man stond eens te praten met een man met ogen als kolen vuur. De tovenaar gaf de man een appel mee, die hij bewaarde in de kast. De volgende dag was er van de appel niets over dan een hele grote…

sage uit 1967
 • kaei yn Inkhuzen stie in herberchje. Dêr gong dyselde sitten. De man by de tapkast tocht: "Ik wit net of dit wol in frou is
 • Een man vluchtte eens in vrouwenkleren met een schip van Stavoren naar Enkhuizen. In een herberg vertrouwde de barman
 • het niet helemaal. Hij besloot de vrouw een appel toe te werpen. Toen de vluchteling tijdens het vangen haar benen naar
 • appel
 • man
 • Een man vluchtte eens in vrouwenkleren met een schip van Stavoren naar Enkhuizen. In een herberg vertrouwde de barman het niet helemaal. Hij besloot de vrouw een appel toe te werpen. Toen de…

sage uit 1967
 • frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean. Doe
 • warskôge hy de kastlein. Hy sei: "Jo matte har aenst in apel tasmite. As it in man is dan slacht er de knibbels by it heinen
 • gespreide knieën, dan is ze een 'echte' vrouw; vangt ze de appel op met de knieën bij elkaar, dan is ze een man. De 'vrouw
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in
 • appel
 • man
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de…

sage uit 1966
 • mear. Mar der sieten trije podden yn 'e kast. Doe tocht de man: "Hwat ik nou oanhelle ha, wyt ik net. Mar dit wyt ik wol
 • legde de man de drie appels die hij van haar voor zijn kinderen had meegekregen in de kast. De volgende dag waren de appels
 • veranderd in padden. De man verbrak de relatie met de tovenaarster.
 • appel
 • man
 • Een weduwnaar wilde graag opnieuw trouwen. Maar zijn vriendin had wat bezwaar tegen zijn drie kinderen. Op een avond legde de man de drie appels die hij van haar voor zijn kinderen had meegekregen in…

sage uit 1967
 • ieder een appel toe. Maar die man deed de knieën van elkaar. Toen was 't bewesen dat het een frou was. De dragonder zei
 • verskaft en toen kwam daar nòg een man, die kreeg óók onderdak. Maar die soldaat fertroude 't saakje niet. Hy sei stikum tegen
 • soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de appelvangproef: de 'man' vangt de appel op
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige
 • appel
 • man
 • Een soldaat krijgt onderdak bij een boer. Als een andere man ook om een slaapplaats vraagt, fluistert de wantrouwige soldaat de boer in dat de man wellicht een vrouw is. De soldaat doet vervolgens de…