Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

354 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • Yn 'e Koaten wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Har man wie o sa skruten foar har, hwant sy seach mar even ien oan of
 • bang
 • man
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.

sage uit 1955
 • In man fan 'e Hamsterheide kom fan syn suster út 'e Ham werom. Hy gong de Hamsterpaden lâns en ûnderweis kom der him in
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • bang
 • man
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1955
 • Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat
 • fanke wie oan 't breidzjen. In pear kear seach er it famke oan. Doe seach it famke ek nei him. Sy woarde bang. Doe draeide
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje
 • , en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer de kamer in kijkt is het meisje
 • bang
 • man
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje, en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer…

mop uit 1998
 • Jantje wil graag zijn bijdrage leveren aan het alfabetspel in de klas, maar de juf is bang dat hij iets vies zal zeggen
 • bang
 • man
 • Jantje wil graag zijn bijdrage leveren aan het alfabetspel in de klas, maar de juf is bang dat hij iets vies zal zeggen en geeft hem geen beurt. Pas als Jantje belooft geen vies woord te zeggen, mag…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy gong jouns faek nei lju ta to praten. Hy hie altyd in stok yn 'e hân. Meastal gong er let wer nei
 • hûs ta. Doe fregen se him us in kear: "Binne jo net bang, altyd sa let op in paed en dan allinne?" Mar hy drige mei de
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man
 • bang
 • man
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

sage uit 1966
 • in beest stean, dat like in protte op in fôlle. Heit wie net bang en tochte: "ik wol better sjen hwat dat is", en hy gong
 • noch achterút rinne. Foarút koed er net. Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug. De man kon alleen nog maar achteruit
 • bang
 • man
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • bang
 • man
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • nek zitten, en kwam er niet meer vanaf. De man liep zo naar huis, en pas toen hij over de drempel heen was, liet het dier
 • bang
 • man
 • Twee mannen waren op bunzingjacht. De hele nacht vingen zij niets. Toen zij opeens toch een hele mooie bunzing zagen, wilden de bange honden hem niet pakken. Een van de mannen wilde het beest dan maar…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • bang
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.
 • bang
 • man
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.

sage uit 1966
 • it faek forteld. Hy makke mem net wekker hwant hy tochte dat se dan ek noch bang wurde soe.
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man
 • was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon alvast wat stoelen te matten
 • bang
 • man
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • , zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.
 • bang
 • man
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • moarns wie 't hynder dea. Sy wienen allegear bang foar Rikele Myt. Op in kear hie se twa arbeiders yn 't wurk, âlde Tseard de
 • bang
 • man
 • Oude Rikele Myt was een tovenaarster. Op een keer bewoog ze haar hand snel en krachtig over het paard van een boer. De boer wist dat de volgende dag zijn paard dood zou zijn, omdat Rikele Myt eraan…

sage uit 1966
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het
 • bang
 • man
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het leven van hun mannen toen die opgeroepen werden om te vechten.

sage uit 1966
 • se better net brûke, dat sy tochten, wy sille him goed bang meitsje, dan naeit er wol út. Doe gongen se boven op elkoar
 • sjoen, mar noch noait in kear trije." Doe waerden dy beiden sa bang dat de bovenste tûmele del en sy naeiden út sa hurd as
 • willen hebben, proberen ze hem bang te maken door spook te spelen. Ze gaan bovenop elkaar bij de muur staan. De derde man
 • Twee vrienden zijn 's nachts op het kerkhof op konijnenjacht, als er een derde man aankomt. Omdat ze hem er niet bij
 • bang
 • man
 • Twee vrienden zijn 's nachts op het kerkhof op konijnenjacht, als er een derde man aankomt. Omdat ze hem er niet bij willen hebben, proberen ze hem bang te maken door spook te spelen. Ze gaan bovenop…

sage uit 1966
 • soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en naar huis rent. De man denkt, dat het
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een
 • bang
 • man
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en…

sage uit 1966
 • bang
 • man
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het…

sage uit 1966
 • By de Greate kamp yn 'e Harkema wie ris in man dy tjirge him wakker. Hy flokte en ketterminte en biwearde by heech en
 • by leech, hy wie net bang fan 'e duvel. Doe forskynde Hantsje en dy soalde him ûngenadich ôf. Doe't er al thús wie
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die
 • bang
 • man
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die aan hem. De duivel slaat hem zo hard neer dat het huis op zijn grondvesten staat…

sage uit 1966
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • rint hjir ek al om. Dy man is sa sterk en sa ûnforskillich, dat hy is ta alles yn steat. Hy is dronken." "'t Liket my raer
 • Sterke man (vrouw)
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk
 • is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet te benaderen. De kaaskoopman werpt hem
 • bang
 • man
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…

sage uit 1966
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed
 • bang
 • man
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1966
 • der in man, dy wist dat. Dy hie syn siele oan 'e duvel forkocht foar jild en nou soe de duvel him de oare deis om fjouwer
 • ûre ophelje. Dat stie yn 't kontrakt dat dy man sels mei bloed ûndertekene hie. De man dy sei tsjin syn wiif: "As de duvel
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af
 • dierenpels om zich heen. De duivel wordt zo bang dat hij zich snel uit de voeten maakt.
 • bang
 • man
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af de duivel eens flink te laten schrikken. Als de duivel bij het huis van het…

sage uit 1966
 • Een serveerstertje wil voor de avond een man hebben. Het maakt niet uit wie, desnoods de duivel, aldus het meisje
 • bang
 • man
 • Een serveerstertje wil voor de avond een man hebben. Het maakt niet uit wie, desnoods de duivel, aldus het meisje. Prompt verschijnt de duivel in de gedaante van een klein mannetje. Hij gaat aan een…

sage uit 1966
 • Een man, Gabe, is op weg naar huis en wordt opgeschrikt door een plaagbeest in de gedaante van een grote zwarte hond
 • bang
 • man
 • Een man, Gabe, is op weg naar huis en wordt opgeschrikt door een plaagbeest in de gedaante van een grote zwarte hond. De hond reikt tot aan de heupen van Gabe en heeft grote ogen en oren. Gabe is…

mop uit 1888
 • vindt, dan et ze menschevleesch." En ze woaren allemol zoo bang, dat ze 'un stadtuis in brand stake, om er den muizeneter
 • bang
 • man
 • In een land komen domme mensen die tellen met hoeveel ze zijn steeds op een ander getal uit. Ze besluiten hun neuzen in het zand te drukken en de afdrukken te tellen. Ze hebben een stadhuis gebouwd…

sage uit 1968
 • faem doarst der allinne net troch. Doe kom der in man oan, dy seach der bitrouber út. Hja sei: "Ik doar noait allinne troch
 • dat boskje hinne, hwant ik bin sa bang foar Biesterveld. Dy is wer út 'e gefangenis wei, sizze se. Ik fortrou my net
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de
 • beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij 'Zeg maar dat Biesterveld jou door het
 • bang
 • man
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij…