Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

63 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • betoveren
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1955
 • Yn 'e Koaten wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Har man wie o sa skruten foar har, hwant sy seach mar even ien oan of
 • betoveren
 • man
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • betoveren
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Myn man hie in broer, dy wie fjirtsjen jier. Sels wied er twa jier âlder. Dy jonge tsjirme. Hy woarde minder en minder
 • Een man sukkelt met zijn gezondheid. Op een gegeven moment is hij zelfs blind. Op een dag kan hij ineens weer zien en
 • wil hij naar zijn grootmoeder toe. Zijn vrouw zegt dat hij de volgende dag maar moet gaan en de man wordt prompt weer
 • betoveren
 • man
 • Een man sukkelt met zijn gezondheid. Op een gegeven moment is hij zelfs blind. Op een dag kan hij ineens weer zien en wil hij naar zijn grootmoeder toe. Zijn vrouw zegt dat hij de volgende dag maar…

sage uit 1974
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • en de man geneest.
 • betoveren
 • man
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1968
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • betoveren
 • man
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • betoveren
 • man
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1968
 • betoveren
 • man
 • De vader van een ziek kind ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Op de terugweg ging hij door een weiland heen. Alle beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het…

sage uit 1968
 • Een man deed altijd een stuk duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders was hij bang dat ze betoverd zouden
 • betoveren
 • man
 • Een man deed altijd een stuk duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders was hij bang dat ze betoverd zouden raken.

sage uit 1968
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier
 • betoveren
 • man
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier, en raakte het. De volgende dag was een oude heks uit de buurt kreupel.

sage uit 1967
 • . Onderweg probeerde een zwarte kat inderdaad de man te laten struikelen. Maar hij is veilig thuisgekomen.
 • betoveren
 • man
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde…

sage uit 1967
 • Een man was eens betoverd. Hij moest een pad bij zich in zijn schort dragen, zo lang hij dat kon verdragen.
 • betoveren
 • man
 • Een man was eens betoverd. Hij moest een pad bij zich in zijn schort dragen, zo lang hij dat kon verdragen.

sage uit 1967
 • Een vrouw ging door voor een tovenaarster die al verschillende mensen betoverd zou hebben. Op een keer zei een man
 • betoveren
 • man
 • Een vrouw ging door voor een tovenaarster die al verschillende mensen betoverd zou hebben. Op een keer zei een man tegen haar ook wel eens betoverd te willen worden. Toen zei ze dat dat niet zou…

sage uit 1967
 • man fan Gjertsje. "Och, och," sei er, "Gjertsje leit op bêd, hwat is 't in spul. Sy is samar ynienen siik woarn. Ik wyt
 • betoveren
 • man
 • Een kind was ziek, en de buurvrouw kwam geregeld vragen hoe het ging. Ze kwam nooit verder dan de drempel. Op een keer kwam er een zwarte kat, precies op het moment dat de buurvrouw vertrokken was.…

sage uit 1967
 • Kei (myn man) en ik kamen froeger in bulte by âlde Gjetsje. Wy wennen yn har húske en wienen tige iens mei elkoar. Kei
 • Een man blijkt betoverd door een heks en moet duivelsdrek op de borst dragen om de betovering teniet te doen.
 • betoveren
 • man
 • Een man blijkt betoverd door een heks en moet duivelsdrek op de borst dragen om de betovering teniet te doen.

sage uit 1967
 • Dyselde tsjoenster, dy't us by twa froulju alhiel ûnforwacht kom, hat ek us in man bitsjoend. Dy man dy woarde siik. De
 • Als een betoverde man tegen een tovenaarster zegt dat zij beloofd had hem weer beter te maken, klopt ze hem op de
 • betoveren
 • man
 • Als een betoverde man tegen een tovenaarster zegt dat zij beloofd had hem weer beter te maken, klopt ze hem op de schouder en is hij weer beter.

sage uit 1966
 • Piter (myn man) thús fan 't wurk. Doe sei Piter: "Nou mastû der us út. Ik hûswarje wol. Fyts dû mar us nei Eastemar ta
 • kleurde. En der siet ek in rêchbonke yn fan in blei. Doe hat der in pear wiken letter in man út Ljouwert hjir west, dy sei net
 • een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde, moest laten vertrekken. Daarna heeft hij de
 • betoveren
 • man
 • Een vrouw was al lange tijd ziek. Ze vond een krans van een haan in haar kussen en wist toen dat ze betoverd was. Er is een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde,…

sage uit 1967
 • man noait dea. Doe kom Jan Oenes der oan. Dy gong nei him ta en doe wied er samar dea. Jan Oenes hie him bitsjoend. Dy
 • Een man lag op zijn sterfbed, maar kon niet tot sterven komen. Totdat de man, die hem betoverd had, langskwam. Toen was
 • betoveren
 • man
 • Een man lag op zijn sterfbed, maar kon niet tot sterven komen. Totdat de man, die hem betoverd had, langskwam. Toen was hij opeens dood.

sage uit 1966
 • Een man lag zo stil op zijn bed in het arbeidershuis, dat het leek alsof hij dood was. Er kwam er een stuk vuur door de
 • gierput, dat het lichaam van de man inging. Toen kwam de man weer tot leven.
 • betoveren
 • man
 • Een man lag zo stil op zijn bed in het arbeidershuis, dat het leek alsof hij dood was. Er kwam er een stuk vuur door de gierput, dat het lichaam van de man inging. Toen kwam de man weer tot leven.…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy syn bern wie bitsjoend. Doe gong er nei greate Wopke ta, de duvelbander fan Kûkherne. Wopke joech
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner, een drankje mee. Wopke zei daarbij dat de man er op
 • moest letten zijn handen goed om de fles te houden als hij door het hek ging. Dit vergat de man en hij moest aan Wopke een
 • betoveren
 • man
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner, een drankje mee. Wopke zei daarbij dat de man er op moest letten zijn handen goed om de fles te houden als hij door het hek ging. Dit…

sage uit 1966
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een
 • wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij dit een paar dagen later aan een
 • betoveren
 • man
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij…

sage uit 1967
 • Dêr wie in man, dy kom wol op 'e Dwarsfeart. Dêr hie ús heit in hekel oan. Hwant as dy man de hân op 'e rêch fan 'e
 • bargen lei, dan woarden dy bargen blau. Dy man hie de kweade hân, dêr moesten se bot foar oppasse. Heit sei: "Noait fremden
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.
 • betoveren
 • man
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.

sage uit 1967
 • wjokken hawn. Japik, myn man, hie in húske kocht, dat stie njonken harres. Hy wie der oan 't wurk mei de tún, doe wennen wy
 • middags zit er ook altijd een vreemde kat in de tuin. De man geeft de kat een flinke oplawaai en prompt verdwijnt de pijn. De
 • betoveren
 • man
 • Een echtpaar drinkt thee bij een heks en kort daarna wordt de vrouw gekweld door heftige oor- en hoofdpijnen. De pijn keert iedere dag op hetzelfde tijdstip, drie uur 's middags, terug en blijft een…

sage uit 1967
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien
 • , en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte hij het kussen van het kind open. Daarin
 • betoveren
 • man
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien, en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte…

sage uit 1968
 • Een heks kan zichzelf in een hond veranderen. Als de hond uit toveren gaat, ligt de heks wezenloos op bed. Een man
 • betoveren
 • man
 • Een heks kan zichzelf in een hond veranderen. Als de hond uit toveren gaat, ligt de heks wezenloos op bed. Een man schiet de hond in de kop. De heks heeft vervolgens ook een kogel in haar hoofd.