Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • bijl
 • man
 • Janmaanje daagt een oude heks uit die altijd langs zijn huis loopt. De heks probeert driemaal Jaan te pakken te krijgen. Ze wil hem thuis in de haar grote pan koken. De eerste twee keer vangt de heks…

mop uit 1966
 • Der wie in man, dy wie dôf. Mar dat woed er net foar in oar wite. Hy skripte hwat mei in stik hout om, dêr soed er in
 • bilestok fan meitsje. Doe seach er, dat der in man stie dy't bot om him hinne seach. Dy man wie fordwaeld. Hy tochte by himsels
 • Een man is doof. Hij ziet een andere man aankomen die verdwaald is en hij bereidt het gesprek voor om de man de weg te
 • wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de verdwaalde man de weg naar de hel wijst.
 • bijl
 • man
 • Een man is doof. Hij ziet een andere man aankomen die verdwaald is en hij bereidt het gesprek voor om de man de weg te wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de…

Trefwoorden: bijl, doof, doofheid, hel, man, wegwijzen


sage uit 1968
 • gingen met een bijl naar de buurvrouwen en dreigden de vrouwen de kop af te hakken. Toen kregen ze het kind weer terug. In
 • bijl
 • man
 • De vader van een ziek kind ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Op de terugweg ging hij door een weiland heen. Alle beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het…

sage uit 1967
 • Tsjip van der Bij wie in goddeloas man. Hy wie us in kear oan 't houtkappen. It wie stellen hout. Hindrik van der Veen
 • de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien. Opeens waren zowel de kat als de bijl
 • bijl
 • man
 • Twee mannen waren eens aan het hout kappen. Een vreemde kat streek de hele tijd langs de benen van een van hen. Een van de mannen probeerde de kat weg te jagen door een bijl naar het dier te gooien.…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • bijl weg te halen. Maar de man had daar geen bijl voor nodig. Hij trok de bosjes gewoon uit de grond, net alsof het kleine
 • bijl
 • man
 • De vader van Sterke Hearke was nog sterker dan hij zelf. De boer stuurde hem er eens op uit om de wilgenbosjes met een bijl weg te halen. Maar de man had daar geen bijl voor nodig. Hij trok de bosjes…

Trefwoorden: bijl, boom, bosje, kracht, man, sterk, struik, wilgenbos


sage uit 1969
 • Der wie in man, dy wie oan 't houtkappen. Doe skeat him de bile út 'e stok wei. Dy bile rekke krekt in aep en dêr is de
 • Een man was eens aan het hout hakken. Toen schoot de bijl uit de stok weg. Die bijl raakte juist een aap en daar is
 • bijl
 • man
 • Een man was eens aan het hout hakken. Toen schoot de bijl uit de stok weg. Die bijl raakte juist een aap en daar is toen de vrouw uit ontstaan.

legende uit 1925
 • DE VRIJMETSELAAR. Te Maastricht was een man van "hoogen kom af" en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld
 • wat, hoort wat. Hij moest zijn krachten in dienst van de Loge stellen en vrijmetselaar worden. De man, die geen andere
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te
 • helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke geloof afzweren en een crucifix met een bijl
 • bijl
 • man
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

sage uit 1930
 • bijl
 • man
 • Janman scheldt altijd een heks uit. Daarom neemt de heks Janman achterop in de zak. Een heggensnoeier helpt hem eruit en stopt takjes in de zak. Als de heks erachter komt, neemt zij hem opnieuw achter…
p186.jpg

sage uit 1962
 • De man sûnder bigraffenis It húske stiet der noch, mar it kin elk ogenblikôfbrutsen wurde. Dêrom is 't wol goed, dat de
 • man. Ien ding: hij hâldde fan goed iten en drinken. Derom wurde altyd tsjin him sein: Sikke-spek en aeijen. Bikind is, dat
 • De man zonder begrafenis
 • Man die aan een vrouw die vis schoonmaakt vraagt of het een baars (haar bijnaam) is krijgt als antwoord dat zij zich
 • geen spek en eieren (de bijnaam van de man) kan veroorloven. Hij kan bang gemaakt worden door de opmerking dat dat man met
 • bijl
 • man
 • Man die aan een vrouw die vis schoonmaakt vraagt of het een baars (haar bijnaam) is krijgt als antwoord dat zij zich geen spek en eieren (de bijnaam van de man) kan veroorloven. Hij kan bang gemaakt…

sage uit 1925
 • Lominel, toen er een man in pelgrimsdracht naar hem toetrad. De pelgrim had het gelaat verborgen achter een zwarten sluier met
 • man. Toen Erbert op jacht was, ging de pelgrim naar het vertrek van Ida, de mooie, jonge vrouw van Erbert toe, en onthulde
 • bijl
 • man
 • Erbert, de heer van Belfeld, kreeg bezoek van een pelgrim, die zijn gelaat bedekt hield en om onderdak vroeg. De streek werd in die tijd geteisterd door Noormannen, maar omdat de pelgrim zei op weg te…

sage uit 1966
 • ook toukeekn en ruip: “Hai hef joe bedroogn, hai schoot ja nich deur de boom hen, man dr bie langs.” Toun wur dei vent
 • Een man zegt dat hij door een boom kan schieten. Een vrouw merkt op dat hij niet door de boom, maar langs de boom heeft
 • man zal wel een duivel zijn geweest.
 • bijl
 • man
 • Een man zegt dat hij door een boom kan schieten. Een vrouw merkt op dat hij niet door de boom, maar langs de boom heeft geschoten. De vreemde wordt kwaad, slaat de vrouw, en is meteen verdwenen. De…

sage uit 1965
 • brochden dat kind noar twai keerls tou. Door wur ze meid, man zai kreeg dr ook n stuk of wat kinder bie. Twintig joar is ze dr
 • Wicht grip t mes en snit de kerel de haals oet. En dou dr vandeur. Man intied komp de ander in hoes en zug wat er gebeurd is
 • Meisje dat meid is bij twee slechte mannen steekt de ene man dood en vlucht. De andere man achtervolgt haar en gooit
 • haar, op het moment dat zij een staldeur dichtdoet, een bijl na. De bijl is als herinnering weer in de staldeur van de
 • bijl
 • man
 • Meisje dat meid is bij twee slechte mannen steekt de ene man dood en vlucht. De andere man achtervolgt haar en gooit haar, op het moment dat zij een staldeur dichtdoet, een bijl na. De bijl is als…

sage uit 1919
 • schildwacht. Angst gevoelde ze niet. Ze ging op haar knieën zitten, en boog zich over de bedrand heen. De man, die op en neer
 • half geopend. Ze droeg er zorg voor, om ze dadelijk te sluiten, zoodra de man naar haar keek. Door het smalle kiertje
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • bijl
 • man
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…
cohen11.jpg

sprookje uit 1892
 • thuisgedsragen worden." "Neen," zei de bijl. Toen gingen ze naar de man. "Man, wil jij wel bijlen vatten, bijlen willen geen boomen
 • worden." "Ja", zei de man. Toen ging de man achter de bijl, de bijl achter de boom, de boom achter de poes, de poes achter de
 • bijl wil de boom niet omhakken, maar de man wil de bijl wel te pakken krijgen. De man grijpt de bijl, de bijl velt de boom
 • bijl
 • man
 • Een varken wil niet naar huis toe lopen, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet slaan, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil…

sprookje uit 1881
 • ? Bijl, wil jij boom hakken? Man, wil jij bijl vatten? Ja, zei de man. En de man achter de bijl, De bijl achter de boom, De
 • een variant gaat de man achter de bijl, de bijl achter de boom, de boom achter de kat, de kat achter de muis, de muis
 • bijl
 • man
 • Broer en zus Kopen voor de gouden penning die ze vinden een varken. Als dat niet naar huis wil vragen ze de hond het te bijten, de knuppel de hond te slaan, het vuur, het water, de bonte koe, de…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • koffertje van de man nog in haar auto staat. Als ze het openmaakt vindt ze een grote bijl.
 • De bloeddorstige zakenman Een oude vrouw keert terug naar haar auto en ziet daar een goedgeklede man staan. Hij legt
 • de man heeft achtergelaten zit een bijl.
 • Een vrouw komt terug bij haar auto en ziet daar een man staan. Hij zegt dat hij haar auto heeft beschermd tegen
 • bijl
 • man
 • Een vrouw komt terug bij haar auto en ziet daar een man staan. Hij zegt dat hij haar auto heeft beschermd tegen jongeren, maar daardoor te laat op een afspraak komt. De vrouw stemt argwanend toe hem…

sprookje uit 1201
 • Een serpent quam bi costumen teens arms mans huse diet metten crume van siere tafelen voede wel doe wart die man
 • bloet nv wart den man verdwenen sijn goet soe dat hi dochte in sinen moet dat ic tserpent sloech dat doet dat ic dus
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 238. Man
 • slang met een bijl. Het geluk van de man is hierna verdwenen, daarom wil hij weer vrede sluiten met de slang. De slang zegt
 • Een arme man deelt zijn eten met een slang. De slang brengt de man geluk. Wanneer de man rijk is, slaat hij echter de
 • bijl
 • man
 • Een arme man deelt zijn eten met een slang. De slang brengt de man geluk. Wanneer de man rijk is, slaat hij echter de slang met een bijl. Het geluk van de man is hierna verdwenen, daarom wil hij weer…