Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • bont
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1967
 • Een man, die nergens iets om gaf, had eens een hele avond in de herberg op zijn harmonica 'Wat kan de duivel spelen
 • bont en blauw kwam hij weer thuis.
 • bont
 • man
 • Een man, die nergens iets om gaf, had eens een hele avond in de herberg op zijn harmonica 'Wat kan de duivel spelen! Wat kan de duivel dansen!' gespeeld. Toen hij terug naar huis ging werd hij een…

mop uit 1968
 • om 't bont to rêdden. Münchhausen hie gjin kûgels by him, dat hy skeat mei de laedstok. De fokse stie krekt by de beam op
 • The Man Nails the Tail of the Wolf to the Tree
 • bont
 • man
 • Baron van Münchhausen zag in het bos een vos en wilde hem neerschieten met zijn laadstok. Het was hem om het vel te doen. Hij schoot de vos met zijn staart aan een boom vast. Toen hij het dier…

sage uit 1969
 • Hjir wenne in sekere Fogeltsje. Dy har man wie bot oan 'e drank en dan gong 't altyd op in swetsen en swearen. Op in
 • west fan Stiensgea wie hied er ien moete. Dy hat mei him fochten en wol sa bot, dat hy kom bont en blau thús. It hie de
 • vochten samen, en de man kwam helemaal bont en blauw weer thuis.
 • Een man was aan de drank en vloekte erg veel. Op een keer kwam hij weer uit de kroeg, toen hij de duivel tegen kwam. Ze
 • bont
 • man
 • Een man was aan de drank en vloekte erg veel. Op een keer kwam hij weer uit de kroeg, toen hij de duivel tegen kwam. Ze vochten samen, en de man kwam helemaal bont en blauw weer thuis.

mop uit 1979
 • Een man steelt een roodbonte koe, maar een oud vrouwtje krijgt dit in de gaten. Het oude vrouwtje wil alleen haar mond
 • - eh - boe, die bonte rode koe'. De man verstrekt na deze woorden onmiddellijk melk.
 • bont
 • man
 • Een man steelt een roodbonte koe, maar een oud vrouwtje krijgt dit in de gaten. Het oude vrouwtje wil alleen haar mond houden als ze ieder dag melk krijgt van de dief. Als het het vrouwtje te lang…

sage uit 1965
 • Een man in Wierum had overal de gek mee. Iedere avond kwam hij van zijn werk thuis, heel vaak stomdronken. Om thuis te
 • hij opeens een lijkstatie tegen. Van schrik werd hij bont en blauw. Thuis ging hij dadelijk met kleren en al aan naar bed
 • Een man die met alles spotte en vaak dronken was, kwam op een avond een lijkstatie tegen. Hij schrok daar zo van dat
 • bont
 • man
 • Een man die met alles spotte en vaak dronken was, kwam op een avond een lijkstatie tegen. Hij schrok daar zo van dat hij thuis met kleren en al naar bed ging, en vanaf die tijd minder spotte.

sage uit 1969
 • bont
 • man
 • Een vader en zoon zagen op de terugweg naar huis eens de verschijning van een vrouw met een bontje om. Ze gingen met een grote boog om haar heen en toen ze omkeken, was de vrouw verdwenen.